Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Bài học 6: Đoạn thẳng

a) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng :

Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại giao điểm I .

Đoạn thẳng cắt tia :

Đoạn thẳng AB cắt tia Ox tại giao điểm K

Đoạn thẳng cắt đư­êng thẳng :

Đoạn thẳng AB cắt đưưêng thẳng xy tại giao điểm H

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Hình học lớp 6 - Bài học 6: Đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Về dự giờ lớp 6AChào mừng các thầy giáo , cô giáoABĐ6ĐOẠN THẲNG đoạn thẳng Đ 61 . Đoạn thẳng AB là gì ?Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A , điểm B và tất cả những điểm nằm giữa A và B .Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu) của đoạn thẳng AB .AB * Cỏch vẽ đoạn thẳng: SGK-114 * Định nghĩa: BÀI 33Điền vào chỗ trống trong cỏc phỏt biểu sau :a) Hỡnh gồm hai điểm .và tất cả cỏc điểm nằm giữa . được gọi là đoạn thẳng RSHai điểm ..được gọi là hai mỳt của đoạn thẳng.b) Đoạn thẳng PQ là hỡnh gồm... R và SR và SR và S hai điểm P, Q và tất cả cỏc điểm nằm giữa P và QABCDIHai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại giao điểm I . đoạn thẳng Đ 62. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng.a) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng : b) Đoạn thẳng cắt tia :AOxBKĐoạn thẳng AB cắt tia Ox tại giao điểm K c) Đoạn thẳng cắt đưường thẳng :xyBAHĐoạn thẳng AB cắt đưường thẳng xy tại giao điểm H Hỡnh nào hai đoạn thẳng cắt nhau, hỡnh nào đoạn thẳng cắt tia, hỡnh nào đoạn thẳng cắt đường thẳng? H 1H 2H 3Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng.. H1 Đoạn thẳng cắt tia..H 2Đoạn thẳng cắt đường thẳng..H 3Lưu ý: Khi đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng giaođiểm cú thể trựng với mỳt của đoạn thẳng hoặc trựng với gốc của tiaIABDCIABCOxABKOxCDKxABKABHxyO Quan sỏt cỏc hỡnh sau, nhận dạng hai đoạn thẳng cắt nhau, đoạn thẳng cắt tia, đoạn thẳng cắt đường thẳngH 4H 5H 2H 1ABxH 3Bài tập: Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng Đoạn thẳng cắt tia Đoạn thẳng cắt đường thẳng Trờn đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi cú mấy đoạn thẳng tất cả. Hóy gọi tờn cỏc đoạn thẳng ấyGiải : aABC Trờn đường thẳng a cú 3 đoạn thẳng: Đoạn thẳng AB,đoạn thẳng BC,đoạn thẳng ACBài 34- Học định nghĩa đoạn thẳng. - Chỳ ý cỏch vẽ hỡnh và biểu diễn cỏc đoạn thẳng cắt đoạn thẳng , đoạn thẳng cắt tia , đoạn thẳng cắt đường thẳng .- Làm cỏc bài tập 35, 36, 37, 38 (SGK - 116)- Xem trước Đ7: Chuẩn bị thước thẳng cú chia khoảng. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:Chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh

File đính kèm:

  • pptgiao_an_6.ppt