Ôn tập học kì II môn Toán Lớp 8 - Tuần 4 - Trường THCS Nguyễn Văn Phú

1. Phần Đại số:

1.1. Kiến thức trọng tâm: Phương trình chứa ẩn ở mẫu(HS nhận dạng được phương trình

chứa ẩn ở mẫu, HS biết cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu)

pdf7 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 21/11/2023 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập học kì II môn Toán Lớp 8 - Tuần 4 - Trường THCS Nguyễn Văn Phú, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tuần 4 
1. Phần Đại số: 
1.1. Kiến thức trọng tâm: Phương trình chứa ẩn ở mẫu(HS nhận dạng được phương trình 
chứa ẩn ở mẫu, HS biết cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu) 
 Bài mới: HS ghi phần gạch dưới vào tập 
1.2. Bài tập: Bài 27, 28, 30, 31 Sgk/22,23 
2. Phần Hình học: 
2.1. Kiến thức trọng tâm:Tính chất đường phân giác của tam giác( HS thuộc và hiểu tính chất 
đường phân giác của tam giác, HS biết vận dụng tính chất đường phân giác vào bài toán tìm độ 
dài cạnh trong hình vẽ. HS biết vận dụng tính chất đường phân giác vào giải bài toán thực tế có 
liên quan) 
Bài mới: HS ghi phần gạch dưới vào tập 
2.2. Bài tập: Bài 15, 17, 20 Sgk/67, 68 
. 

File đính kèm:

  • pdfon_tap_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_8_tuan_4_truong_thcs_nguyen_va.pdf
Bài giảng liên quan