Bài giảng Ngữ văn - Tiết 93: Khởi ngữ

 Đối với mỗi người, việc đọc sách là vô cùng quan trọng và cần thiết. Bởi sách là nơi lưu giữ di sản tinh thần của nhân loại. Hơn nữa, đọc sách là con đường quan trọng của học vấn. Sách không chỉ cung cấp cho ta kiến thức phổ thông mà còn cung cấp kiến thức chuyên môn bổ ích. Hiện nay sách quá nhiều. Vì vậy muốn đọc sách có hiệu quả, chúng ta phải chọn cho tinh, đọc cho kỹ. Như vậy chúng ta mới hiểu và nắm được những kiến thức có trong sách

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 06/08/2018 | Lượt xem: 613 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Ngữ văn - Tiết 93: Khởi ngữ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁOVí dụ :a)Lúc bấy giờ,nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn.b) Điều này, ông khổ tâm hết sức.( “Lặng lẽ Sa Pa” – Nguyễn Thành Long )(“Làng” – Kim Lân) * Hãy xác định thành phần phụ và thành phần chính của các câu trên đây ? CNVNTNCNVN?NGỮ VĂN - TIẾT 93 KHỞI NGỮ1) Ví dụ : a) Nghe gäi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)b) Giàu, tôi cũng giàu rồi.(Nguyễn Công Hoan, Bước đường cùng)c) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp [](Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)d) Ông giáo ấy, thuốc không hút, rượu không uống. I/ Đặc điểm vµ công dụng của khởi ngữ trong câu1) Ví dụ : a) Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. (Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)b) Giàu, tôi cũng giàu rồi.	 (Nguyễn Công Hoan, Bước đường cùng)c) Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ nó thiếu giàu và đẹp [] (Phạm Văn Đồng, Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt)d) Ông giáo ấy, thuốc không hút, rượu không uống.CNVNCNVNCNVNCNVN+ Dấu hiệu nhận biết : Trước khởi ngữ thường có sẵn hoặc có thể thêm vào các quan hệ từ (về, còn, với, đối với) 2) Kết luận + Là thành phần phụ của câu+ Vị trí : Đứng trước chủ ngữ (đứng đầu câu) hoặc đứng sau chủ ngữ, trước vị ngữ (đứng giữa câu)+ Công dụng : Nêu lên đề tài trong câu với ý nhấn mạnh.+ Cấu tạo : Có thể là một từ hoặc một cụm từGhi nhớ	Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu.	Trước khởi ngữ, thường có thể thêm các quan hệ từ : về, đối vớiBµi tËp nhanh: X¸c ®Þnh khëi ng÷ trong c¸c c©u sau:§äc s¸ch th× ph¶i chän cho tinh, ®äc cho kÜ.b. §èi víi c¸c b¹n, Nam rÊt tËn t×nh gióp ®ì.c. Cßn b¹n, b¹n ®· häc bµi xong ch­a?L­u ý: - §Ó nhËn diÖn khëi ng÷ cã thÓ thªm c¸c tõ : vÒ, víi (®èi víi), cßn... vµo tr­íc khëi ng÷ hoÆc th× vµo sau khëi ng÷.thקèi víiCßn? Xác định khởi ngữ trong hai câu sau:a) Tôi đọc quyển sách này rồi.b) Quyển sách này tôi đọc rồi.Câu a) Không có khởi ngữ. (chỉ có bổ ngữ)Câu b) Khởi ngữ là “quyển sách này”Hãy phân biệt khởi ngữ và bổ ngữ?Câu hỏi thảo luận:II. LuyÖn tËpBµi tËp 1: T×m khëi ng÷ trong c¸c ®o¹n trÝch sau: a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức (Kim Lân, Làng)b) Vâng ! Ông giáo dạy phải ! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng. Nam Cao, Lão Hạc)(c) Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-Xi-Păng ba nghìn một trăm bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu. (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)d) Làm khí tượng, ở được trên cao thế mới là lý tưởng chứ. (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)e) Đối với cháu, thật là đột ngột [] (Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)Bài tập 2: Hãy viết lại các câu sau đây bằng cách chuyển phần in đậm thành khởi ngữ (có thể thêm trợ từ “thì”) Anh ấy làm bài cẩn thận lắm. Làm bài, anh ấy cẩn thận lắmb) Tôi hiểu rồi nhưng tôi chưa giải được. Hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải đượcBÀI TẬP 4: Hãy viết một đoạn văn ngắn nêu lên tầm quan trọng của việc đọc sách trong đó có sử dụng câu có khởi ngữ. Gạch dưới thành phần khởi ngữ đóBÀI TẬP 3: Tìm thành phần khởi ngữ trong một đoạn trích từ “..Đọc sách không cốt lấy nhiều thấp kém” thuộc văn bản “Bàn về đọc sách” của Chu Quang Tiềm ( Ngữ văn 9 – Tập II , trang 4,5) . 	Đối với mỗi người, việc đọc sách là vô cùng quan trọng và cần thiết. Bởi sách là nơi lưu giữ di sản tinh thần của nhân loại. Hơn nữa, đọc sách là con đường quan trọng của học vấn. Sách không chỉ cung cấp cho ta kiến thức phổ thông mà còn cung cấp kiến thức chuyên môn bổ ích. Hiện nay sách quá nhiều. Vì vậy muốn đọc sách có hiệu quả, chúng ta phải chọn cho tinh, đọc cho kỹ. Như vậy chúng ta mới hiểu và nắm được những kiến thức có trong sáchIII, Hướng dẫn học bài ở nhà: Học thuộc phần ghi nhớ Làm bài tập: Tìm những câu văn có thành phần khởi ngữ trong các văn bản đã học- Chuẩn bị bài: Các thành phần biệt lậpTiết học kết thúc tại đây.Xin chân thành cảm ơn 

File đính kèm:

  • pptKim-Khoi ngu.ppt
Bài giảng liên quan