Bài giảng Địa lí 10 - Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

 Trên các bản đồ tự nhiên và kinh tế- xã hội, các đối tượng địa lí nào được thể hiện bằng phương pháp ký hiệu đường chuyển động?

 

ppt20 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 09/04/2015 | Lượt xem: 4764 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 10 - Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP BIỂU HIỆN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỊA LÍ TRÊN BẢN ĐỒ 1/ Phương pháp kí hiệu2/ Phương pháp kí hiệu đường chuyển động3/ Phương pháp chấm điểm4/ Phương pháp khoanh vùng5/ Phương pháp bản đồ- biểu đồ 1/PP kí hiệu: a. Đối tượng biểu hiện: 	Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể. 	Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. b. Các dạng kí hiệu: KH hình học KH hình chữ KH tượng hình Vị trí phân bố của đối tượng. Số lượng của đối tượng. Chất lượng của đối tượng. c. Khả năng biểu hiện: Công nghiệp điện VN 2/ PP kí hiệu đường chuyển động: a. Đối tượng biểu hiện: 	Biểu hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội . 	Em hãy cho biết phương pháp ký hiệu chuyển động biểu hiện những nội dung nào của gió và bão? Gió và bão ở VN b. Khả năng biểu hiện: 	Trên các bản đồ tự nhiên và kinh tế- xã hội, các đối tượng địa lí nào được thể hiện bằng phương pháp ký hiệu đường chuyển động? - Hướng di chuyển của đối tượng. - Số lượng, tốc độ của đối tượng di chuyển. Để biểu hiện các vấn đề dưới đây trên bản đồ phải dùng phương pháp ký hiệu nào? 3/ PP chấm điểm: a. Đối tượng biểu hiện: 	Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm. Bản đồ phân bố dân cư châu Á b. Khả năng biểu hiện: - Sự phân bố của đối tượng. - Số lượng của đối tượng. 4. PP khoanh vùng: a. Đối tượng biểu hiện: Biểu hiện các đối tượng không phân bố trên khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển những khu vực nhất định. b. Khả năng biểu hiện: - Sự phân bố của đối tượng. - Số lượng của đối tượng 5/ Phương pháp bản đồ - biểu đồ: a/ Đối tượng biểu hiện: 	Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó. 5/ Phương pháp bản đồ - biểu đồ: b/ Khả năng biểu hiện: Số lượng của đối tượng. Chất lượng của đối tượng. Cơ cấu của đối tượng Diện tích & sản lượng lúa VN, 2000 Phiếu học tập: Phiếu học tập: 	Các đối tượng địa lí phân bố theo những điểm cụ thể. Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng địa lí. Loại hình, vị trí địa lí, số lượng và chất lượng của đối tượng. Hướng, tốc độ, số lượng của các đối tượng di chuyển Phiếu học tập: Biểu hiện sự phân bố không đồng đều của các đối tượng địa lí. Sự phân bố, số lượng của đối tượng. Sự phân bố, số lượng của đối tượng. Đối tượng không phân bố trên khắp lãnh thổ Giá trị tổng cộng của một đối tượng địa lí trên một đơn vị lãnh thổ. Số lượng, chất lượng, cơ cấu của đối tượng 

File đính kèm:

  • pptBai 2. Mot so pp bieu hien cac doi tuong DL tren BD.ppt
Bài giảng liên quan