Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Bài dạy 3: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế - Lê Thanh Việt

- Học thuộc quy tắc thế và các bước thực hiện quy tắc.

- Vận dụng giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế.

- Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập.

- Làm các bài tập 12,13,14 (SGK.15)

- Xem trước các bài tập trong phần luyện tập.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn học Đại số lớp 9 - Bài dạy 3: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế - Lê Thanh Việt, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NHiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ Bài dạy: Đ3. GiảI hệ phương trình bằng phương pháp thếPhòng Gd-đt tp hà tĩnh2009-2010trường thcs nam hàGiáo viên : lê thanh việtKIểM TRA BàI Cũ*) Cho hệ phương trình: Vẽ đường thẳng(d): y = x - 1 (d’): .-1 .xyO1d . .3d’21 .Bạn Quân tìm nghiệm của hệ pt trên như sau: Thay y = x - 1 vào pt 2x -y = 3. Ta được: 2x - (x - 1) = 3 suy ra x = 2 Thay x = 2 vào pt y = x - 1, ta được y = 1Hãy đoán nhận số nghiệm của hệ phương trỡnh?Nêu cỏch tỡm nghiệm của hệ phương trỡnh bằng cách vẽ hình ?*) Nêu khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?Hai phương trỡnh bậc nhất hai ẩn ax + by = c và a’x +b’y =c’. Khi đú ta cú hệ phương trỡnh bậc nhất hai ẩnđi qua (0;-1) và (1;0)đi qua (0;-3) và ( ;0)2x - (x - 1) = 3Từ pt x - 3y =2, ta có: x = 3y +2Quy tắc thế gồm hai bước:*)Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệVí dụ1. Xét hệ phương trìnhThế x = 3y +2 vào pt: -2x + 5y =1Vậy hệ (I) có nghiệm duy nhất là (-13,-5) - 2 (3y + 2) + 5y = 1Lời giải: để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn)*)Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thứ nhất) ta biểu diễn một ẩn này theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai (phương trình thứ nhất cũng được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1)*)Bước 1: Từ một phương trình của hệ đã cho (coi là phương trình thứ nhất) ta biểu diễn một ẩn này theo ẩn kia để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn) rồi thế vào phương trình thứ hai *)Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ - 2 (3y + 2) + 5y = 1*)Bước 2: Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ (phương trình thứ nhất cũng được thay thế bởi hệ thức biểu diễn một ẩn theo ẩn kia có được ở bước 1)Ví dụ 2: Giải hệ phương trìnhVậy hệ (II) có nghiệm duy nhất là (2;1)Vậy hệ (II) có nghiệm duy nhất là (2;1)*) Giải:*) Lời giải:Vậy hệ (II) có nghiệm duy nhất là (2;1)*) Bạn Bình giải hệ (II) như sau:?1. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế (biểu diễn y theo x từ phương trình thứ hai của hệ)Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là (7;5)Lời giải: Giải hệ phương trìnhVậy hệ (III) có vô số nghiệm. Các nghiệm tính bởi công thức:Lời giải:Vậy hệ (IV) vô nghiệm. .3 .yOx-1yOx .2 . . .y =3x+3y = -4x +2y = -4x +Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:*) Lời giải nào đúng, lời giải nào sai ?Vậy hệ pt (V) có nghiệm duy nhất là (1;4)Bài tậpVậy hệ pt (V) có nghiệm duy nhất là (6;3)Vậy hệ pt (V) có nghiệm duy nhất là (2;5)Vậy hệ pt (V) có nghiệm duy nhất là (5;2)(2;5) *) Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng?Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:Lời giải đúngVậy hệ pt (V) có nghiệm duy nhất là (5;2)Vậy hệ pt (V) có nghiệm duy nhất là (5;2)Vậy hệ pt (V) có nghiệm duy nhất là (5;2)Tóm tắt cách giải hệ bằng phương pháp thế:1. Dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình một ẩn.2. Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho.Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:Gợi ý:Hướng dẫn về nhà- chuẩn bị tiết sauHọc thuộc quy tắc thế và các bước thực hiện quy tắc.Vận dụng giải các hệ phương trình bằng phương pháp thế.Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập.Làm các bài tập 12,13,14 (SGK.15)Xem trước các bài tập trong phần luyện tập. xin cám ơn Các thầy cô giáo cùng các em học sinh. A. A

File đính kèm:

  • pptGiai_he_PT_bang_phuong_phap_the.ppt