Đề kiểm tra môn Địa lí, học kì I, lớp 8 - Đề 2

Câu 1: 2 điểm

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Nước nào trong số các nước và vùng lãnh thổ dưới đây không phải là

nước công nghiệp mới?

A. Xin-ga-po.

B. Thái Lan.

C. Hàn Quốc.

D. Đài Loan.

b) Nước nào có sản lượng khai thác than lớn nhất trong các nước sau ?

A. Nhật Bản.

B. In-đô-nê-xi-a.

C. Ấn Độ.

D. Trung Quốc.

c) Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất ở Đông Á là:

A.Trung quốc.

B. Hàn Quốc.

C. Nhật Bản.

D. CHDCND Triều Tiên.

d) Ngành công nghiệp nào của Nhật Bản không phải là ngành đứng hàng

đầu thế giới?

A. Chế tạo ô tô, tàu biển.

B. Năng lượng.

C. Điện tử.

D. Sản xuất hàng tiêu dùng

pdf4 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Lượt xem: 667 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra môn Địa lí, học kì I, lớp 8 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 1
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP 8 
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút) 
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) 
Các mức độ tư duy 
Các chủ đề/ nội dung Nhận biết Thông 
hiểu 
Vận dụng/ 
kĩ năng 
Tổng 
điểm 
I. Châu Á 
Đặc điểm phát triển kinh tế và 
tình hình phát triển kinh tế – xã 
hội của các nước ở châu Á 
Câu 1a,1b 
(1,0 đ) 
Câu 3 
(2,0 đ) 
Câu 3 
(1,0 đ) 
4,0 điểm 
II. Một số khu vực và quốc 
gia ở châu Á 
1. Đông Á 
Câu 1c,1d 
(1,0 đ) 
1,0 điểm 
2. Tây Nam Á 
 Câu 5 
(1,0 đ) 
Câu 5 
(1,0 đ) 
2,0 điểm 
3. Trung Quốc 
Câu 2 
(1,0 đ) 
 1,0 điểm 
4. Ấn Độ 
 Câu 4 
(1,0 đ) 
Câu 4 
(1,0 đ) 
2,0 điểm 
Tổng điểm 
3,0 điểm 4,0 điểm 3,0 điểm 10 điểm 
 2
B. NỘI DUNG ĐỀ 
 I.Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) 
 Câu 1: 2 điểm 
 Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau: 
 a) Nước nào trong số các nước và vùng lãnh thổ dưới đây không phải là 
nước công nghiệp mới? 
A. Xin-ga-po. 
B. Thái Lan. 
C. Hàn Quốc. 
D. Đài Loan. 
 b) Nước nào có sản lượng khai thác than lớn nhất trong các nước sau ? 
 A. Nhật Bản. 
 B. In-đô-nê-xi-a. 
 C. Ấn Độ. 
 D. Trung Quốc. 
 c) Nước có giá trị xuất khẩu vượt giá trị nhập khẩu cao nhất ở Đông Á là: 
 A.Trung quốc. 
 B. Hàn Quốc. 
 C. Nhật Bản. 
 D. CHDCND Triều Tiên. 
 d) Ngành công nghiệp nào của Nhật Bản không phải là ngành đứng hàng 
đầu thế giới? 
 A. Chế tạo ô tô, tàu biển. 
 B. Năng lượng. 
 C. Điện tử. 
 D. Sản xuất hàng tiêu dùng. 
 3
Câu 2: 1 điểm 
Chọn các cụm từ đã cho trong ngoặc (toàn diện, hoàn chỉnh, phát triển nhanh, tương 
đối ổn định, ổn định) điền vào các chỗ chấm dưới đây cho đúng. 
 Thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc trong mấy chục năm qua 
là: nền nông nghiệp......(1)...... và tương đối......(2)......Phát triển nhanh chóng một nền 
công nghiệp......(3)......Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ......(4)...... 
II. Tự luận (7 điểm) 
Câu 3 (3 điểm) 
 Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy cho biết lúa gạo và lúa mì 
phân bố chủ yếu ở những khu vực nào của châu Á ? Vì sao ? 
 4
Câu 4 (2 điểm) 
 Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu ngành 
kinh tế của Ấn Độ. Nguyên nhân của sự chuyển dịch đó? 
Tỉ trọng trong cơ cấu GDP (%) Các ngành kinh tế 
1995 1999 2001 
Nông - lâm - thuỷ sản 
Công nghiệp – Xây dựng 
Dịch vụ 
28,4 
27,1 
44,5 
27,7 
26,3 
46,0 
25,0 
27,0 
48,0 
Câu 5 (2 điểm) 
 Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy cho biết: 
 - Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á và nơi phân bố của 
chúng ? 
 - Ngành công nghiệp phát triển nhất ở Tây Nam Á ? Chứng minh. 

File đính kèm:

  • pdfI2.pdf
Bài giảng liên quan