Bài giảng Địa lí 10 - Bài 40: Vai trò, đặc điểm ngành thương mại

Nội thương: là hoạt động thương mại diễn ra trong nước.

+ Tạo ra thị trường thống nhất trong nước

+ Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ

Ngoai thương : gắn thị trường trong nước với thị trường nước ngoài

+ Thúc đẩy phân công lao động quốc tế

+ Đẩy mạnh quan hệ kinh tế quốc tế

 

ppt24 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 14695 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 10 - Bài 40: Vai trò, đặc điểm ngành thương mại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Quan sát các hình ảnh sau và cho biết đây là những hình ảnh thuộc ngành nào? Thế nào là hoạt động thương mại? Hoạt động này thường diễn ra ở đâu? XK NK Bài 40. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM NGÀNH THƯƠNG MẠI SƠ ĐỒ ĐƠN GIẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG Bên bán Bên mua Hàng hóa dịch vụ trao đổi Vật ngang giá ( tiền, hàng) I. Khái niệm về thị trường - Thị trường là nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua. - Hàng hóa: là sản phẩm do con người tạo ra để trao đổi trên thị trường Giá cả Hàng hóa Cung Cầu Po Qo P1 Q1 Sản xuất ra các giá trị vật chất Tiêu dùng Nảy sinh nhu Cầu mới ( sản phẩm, Chất lượng, Số lượng) Sản xuất ở quy mô và chất lượng Mới. Tiêu dùng Thương mại Thương mại Thương mại Phân tích sơ đồ sau để thấy được vai trò của ngành thương mại. II. Ngành thương mại 1. Vai trò Là khâu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Góp phần điều tiết sản xuất. Thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa. Hướng dẫn tiêu dùng. * Ngành thương mại được chia làm ngành lớn: Nội thương: là hoạt động thương mại diễn ra trong nước. + Tạo ra thị trường thống nhất trong nước + Thúc đẩy phân công lao động theo lãnh thổ Ngoai thương : gắn thị trường trong nước với thị trường nước ngoài + Thúc đẩy phân công lao động quốc tế + Đẩy mạnh quan hệ kinh tế quốc tế 2. Cán cân xuất nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu Công thức: Cán cân XNK = giá trị XK – giá trị NK - Xuất siêu: Giá trị XK > Giá trị NK ( Cán cân + ) - Nhập siêu: Giá trị XK Cầu Thừa Rẻ Người tiêu dùng Nhà sản xuất Cung Giá trị nhập khẩu Giá trị xuất khẩu < Giá trị nhập khẩu Dùng dấu gạch nối hai phần sao cho hợp li 

File đính kèm:

  • pptBai 40. Dia li nganh thuong mai.ppt
Bài giảng liên quan