Bài giảng Toán Lớp 3 - Tuần 15: Luyện tập

Theo kế hoạch một tổ phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta đã làm được kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

 

ppt7 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2718 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Tuần 15: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Toán Kiểm tra bài cũ: Đặt tính rồi tính: 450 : 9 480 : 6 450 9 45 0 0 0 0 50 480 6 48 0 0 0 0 80 Luyện tập Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Toán Bài 1: Đặt tính rồi tính a) 213 x 3 c) 208 x 4 213 3 x 639 208 4 x 832 Luyện tập Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Toán Bài 2: Đặt tính rồi tính (theo mẫu) Mẫu; 948 4 1 2 0 2 * 9 chia 4 được 2, viết 2. 7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0. 4 3 7 2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1 * Hạ 4, được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3. 3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2. * Hạ 8, được 28; 8 28 chia 4 được 7, viết 7. 396 3 0 0 132 0 9 6 630 7 00 0 90 457 4 0 1 114 1 5 7 a) 396 : 3 b) 630 : 7 c) 457 : 4 Luyện tập Bài 3: Bài toán: Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB. Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét? Bài giải Quãng đường BC dài là: 172 x 4 = 688 (m) Đáp số: 860 m Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Toán Tóm tắt A C B 172m ?m Quãng đường AC dài là: 172 + 688 = 860 (m) Luyện tập Bài 4: Bài toán: Theo kế hoạch một tổ phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta đã làm được kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa? Bài giải Số chiếc áo len dã dệt là: 450 : 5 = 90 (chiếc) Đáp số: 360 chiếc áo Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2012 Toán Tóm tắt 450 chiếc Số chiếc áo len còn phải dệt là: 450 - 90 = 360 (chiếc) 1 5 1 5 ?chiếc Củng cố - Dặn dò Tiết toán hôm nay các em học bài gì? Về nhà các em học thuộc bảng nhân và bảng chia nhé. 

File đính kèm:

  • pptluyen tap tuan 15.ppt