Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2017-2018 - Trịnh Thị Hải Long

I. Mục tiêu: :

 - Kiến thức: + Bước đầu hiểu và thực hiện được những kĩ thuật cơ bản về bóng rổ, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực chung, biết được kĩ thuật chạy bền

 - Kĩ năng: + Biết vân dụng các kĩ năng đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường.

 - Thái độ: + Nghiêm túc thực hiện dưới sự hướng dẫn và quan sát sữa sai của GV. Giúp các em có ý thức , có tinh thần tự giác, ý thức cao trong quá trình học tập.

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Sân thể dục, bóng, còi.

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc170 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2017-2018 - Trịnh Thị Hải Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 Phân phối sức hợp lý , phối hợp đánh tay và bước chạy nhịp nhàng , sải chân dài và đều .
- Đội hình tập luyện bóng rồ
*****---------------*
*****---------------*
 (*) GV
GV phân nhóm tập luyện Nam tập luyên bóng rổ Nữ nhảy dây. Sau một thơi gian đổi ngược lại.
- Đội hình chạy bền : chạy theo từng hàng nối nhau , theo chiều ngược kim đồng hồ vòng sân vận trường

Kết thúc
- Thả lỏng: 
 Tay, chân, thân
- Nhận xét: 
 Kết quả tập luyện
- Xuống lớp:
 “giải tán” 
 
 5 - 7p

- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- GV nhận xét kết quả tập luyện của tiết học và rút kinh ngiện tiết học, giao bài tập về nhà.
- Giáo viên hô “giải tán” HS hô “khỏe”
 Đội hình hồi tỉnh
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn: 23/12/2014 Tiết 32: KIỂM TRA TTTC ( BÓNG RỔ)
I. Mục tiêu: : 
 - Kiến thức: + Bước đầu hiểu và thực hiện được những kĩ thuật cơ bản về bóng rổ, góp phần nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực chung, biết được kĩ thuật chạy bền 
 - Kĩ năng: + Biết vân dụng các kĩ năng đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường. 
 - Thái độ: + Nghiêm túc thực hiện dưới sự hướng dẫn và quan sát sữa sai của GV. Giúp các em có ý thức , có tinh thần tự giác, ý thức cao trong quá trình học tập. 
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Sân thể dục, bóng, còi.
III. Tiến trình lên lớp:
PHẦN
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 YÊU CẦU - CHỈ DẨN KĨ THUẬT
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Mở đầu

- Ổn dịnh tổ chức lớp
- Báo cáo sỉ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Khởi động chung: 
Tập bài thể dục 8 động tác tay không
- Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp và các động tác bổ trợ
 6 - 8p
 4x8

- Tập hợp lớp nhanh, nghiêm túc.
- Ngắn gọn, rỏ ràng
- Đầy đủ nội dung, yêu cầu bài học
- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện
- Tập đúng biên độ động tác
- Xoay kỷ các khớp, miết mủi bàn chân thật giẻo,
bật cao đùi song song với mặt đất, lưng thẳng.
 Đội hình nhận lớp
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 GV
 Đội hình khởiđộng
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV hô nhịp , học sinh thực hiên

Cơ bản

 Kiểm tra : 
 TTTC bóng rổ
Kỉ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ
(30)p
 Điểm cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích đạt được:
 Thang điểm
+, Điểm Đạt: Thực hiện tương đối đúng kỉ thuật dẫn bóng 2 bước lên rổ 3 – 5 lần bóng vào rổ
 +, Điểm Chưa đạt : Thực hiện chưa đúng kỉ thuật dẫn bóng 2 bước lên rổ 0 – 2 lần bóng vào rổ
Đội hình kiểm tra bóng rổ: 
 * * * * * * * * 
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *

Kết thúc

- Thả lỏng: 
 Tay, chân, thân
- Nhận xét: 
 Kết quả tập luyện
- Xuống lớp:
 “giải tán” 
 
 5 - 7p

- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- GV nhận xét kết quả qua kiểm tra và công bố điểm cho học sinh.
- Dặn dò học sinh chuẩn bị tốt cho tiết học sau.
- Giáo viên hô “giải tán” HS hô “khỏe”

 Đội hình hồi tỉnh
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn: 05/01/2015 Tiết 33: ÔN TẬP HỌC KỲ I
I. Mục tiêu: - Kiến thức: + Đánh giá lại quá trình tập luyện của HS.
 + Biết vân dụng các kĩ năng đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường.
 - Kĩ năng: + Hoàn thiện hơn 9 động tác của bài thể dục, giúp HS thực hiện tốt đúng , đẹp hơn.
 - Thái độ: + Nghiêm túc thực hiện để đạt điểm tốt nhất
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Sân tập thể dục, còi.
III. Tiến trình lên lớp :

PHẦN
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 YÊU CẦU - CHỈ DẨN KĨ THUẬT
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Mở đầu

- Ổn dịnh tổ chức lớp
- Báo cáo sỉ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Khởi động chung: 
Tập bài thể dục 8 động tác tay không
- Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp và các động tác bổ trợ
 6 - 8p
 4x8

- Tập hợp lớp nhanh, nghiêm túc.
- Ngắn gọn, rỏ ràng
- Đầy đủ nội dung, yêu cầu bài học
- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện
- Tập đúng biên độ động tác
- Xoay kỷ các khớp, miết mủi bàn chân thật giẻo,
bật cao đùi song song với mặt đất, lưng thẳng.
 Đội hình nhận lớp
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 GV
 Đội hình khởiđộng
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV hô nhịp , học sinh thực hiên

Cơ bản
- Ôn tập kiểm tra học kỳ I:
 9 động tác bài thể dục:
+ Vươn thở 
+ Tay 
+ Ngực
+ Chân
+ Bụng
+ Vặn mình
+ Phối hợp
+ Nhảy
+,Điều hoà
- Chạy bền: chơi trò chơI “ Tìm người chỉ huy”

(30)p
Giáo viên làm mẫu lại toàn bô kỹ thuật 9 động tác của bài thể dục sau đó cho học sinh tập luyện.
Yêu cầu HS tập luyện nghiêm túc , tự giác , có tính kỹ luật cao
 GV quan sát chỉ đạo chung và sữa sai kỹ thuật cho những em thực hiện yếu.
- Giáo viên giới thiệu ccách chơI và luật chơI sau đó cho cả lớp tiến hành chơi. trò chơi.
Giáo viên làm mẫu lại toàn bô kỹ thuật 9 động tác của bài thể dục sau đó cho học sinh tập luyện trên toàn bộ mặt sân vận động.
- Đội hình chạy bền: chơi trò chơi theo đội hình vòng tròn quay mặt vào trong
 GV
Kết thúc

- Thả lỏng: 
 Tay, chân, thân
- Nhận xét: 
 Kết quả tập luyện
- Xuống lớp:
 “giải tán” 
 
 5 - 7p

- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- GV nhận xét kết quả tập luyện của tiết học và rút kinh ngiện tiết học, giao bài tập về nhà.
- Giáo viên hô “giải tán” HS hô “khỏe”

 Đội hình hồi tỉnh
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
Ngày soạn: 06/01/2015 Tiết 34: KIỂM TRA HỌC KỲ I
I. Mục tiêu: - Kiến thức: + Đánh giá lại quá trình tập luyện của HS.
 + Biết vân dụng các kĩ năng đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường.
 - Kĩ năng: + Hoàn thiện hơn 9 động tác của bài thể dục, giúp HS thực hiện tốt đúng , đẹp hơn.
 - Thái độ: + Nghiêm túc thực hiện để đạt điểm tốt nhất
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Sân tập thể dục, còi.
III. Tiến trình lên lớp :

PHẦN
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 YÊU CẦU - CHỈ DẨN KĨ THUẬT
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Mở đầu

- Ổn dịnh tổ chức lớp
- Báo cáo sỉ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Khởi động chung: 
Tập bài thể dục 8 động tác tay không
- Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp và các động tác bổ trợ
 6 - 8p
 4x8

- Tập hợp lớp nhanh, nghiêm túc.
- Ngắn gọn, rỏ ràng
- Đầy đủ nội dung, yêu cầu bài học
- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện
- Tập đúng biên độ động tác
- Xoay kỷ các khớp, miết mủi bàn chân thật giẻo,
bật cao đùi song song với mặt đất, lưng thẳng.
 Đội hình nhận lớp
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 GV
 Đội hình khởi động
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV hô nhịp , học sinh thực hiên

Cơ bản

 Kiểm tra học kỳ I:
Bài thể dục 9 động tác
 
(30)p
Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện động tác của từng HS.
- Điểm 9-10: Hoàn thiện 9 động tác của bài và thực hiện đẹp.
- Điểm 7-8: Thực hiện thuộc , đúng 9 động tác nhưng chưa đẹp.
- Điểm 5-6; Có 1-2 động tác sai, 7 động tác còn lại thực hiện tương đối chính xác .
- Điểm 3-4: Có 3 động tác sai trở lên.

Đội hình kiểm tra bài thể dục 9 động tác :
******************
******************
******************
******************
 *
(*) GV	* HS
 *
Kết thúc

- Thả lỏng: 
 Tay, chân, thân
- Nhận xét: 
 Kết quả tập luyện
- Xuống lớp:
 “giải tán” 
 
 5 - 7p

- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- GV nhận xét kết quả tập luyện của tiết học và rút kinh ngiện tiết học, giao bài tập về nhà.
- Giáo viên hô “giải tán” HS hô “khỏe”

 Đội hình hồi tỉnh
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV

Ngày soạn: 08/01/2015 Tiết 35: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT
I. Mục tiêu: - Kiến thức: + Đánh giá lại quá trình tập luyện của HS.
 + Biết vân dụng các kĩ năng đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường.
 - Kĩ năng: + Hoàn thiện cơ bản kĩ năng chạy bền
 - Thái độ: + Nghiêm túc thực hiện để đạt điểm tốt nhất
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Sân tập thể dục, còi. đồng hồ.
III. Tiến trình lên lớp :

PHẦN
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 YÊU CẦU - CHỈ DẨN KĨ THUẬT
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Mở đầu

- Ổn dịnh tổ chức lớp
- Báo cáo sỉ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Khởi động chung: 
Tập bài thể dục 8 động tác tay không
- Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp và các động tác bổ trợ
 6 - 8p
 4x8

- Tập hợp lớp nhanh, nghiêm túc.
- Ngắn gọn, rỏ ràng
- Đầy đủ nội dung, yêu cầu bài học
- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện
- Tập đúng biên độ động tác
- Xoay kỷ các khớp, miết mủi bàn chân thật giẻo,
bật cao đùi song song với mặt đất, lưng thẳng.
 Đội hình nhận lớp
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 GV
 Đội hình khởi động
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV hô nhịp , học sinh thực hiên

Cơ bản

 Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.
chạy bền
 
(30)p

Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của từng HS.
- Điểm loại Đạt:
 Hoàn thiện 3 vòng sân với thời gian 80 giây đối với Nam, 90 giây đối với Nữ.
Loại Chưa Đạt. vượt quá thời gian trên.

Đội hình kiểm tra chạy bền
******************
******************
******************
******************
Thứ tự theo vòng tròn sân tập 5-6 em một

Kết thúc

- Thả lỏng: 
 Tay, chân, thân
- Nhận xét: 
 Kết quả tập luyện
- Xuống lớp:
 “giải tán” 
 
 5 - 7p

- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- GV nhận xét kết quả tập luyện của tiết học và rút kinh ngiện tiết học, giao bài tập về nhà.
- Giáo viên hô “giải tán” HS hô “khỏe”

 Đội hình hồi tỉnh
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV

Ngày soạn: 10/01/2015 Tiết 36: KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT
I. Mục tiêu: - Kiến thức: + Đánh giá lại quá trình tập luyện của HS.
 + Biết vân dụng các kĩ năng đã học vào các hoạt động chung ở trường, ngoài nhà trường.
 - Kĩ năng: + Hoàn thiện cơ bản kĩ năng gập thân của HS
 - Thái độ: + Nghiêm túc thực hiện để đạt điểm tốt nhất
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Sân tập thể dục, còi.
III. Tiến trình lên lớp :

PHẦN
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 YÊU CẦU - CHỈ DẨN KĨ THUẬT
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Mở đầu

- Ổn dịnh tổ chức lớp
- Báo cáo sỉ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Khởi động chung: 
Tập bài thể dục 7 động tác tay không
- Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp và các động tác bổ trợ
 6 - 8p
 4x8

- Tập hợp lớp nhanh, nghiêm túc.
- Ngắn gọn, rỏ ràng
- Đầy đủ nội dung, yêu cầu bài học
- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện
- Tập đúng biên độ động tác
- Xoay kỷ các khớp, miết mủi bàn chân thật giẻo,
bật cao đùi song song với mặt đất, lưng thẳng.
 Đội hình nhận lớp
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 GV
 Đội hình khởi động
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV hô nhịp , học sinh thực hiên

Cơ bản

 Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT.
Gập thân
 
(30)p

Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện của từng HS.
- Điểm loại Đạt:
 Hoàn thiện 15 lần trỡ lên
Loại Chưa Đạt. dưới 15 lần

Đội hình kiểm tra chạy bền
******************
******************
 (*)GV
******************
******************
Hai hàng Nam, hai hàng Nữ .
Một hàng ngồi , Một hàng giữ chân và đếm số lần báo lại cho GV , căn cứ để xếp loại

Kết thúc

- Thả lỏng: 
 Tay, chân, thân
- Nhận xét: 
 Kết quả tập luyện
- Xuống lớp:
 “giải tán” 
 
 5 - 7p

- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- GV nhận xét kết quả tập luyện của tiết học và rút kinh ngiện tiết học, giao bài tập về nhà.
- Giáo viên hô “giải tán” HS hô “khỏe”

 Đội hình hồi tỉnh
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV

Ngày 15/01/2017 Tiết 37: BẬT NHẢY - CHẠY NHANH
A. Mục tiêu: - Kiến thức: + Biết vân dụng các kiến thức và kĩ năng cơ bản về các trò chơi bổ trợ cho bật nhảy và chạy nhanh vào các hoạt động ở trường, ngoài nhà trường và thi đấu. 
 - Kĩ năng: + Giúp học sinh hoàn thiện hơn các kỹ năng cơ bản của bật nhảy và chạy nhanh 
 - Thái độ: + Thực hiện nghiêm túc, tự giác, tích cực dưới sự hướng dẫn và quan sát sữa sai của GV.
B. Địa điểm phương tiện: Sân bãi, còi,tranh.
C. Nội dung phương pháp. 
PHẦN
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 YÊU CẦU - CHỈ DẨN KĨ THUẬT
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Mở đầu

- Ổn dịnh tổ chức lớp
- Báo cáo sỉ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Khởi động chung: 
Tập bài thể dục 8 động tác tay không
- Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp và các động tác bổ trợ
 6 - 8p
 4x8

- Tập hợp lớp nhanh, nghiêm túc.
- Ngắn gọn, rỏ ràng
- Đầy đủ nội dung, yêu cầu bài học
- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện
- Tập đúng biên độ động tác
- Xoay kỷ các khớp, miết mủi bàn chân thật giẻo,
bật cao đùi song song với mặt đất, lưng thẳng.

 Đội hình nhận lớp
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 GV
 Đội hình khởi động
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV hô nhịp , học sinh thực hiên

Cơ bản
 - Bật nhảy: Một số động tác bổ trợ:
+, Đá lăng trước
+, Đá lăng trước- sau
+, Đá lăng sang ngang
 Trò chơi" Nhảy ô tiếp sức "
- Chạy nhanh:
Đứng (Mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát
 Trò chơi" chạy tiếp sức "
(30)p
GV giới thiệu chung cho cả lớp kỹ thuật bật nhảy và kỹ thuật chạy nhanh.
-Đá lăng chân thẳng, duỗi mũi bàn chân căng thẳng, đá cao.
 Chơi trò chơi có tính tự giác và có ý thức cao trong khi tập luyện.
-Khi đứng mặt( vai, lưng)hướng chạy xuất phát khi nghe hiệu lệnh chạy lập tức xuất phát chạy nhanh với tốc độ cao nhất , thân người hơi đổ về trước .
 Chơi phải tích cực, nhiệt tình, có tính tự giác cao .
GV chia lớp ra 2 nhóm tập luyện riêng.
- Nhóm 1 tập bật nhảy:
* * * * *
 * * * *
- Nhóm 2 tập chạy nhanh:
* * * * * * *
* * * * * * *
GV quan sát chung cả 2 nhóm tập luyện và sữa sai. Sau 1/2 thời gian 2nhóm đổi nội dung tập luyện cho nhau.
Kết thúc

- Thả lỏng: 
 Tay, chân, thân
- Nhận xét: 
 Kết quả tập luyện
- Xuống lớp:
 “giải tán” 
 
 5 - 7p

- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- GV nhận xét kết quả tập luyện của tiết học và rút kinh ngiện tiết học, giao bài tập về nhà.
- Giáo viên hô “giải tán” HS hô “khỏe”
 Đội hình hồi tỉnh
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV

Ngày soạn: 16/1/ 2017 Tiết 38: BẬT NHẢY - CHẠY NHANH - CHẠY BỀN .
A. Mục tiêu: - Kiến thức: + Biết vân dụng các kiến thức và kĩ năng cơ bản về các trò chơi bổ trợ cho bật nhảy và chạy nhanh vào các hoạt động ở trường, ngoài nhà trường và thi đấu. 
 - Kĩ năng: + Giúp học sinh hoàn thiện hơn các kỹ năng cơ bản của bật nhảy và chạy nhanh 
 - Thái độ: + Thực hiện nghiêm túc, tự giác, tích cực dưới sự hướng dẫn và quan sát sữa sai của GV.
B. Địa điểm phương tiện: Sân bãi, còi,tranh.
C. Nội dung phương pháp. 
PHẦN
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 YÊU CẦU - CHỈ DẨN KĨ THUẬT
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Mở đầu
- Ổn dịnh tổ chức lớp
- Báo cáo sỉ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Khởi động chung: 
Tập bài thể dục 8 động tác tay không
- Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp và các động tác bổ trợ
 6 - 8p
 4x8
- Tập hợp lớp nhanh, nghiêm túc.
- Ngắn gọn, rỏ ràng
- Đầy đủ nội dung, yêu cầu bài học
- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện
- Tập đúng biên độ động tác
- Xoay kỷ các khớp, miết mủi bàn chân thật giẻo,
bật cao đùi song song với mặt đất, lưng thẳng.
 Đội hình nhận lớp
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 GV
 Đội hình khởi động
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV hô nhịp , học sinh thực hiên

Cơ bản
- Bật nhảy: Một số động tác bổ trợ:
+, Đá lăng trước
+, Đá lăng trước- sau
+, Đá lăng sang ngang
 Trò chơi" Nhảy ô tiếp sức "
- Chạy nhanh:
Đứng (Mặt, vai, lưng) hướng chạy- xuất phát
 Trò chơi" chạy tiếp sức 
- Chạy bền : chạy trên địa hình tự nhiên.
(30p)
GV giới thiệu chung cho cả lớp kỹ thuật bật nhảy và kỹ thuật chạy nhanh.
-Đá lăng chân thẳng, duỗi mũi bàn chân căng thẳng, đá cao.
 Chơi trò chơi có tính tự giác và có ý thức cao trong khi tập luyện.
-Khi đứng mặt( vai, lưng)hướng chạy xuất phát khi nghe hiệu lệnh chạy lập tức xuất phát chạy nhanh với tốc độ cao nhất , thân người hơi đổ về trước .
 Chơi phải tích cực, nhiệt tình, có tính tự giác cao .
- Chạy hít thở sâu, phân phối sức hợp lý
GV chia lớp ra 2 nhóm tập luyện riêng.
- Nhóm 1 tập bật nhảy:
* * * * *
 * * * *
- Nhóm 2 tập chạy nhanh:
* * * * * * *
* * * * * * *
GV quan sát chung cả 2 nhóm tập luyện và sữa sai. Sau 1/2 thời gian 2nhóm đổi nội dung tập luyện cho nhau.
- chạy theo từng hàng nối nhau theo chiều ngược kim đồng hồ.
Kết thúc
- Thả lỏng: 
 Tay, chân, thân
- Nhận xét: 
 Kết quả tập luyện
- Xuống lớp:
 “giải tán” 
 
 5 - 7p

- Thực hiện một số động tác thả lỏng
- GV nhận xét kết quả tập luyện của tiết học và rút kinh ngiện tiết học, giao bài tập về nhà.
- Giáo viên hô “giải tán” HS hô “khỏe”
 Đội hình hồi tỉnh
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
* * * * * * * *
 * * * * * * * *
 GV
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV

Ngày soạn: 22/01/2017 Tiết 39: BẬT NHẢY - CHẠY NHANH 
A. Mục tiêu: - Kiến thức: + Biết vân dụng các kiến thức và kĩ năng cơ bản về các trò chơi bổ trợ cho bật nhảy và chạy nhanh vào các hoạt động ở trường, ngoài nhà trường và thi đấu. 
 - Kĩ năng: + Giúp học sinh hoàn thiện hơn các kỹ năng cơ bản của bật nhảy và chạy nhanh 
 - Thái độ: + Thực hiện nghiêm túc, tự giác, tích cực dưới sự hướng dẫn và quan sát sữa sai của GV.
B. Địa điểm phương tiện: Sân bãi, còi,tranh.
C. Nội dung phương pháp. 
PHẦN
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
 YÊU CẦU - CHỈ DẨN KĨ THUẬT
 BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

Mở đầu

- Ổn dịnh tổ chức lớp
- Báo cáo sỉ số
- Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Kiểm tra sức khỏe.
- Khởi động chung: 
Tập bài thể dục 8 động tác tay không
- Khởi động chuyên môn: Xoay các khớp và các động tác bổ trợ
 6 - 8p
 4x8

- Tập hợp lớp nhanh, nghiêm túc.
- Ngắn gọn, rỏ ràng
- Đầy đủ nội dung, yêu cầu bài học
- Đảm bảo sức khỏe để tập luyện
- Tập đúng biên độ động tác
- Xoay kỷ các khớp, miết mủi bàn chân thật giẻo,
bật cao đùi song song với mặt đất, lưng thẳng.
 Đội hình nhận lớp
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 GV
 Đội hình khởi động
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 GV
GV hô nhịp , học sinh thực hiên

Cơ bản

- Bật nhảy: 
Ôn động tác đá lăng trước,đá lăng trước - sau, đá lăng sang ngang.
 Học: Đà một đá lăng
- Chạy nhanh: Ôn động tác đứng( Mặt, Vai, Lưng) hướng chạy- xuất phát ,
Trò chơi" chạy tiếp sức chuyển vật"
(30p)
GV giới thiệu chung cho cả lớp kỹ thuật bật nhảy và kỹ thuật chạy nhanh.
-Đá lăng chân thẳng, duỗi mũi bàn chân căng thẳng, đá cao. 
 Đứng chân trươc chân sau(chân trái sau) thân người đổ về trước , mắt nhìn ra trước thẳng hướng đà.
-Khi đứng mặt( vai, lưng)hướng chạy xuất phát khi nghe hiệu lệnh chạy lập tức xuất phát chạy nhanh với tốc độ cao nhất , thân người hơi đổ về trước .
 Chơi phải tích cực, nhiệt tình, có tính tự giác cao .
GV chia lớp ra 2 nhóm tập luyện riêng.
- Nhóm 1 tập bật nhảy:
* * * 

File đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_6_chuong_trinh_ca_nam_nam_hoc_2017_2018.doc