Bài giảng Địa lí 10 - Bài 11: Khí quyển - Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

 Là mặt tiếp xúc giữa hai khối khí có nguồn gốc, tính chất khác nhau

 Trên mỗi bán cầu có 2 frong cơ bản : frong địa cực (FA) và frong ôn đới (FP)

 

ppt26 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 7482 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 10 - Bài 11: Khí quyển - Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 Click to add Title Khí quyển Click to add Title Cấu trúc của khí quyển Click to add Title Các khối khí Click to add Title Frơng Bài 11. KHÍ QUYỂN. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT I 2 1 3 Click to add Title Sự phân bố nhiệt độ khơng khí trên Trái Đất Click to add Title Bức xạ và nhiệt độ khơng khí Click to add Title Sự phân bố nhiệt độ kk trên TĐ Bài 11. KHÍ QUYỂN SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT II 2 1 3 I. KHÍ QUYỂN THÀNH PHẦN CỦA KHƠNG KHÍ 1. Cấu trúc của khí quyển Dựa vào nội dung mục 1 và hình 11.1 SGK, các nhĩm thảo luận, hồn thành phiếu học tập 1. Cấu trúc của khí quyển 1. Cấu trúc của khí quyển 2. Các khối khí QUAN SÁT SƠ ĐỒ, KẾT HỢP SGK HÃY CHO BIẾT MỖI BÁN CẦU CĨ MẤY KHỐI KHÍ? KÍ HIỆU, TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG? 2. Các khối khí 2. Các khối khí 2. Các khối khí Là mặt tiếp xúc giữa hai khối khí có nguồn gốc, tính chất khác nhau Trên mỗi bán cầu có 2 frong cơ bản : frong địa cực (FA) và frong ôn đới (FP) Dải hội tụ nhiệt đới là nơi tiếp xúc của các khối khí xích đạo ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu 3. Frơng Hoạt động của Frơng và các khối khí 3. Frơng 3. Frơng II. SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ KHƠNG KHÍ TRÊN TRÁI ĐẤT 1. Bức xạ và nhiệt độ khơng khí Bức xạ là dịng vật chất và năng lượng của Mặt Trời tới Trái Đất 2.Sự phân bố nhiệt độ khơng khí trên Trái Đất a. Phân bố theo vĩ độ địa lý Nhiệt độ trung bình năm của khơng khí a. Phân bố theo vĩ độ địa lý b. Phân bố theo lục địa và đại dương c. Phân bố theo địa hình CỦNG CỐ Chọn đáp án đúng Các khối khí được hình thành ở : a) Tầng đối lưu b) Tầng bình lưu c) Tầng giữa d) Tầng ion Chất khí chiếm tỷ lệ cao nhất trong thành phần của khơng khí là : a) Khí Nitơ b) Khí Oxy c) Khí Hidro d) Các khí khác Sự phân chia các khối khí nĩng – lạnh - lục địa – đại dương được căn cứ vào : Hướng di chuyển của các khối khí Phạm vi ảnh hưởng của khối khí Vị trí hình thành ( vĩ độ, bề mặt đệm ) Thành phần khơng khí Khi các Frơng di chuyển tại một nơi sẽ gây ra: a. Mưa b. Thay đổi nhiệt độ c. Biến đổi đột ngột của thời tiết Chọn đáp án đúng nhất Rất tiếc bạn trả lời sai !  DẶN DỊ Trả lời câu hỏi và làm bài tập trong SGK Tìm hiểu nội dung bài 14 

File đính kèm:

  • pptBai 11. Khi quyen.ppt
Bài giảng liên quan