Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 năm 2007 môn thi: Văn - Trung học phổ thông phân ban

Câu 4a (5 điểm)

Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu:

Ta đi ta nhớ những ngày

Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi.

Thương nhau, chia củ sắn lùi

Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng

Nhớ người mẹ nắng cháy lưng

Địu con lên rẫy, bẻ từng bắp ngô.

Nhớ sao lớp học i tờ

Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan

Nhớ sao ngày tháng cơ quan

Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo.

Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều

Chày đêm nện cối đều đều suối xa.

(Ngữ Văn 12, Tập một, SGK thí điểm Ban KHXH&NV,

Bộ 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr.206)

 

pdf2 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 13/08/2018 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 năm 2007 môn thi: Văn - Trung học phổ thông phân ban, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 1
Bộ giáo dục vμ đμo tạo 
đề chính thức 
(Gồm 2 trang) 
kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần 2 năm 2007 
Môn thi: Văn – Trung học phổ thông phân ban 
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 
I. phần chung cho thí sinh cả hai ban (5,0 điểm) 
Câu1 (2 điểm) 
 Anh, chị hãy trình bày ngắn gọn hiểu biết của mình về cuộc đời nhà văn Lỗ Tấn. 
Kể tên hai tác phẩm tiêu biểu của ông. 
Câu 2 (3 điểm) 
 Khi bày tỏ thái độ về việc gia nhập quân đội của con trai mình, bà Hiền (nhân 
vật chính trong truyện ngắn Một ng−ời Hà Nội của Nguyễn Khải) đã nói: “Tao đau 
đớn mà bằng lòng, vì tao không muốn nó sống bám vào sự hi sinh của bạn. Nó dám 
đi cũng là biết tự trọng”. 
 (Ngữ Văn 12, Tập một, SGK thí điểm Ban KHXH&NV, 
 Bộ 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr.394) 
 Suy nghĩ của anh, chị về câu nói trên. 
II. phần dμnh cho thí sinh từng ban (5,0 điểm) 
A. Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b 
Câu 3a (5 điểm) 
 Anh, chị hãy phân tích đoạn thơ sau trong bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan 
Viên : 
Con nhớ anh con, ng−ời anh du kích 
Chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn. 
Chiếc áo nâu suốt một đời vá rách 
Đêm cuối cùng anh cởi lại cho con. 
Con nhớ em con, thằng em liên lạc 
Rừng th−a em băng, rừng rậm em chờ 
Sáng bản Na chiều em qua bản Bắc 
M−ời năm tròn ch−a mất một phong th−. 
Con nhớ mế! Lửa hồng soi tóc bạc 
Năm con đau, mế thức một mùa dài, 
Con với mế không phải hòn máu cắt 
Nh−ng trọn đời con nhớ mãi ơn nuôi. 
 (Ngữ Văn 12, Tập một, SGK thí điểm Ban KHTN, 
 Bộ 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr.108). 
 2
Câu 3b (5 điểm) 
 Cảm nhận của anh, chị về nhân vật Chiến trong truyện ngắn Những đứa con 
trong gia đình của Nguyễn Thi. 
B. Thí sinh Ban KHXH&NV chọn câu 4a hoặc 4b 
Câu 4a (5 điểm) 
 Phân tích đoạn thơ sau trong bài Việt Bắc của Tố Hữu: 
 Ta đi ta nhớ những ngày 
 Mình đây ta đó, đắng cay ngọt bùi... 
 Th−ơng nhau, chia củ sắn lùi 
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng 
 Nhớ ng−ời mẹ nắng cháy l−ng 
Địu con lên rẫy, bẻ từng bắp ngô. 
 Nhớ sao lớp học i tờ 
Đồng khuya đuốc sáng những giờ liên hoan 
 Nhớ sao ngày tháng cơ quan 
Gian nan đời vẫn ca vang núi đèo. 
 Nhớ sao tiếng mõ rừng chiều 
Chày đêm nện cối đều đều suối xa... 
 (Ngữ Văn 12, Tập một, SGK thí điểm Ban KHXH&NV, 
 Bộ 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2005, tr.206) 
Câu 4b (5 điểm) 
 Cảm nhận của anh, chị về cuộc đối thoại giữa Hồn Tr−ơng Ba và Xác hàng thịt 
trong cảnh VII vở kịch Hồn Tr−ơng Ba da hàng thịt của L−u Quang Vũ (đoạn trích 
trong Ngữ văn 12, Tập hai, SGK thí điểm Ban KHXH&NV, Bộ 1, NXB Giáo dục, 
Hà Nội, 2005) . 
............Hết.............. 
Thí sinh không đ−ợc sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh : ............................... Số báo danh.......................................... 
Chữ ký của giám thị 1:........................... Chữ ký của giám thị 2........................... 

File đính kèm:

  • pdfDe_thi_Van.pdf
  • pdfHuong_dan_cham_Van.pdf