Bài giảng Toán Lớp 3 - Tuần 4 - Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Không nhớ)

Bài 3: Mỗi hộp bút có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

Tóm tắt

1 hộp : 12 bút

4 hộp : .bút

 

pptx11 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Toán Lớp 3 - Tuần 4 - Bài: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Không nhớ), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng 
 quý thầy cô 
về dự giờ 
Toán 
Kiểm tra bài cũ 
Tính 
6 x 7 + 34 
Toán 
36 
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) 
12 + 12 + 12 = 
12 x 3 = ? 
12 x 3 = 
36 
* 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 
12 x 3 = 
36 
12 
 3 
x 
3 
6 
* 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. 
LUYỆN TẬP 
Bài 1: Tính 
24 
 2 
x 
22 
 4 
x 
11 
 5 
x 
33 
 3 
x 
20 
 4 
x 
Bài 2: Đặt tính rồi tính 
a) 32 x 3 
 11 x 6 
b) 42 x 2 
 13 x 3 
c) 22 x 4 
 10 x 6 
Bài 3: Mỗi hộp bút có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu? 
Tóm tắt 
1 hộp : 12 bút 
4 hộp : .bút 
Trò chơi 
Thế giới động vật 
22 x 2 = 
44 
11 x 5 = 
55 
34 x 2 = 
68 
12 x 4 = 
48 
33 x 2 = 
66 
10 x 5 = 
50 
44 x 2 = 
88 
23 x 3 = 
46 
Cảm ơn 
 quý thầy cô 
về dự giờ 

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_3_tuan_4_bai_nhan_so_co_hai_chu_so_voi_so.pptx