Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Câu kể Ai là gì

Các câu chúng ta vừa tìm hiểu trên gọi là kiểu câu gì ?

Câu kể Ai là gì ? được dùng để làm gì ?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 16/04/2015 | Lượt xem: 4997 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 4 - Câu kể Ai là gì, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Lớp 4/6 TRƯỜNG TH HOÀNG HOA THÁM GV:Phạm Quang Dũng * 1.Cả lớp em đang làm bài tập toán. 2.Bầu trời thu trong xanh. ? Những câu sau thuộc kiểu câu gì? Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu Câu Kiểu câu Ai làm gì ? Ai thế nào ? 3.Mẹ em là giáo viên. * Câu kể Ai là gì? Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 * I. Nhận xét: Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: “Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi.” Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại. Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? * 2. Trong ba câu in nghiêng ở trên, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi? (Thầy mời các em thảo luận nhóm đôi.) - Giới thiệu về bạn Diệu chi: Đây là bạn Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công. - Nhận định về bạn Diệu Chi: Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 * 3. Trong các câu trên, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì) ?, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Là gì (là ai, là con gì) ? Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. - Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của Trường Tiểu học Thành Công - Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? * Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Câu kể Ai là gì? được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó. Các câu chúng ta vừa tìm hiểu trên gọi là kiểu câu gì ? Câu kể Ai là gì ? được dùng để làm gì ? * 4. Kiểu câu trên khác hai kiểu câu đã học Ai làm gì? Ai thế nào? ở chỗ nào? Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì? Vị ngữ trả lời cho câu hỏi làm gì? Vị ngữ trả lời cho câu hỏi như thế nào? Vị ngữ trả lời cho câu hỏi là gì? (là ai? là con gì?) * II. Ghi nhớ: Câu kể Ai là gì? Gồm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là chủ ngữ trả lời cho câu hỏi: Ai ( cái gì, con gì)? Bộ phận thứ hai là vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Là gì ( là ai, là con gì) ? Câu kể Ai là gì? được dùng để giới thiệu hoặc nêu nhận định về một người, một vật nào đó. Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? * III. Luyện tập: Bài 1. Tìm câu kể Ai là gì? Trong các câu dưới đây và nêu tác dụng của nó: a) Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa- xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? * Câu kể Ai là gì? Tác dụng Thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Pa- xcan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Câu giới thiệu về thứ máy mới Câu nêu nhận định về giá trị của chiếc máy tính đầu tiên Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? * b) Lịch Lá là lịch của cây Bà tính nhẩm. Mẹ ơi, Cây lại là lịch đất Mười ngón tay là lịch Trăng lặn rồi trăng mọc Con tới lớp, tới trường Là lịch của bầu trời Lịch lại là trang sách Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? * Câu kể Ai là gì? Tác dụng Lá là lịch của cây Cây lại là lịch đất Trăng lặn rồi trăng mọc Là lịch của bầu trời Mười ngón tay là lịch Lịch lại là trang sách Nêu nhận định * c) Sầu riêng là loại trái qúy của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Câu kể Ai là gì? Tác dụng Sầu riêng là loại trái qúy của miền Nam. Nêu nhận định về giá trị của trái sầu riêng, bao hàm cả ý giới thiệu về loại trái cây đặc biệt của miền Nam. Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? * Bài 2. Dùng câu kể Ai là gì? giới thiệu về các bạn trong lớp em (hoặc giới thiệu từng người trong ảnh chụp gia đình em). Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2013 Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? * 

File đính kèm:

  • pptLTVC Cau ke Ai la gi lop 4.ppt