Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 5 - Tia

2. Hai tia đối nhau

Tia Cx và tia Cy không là hai tia đối nhau

Tia Cx và tia Cy có đối nhau không ?

 

ppt17 trang | Chia sẻ: shichibukai | Ngày: 20/05/2015 | Lượt xem: 1689 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Môn Toán lớp 6 - Tiết 5 - Tia, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KTBC: - Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm, vẽ được mấy đường thẳng hãy kể tên các đường thẳng đó? - Vẽ đường thẳng xy, trên đường thẳng xy lấy điểm 0. x y  O  C  A  B Tiết 5 § 5 .TIA 1. Tia: x y Hình gồm điểm O và một phần của đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O  O Tia Ox Định nghĩa: (SGK) 1. Tia y  O Tia Oy x Nhìn tia Oy, ta có nhận xét vì sự giới hạn hai đầu của tia này không ? Tiết 5 § 5 .TIA Giới thiệu cách vẽ : + Vẽ gốc trước + Từ điểm này, vẽ một phần đường thẳng về một phía. Chú ý : cách đọc tên hay viết tên một tia ,ta phải đọc hay viết tên gốc trước VD: Tia Ox Ví dụ : Vẽ tia Ax Tia này có gốc là điểm nào ?  A x Củng cố 1: Đọc tên các tia trên hình x y z Tia Ox Tia Oy Tia Oz  O x y  O x z  O Em nêu sự giống và khác nhau của hai tia Ox và Oz với hai tia Ox và Oy ? Đều có chung gốc là điểm O - Hai tia Ox và Oz không tạo thành đường thẳng - Hai tia Ox và Oy tạo thành một đường thẳng 2. Hai tia đối nhau Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy, được gọi là hai tia đối nhau. x y  O Tia Ox và tia Oy là hai tia đối nhau Hai tia đối nhau phải thỏa mãn mấy điều kiện ? Thỏa hai điều kiện : + Chung gốc + Hai tia tạo thành đường thẳng y x  C Tia Cx và tia Cy không là hai tia đối nhau Tia Cx và tia Cy có đối nhau không ? 2. Hai tia đối nhau y x Tia Ax và tia By không là hai tia đối nhau a. Tia Ax và tia By có đối nhau không ?  B  A 2. Hai tia đối nhau Tại sao hai tia Ax và By khơng đối nhau? a.Tia Ax và By khơng đối nhau vì nĩ khơng chung gốc(hay khơng tạo thành một đường thẳng). ? 1 b.Trên hình cĩ những tia đối nhau nào? b. Hai tia đối nhau là: Ax và AB ; Hay Ax và Ay;Bx và By ;hay BA và By. y x Ta có hai tia đối nhau nào ?  D Ta nhận xét gì về một điểm bất kì nằm trên một đường thẳng? Nhận xét: Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau. 2. Hai tia đối nhau 3. Hai tia trùng nhau x  A Tia Ax  B hoặc tia AB Tia Ax và tia AB trùng nhau Chú ý : hai tia không trùng nhau được gọi là hai tia phân biệt 3. Hai tia trùng nhau  O  A  B x y a.Tia OB trùng với tia nào ? a) Tia OB trùng với tia Oy b.Tia Ox và tia Ax có trùng nhau không ? Vì sao ? b) Tia Ox và tia Ax không trùng nhau c.Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau ? c) Vì hai tia đó không tạo thành một đường thẳng CỦNG CỐ TỒN BÀI Bài tập 1 (Bài 22/112/SGK) Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một ……………………………………… tia gốc O b) Điểm R bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của ………………………………………. hai tia đối nhau c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì : - Hai tia ………………………………đối nhau - Hai tia CA và …………………….trùng nhau - Hai tia BA và BC ………………………………… AB và AC CB trùng nhau Bài tập 2: Vẽ hai tia chung gốc Ox và Oy Hướng dẫn về nhà: -Bài tập : 23 ,24/ 113 SGK -Bài 24 , 25 , 27 / 99 SBT Chuẩn bị các bài tập ,tiết sau luyện tập. Chúc các em học sinh học tập tốt 

File đính kèm:

  • pptBai 5 Tia.ppt