Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 52, Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật - Năm học 2019-2020

- HS tự đọc thành tiếng vừa đủ cho bản thân nghe

- GV: Những câu các em vừa đọc có trật tự sắp xếp chưa đúng và nhiệm vụ của chúng ta là sắp xếp lại cho đúng.

- Chia nhóm HS, hướng dẫn làm phiếu

- HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập.

- GV thu phiếu và đổi chéo phiếu của các nhóm.

- HS lần lượt đứng dậy nêu trình tự đúng, GV trình chiếu đáp án.

- HS chấm lẫn nhau, GV thu phiếu, nhận xét và khen nhóm làm tốt, động viên nhóm làm chưa tốt.

 Qua sơ đồ chúng ta vừa làm em hãy trả lời các câu hỏi sau:

? Tổ tiên của thực vật là gì? xuất hiện ở đâu?

? Giới thực vật đã tiến hoá như thế nào về đặc điểm cấu tạo và sinh sản?

? Nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với đk môi trường sống thay đổi?

- HS trả lời, GV viết nội dung lên bảng.

 

docx3 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Sinh học Lớp 6 - Tiết 52, Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật - Năm học 2019-2020, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ngày soạn: 17/03/2019
Tiết 52- Bài 44: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIỚI THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:
- Hiểu được quá trình phát triển của thực vật từ thấp đến cao gắn liền với sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn. Nêu được 3 giai đoạn phát triển chính của giới TV.
- Nêu rõ được mối quan hệ giữa đời sống với các giai đoạn phát triển của TV và sự thích nghi của chúng.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng khái quát hoá.
3. Thái độ: Có thái độ yêu và bảo vệ thiên nhiên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
-Tranh: sơ đồ phát triển của TV (H44.1)
- Máy chiếu, băng hình, phiếu học tập, bảng phụ.
III. Tiến trình bài học.
1. Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ.
- GV treo bảng phụ: Dựa vào các đặc điểm chính, em hãy ghép các ngành thực vật sao cho phù hợp.
- GV chuẩn bị sẵn mảnh ghép các ngành thực vật, HS lên bảng ghép vào các vị trí ở bảng phụ.
-HS khác nhận xét, GV chiếu đáp án đúng.
3. Bài mới.
Như vậy chúng ta đã học 5 ngành thực vật, tất cả các ngành này có quan hệ gì với nhau và con đường phát triển của chúng diễn ra như thế nào?
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
HĐ1: Quá trình xuất hiện và phát triển của giới thực vật.
Mục tiêu: 
- Xác định được tổ tiên chung của giới TV và mối quan hệ về nguồn gốc giữa các nhóm thực vật.
- Hiểu được điều kiện môi trường có liên quan đến sự xuất hiện các nhóm thực vật mới thích nghi hơn
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cơ bản
- GV trình chiếu hình 44.1 SGK
Thực vật ngày nay từ tảo cho đến hạt kín không phải xuất hiện cùng lúc, mà chúng trải qua quá trình lâu dài, xuất hiện dần dần gắn liền với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
- GV trình chiếu và nói chậm quá trình phát triển của giới thực vật.
- GV yêu cầu tất cả HS cùng đọc SGK
- HS tự đọc thành tiếng vừa đủ cho bản thân nghe 
- GV: Những câu các em vừa đọc có trật tự sắp xếp chưa đúng và nhiệm vụ của chúng ta là sắp xếp lại cho đúng.
- Chia nhóm HS, hướng dẫn làm phiếu
- HS thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập.
- GV thu phiếu và đổi chéo phiếu của các nhóm.
- HS lần lượt đứng dậy nêu trình tự đúng, GV trình chiếu đáp án.
- HS chấm lẫn nhau, GV thu phiếu, nhận xét và khen nhóm làm tốt, động viên nhóm làm chưa tốt.
 Qua sơ đồ chúng ta vừa làm em hãy trả lời các câu hỏi sau:
? Tổ tiên của thực vật là gì? xuất hiện ở đâu?
? Giới thực vật đã tiến hoá như thế nào về đặc điểm cấu tạo và sinh sản?
? Nhận xét gì về sự xuất hiện các nhóm thực vật mới với đk môi trường sống thay đổi?
- HS trả lời, GV viết nội dung lên bảng.
- GV phân tích sự tiến hóa và phát triển
( Sử dụng bảng phụ bài cũ đang lưu lại trên bảng để phân tích về rễ, thân, lá và cơ quan sinh sản)
- GV trình chiếu băng hình.
- HS quan sát: Sau khi quan sát băng hình, em có nhận xét gì?
HS: Em thấy các ngành thực vật xuất hiện từ từ theo từng nhóm.
GV: Sự xuất hiện và phát triển của giới thực vật là cả một quá trình lâu dài, vậy quá trình này được chia làm mấy giai đoạn? Chúng ta cùng tìm hiểu mục 2.
- Tổ tiên chung của TV là cơ thể sống đầu tiên.
- Giới thực vật phát triển từ đơn giản đến phức tạpàTiến hóa hơn.
- Khi điều kiện môi trường thay đổi -> thực vật biến đổi để thích nghi với điều kiện sống mới àHoàn thiện hơn.
HĐ2: Các giai đoạn phát triển của giới thực vật.
 Mục tiêu: Thấy được 3 giai đoạn PT của TV liên quan đến điều kiện sống.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cơ bản
- GV trình chiếu: Em hãy quan sát và cho biết sự phát triển của giới thực vật có mấy giai đoạn? Cho biết các giai đoạn đó?
- GV trình chiếu: Hạt kín xuất hiện trong điều kiện môi trường như thế nào?
Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi với điều kiện môi trường đó?
-HS sẽ nhận ra:
Cơ quan sinh sản đa dạng.
Có hạt và noãn được bảo vệ tốt hơn
Cơ quan sinh dưỡng đa dạng
Hạt kín phân bố rộng rãi, tiến hóa nhất và chiếm ưu thế trên trái đất.
- Xuất hiện TV ở nước.
- Các TV ở cạn lần lượt xuất hiện.
- Sự xuất hiện và chiếm ưu thế của hạt kín.

4. Củng cố - Đánh giá.
- Điền khuyết và chơi trò chơi mở mảnh ghép
- Kết thúc trò chơi, GV nhấn mạnh: tất cả các thực vật ngày nay đều có chung nguốn gốc là các cơ thể sống đầu tiên.
- Nếu còn thời gian cho HS xem băng hình về sự đa dạng của thực vật hạt kín.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, trả lời câu hỏi sgk.
- Chuẩn bị: hoa hồng dại, hoa hồng các màu.

File đính kèm:

  • docxgiao_an_sinh_hoc_lop_6_tiet_52_bai_44_su_phat_trien_cua_gioi.docx
Bài giảng liên quan