Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 16 - Góc

2. Góc bẹt:

Định nghĩa:

Góc bẹt là góc có 2 cạnh là 2 tia đối nhau.

Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 16 - Góc, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Trong các hình sau những hình nào có 2 tia chung gốc? Đ2. góc Tiết 16 	 1. Góc  a. Định nghĩa:  b. Cách đọc: 	Góc xOy, hoặc góc yOx, hoặc góc O  c. Ký hiệu: Góc là hình gồm hai tia chung gốc Trong đó: - Gốc chung gọi là đỉnh của góc 	 - Hai tia là hai cạnh của góc. Bài tập 1: Quan sát hình và cho biết ký hiệu đúng? m n A Đỉnh góc là:.……… Hai cạnh là:..……… O Oz, Ot Đỉnh góc là:……… Hai cạnh:…….…… A AM, AN ?. Hãy nêu một số hình ảnh thực tế của góc, của góc bẹt? 2. Góc bẹt:  Định nghĩa: Góc bẹt là góc có 2 cạnh là 2 tia đối nhau. 	Tiết 17.Đ2. góc Mái nhà Màn trình diễn pháo hoa của đội Việt Nam tại Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2010 Cầu dây văng Mỹ Thuận (Vĩnh Long) Vòng đu quay lớn nhất Thế giới (Singapore) 3. Vẽ góc Vẽ 2 tia chung gốc Bài tập 3: Vẽ góc AOC, vẽ tia OB nằm giữa 2 tia OA và OC. Viết ký hiệu các góc trên hình? Bài tập 4: Vẽ góc bẹt xOy, vẽ tia Oz. Đọc tên và viết ký hiệu các góc trên hình? 	Tiết 17.Đ2. góc 4. Điểm nằm bên trong góc Khi 2 cạnh của góc không đối nhau, điểm M là điểm nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa 2 tia Ox và Oy (Khi đó ta nói: Tia OM nằm trong góc xOy) 	 Định nghĩa góc, góc bẹt, cách đọc, ký hiệu. Cách vẽ góc. Điểm nằm bên trong góc. Bài 6 (Sgk – Tr75): Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là ……………………......... Điểm O là …………. Hai tia Ox, Oy là ……………………………... Góc RST có đỉnh là …….., có hai cạnh là……………………….. Góc bẹt là……………………………………………………………... góc xOy đỉnh cạnh của góc góc có 2 cạnh là hai tia đối nhau S SR, ST Bài tập 7(Sgk): Quan sát hình và điền vào bảng sau: Góc yCz, góc zCy, góc C C Cy, Cz Bài tập 7 (Sgk): Quan sát hình và điền vào bảng sau: * Lý thuyết: Học nắm chắc Định nghĩa góc, góc bẹt, cách đọc và ký hiệu. Cách vẽ góc. Điểm nằm bên trong góc. * Bài tập: - Luyện vẽ góc, đặt tên, đọc tên thành thạo. 	 - Làm các bài tập: 	8, 9, 10 (Sgk-Tr75) 	SBT: 7  10 (Tr53) * Chuẩn bị: 	Thước đo góc ghi độ theo 2 chiều. 	Thước thẳng. 

File đính kèm:

  • pptBai 2 goc.ppt