Giáo án Địa lí 6 - Nguyễn Văn Liêm - Bài 6: Thực hành - Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học

Hoạt động 2:(20 phút)

-Công việc : Đo và vẽ sơ đồ lớp học

1. Đo: Hướng

- Khung lớp học và chi tiết trong lớp

2. Vẽ sơ đồ , yêu cầu:

-Tên sơ đồ

-Tỉ lệ

-Mũi tên chỉ hướng Bắc, ghi chú

 

doc2 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/04/2015 | Lượt xem: 1717 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Giáo án Địa lí 6 - Nguyễn Văn Liêm - Bài 6: Thực hành - Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Trường THCS Thị Trấn GV : Nguyễn văn liêm
Tuần : 07 Tiết ppct 07 Ngày soạn: 23/ 09/ 010
Lớp : Khối 6 Ngày dạy:.......................
	BÀI 6: THỰC HÀNH	
TẬP SỬ DỤNG ĐỊA BÀN VÀ THƯỚC ĐO ĐỂ VẼ SƠ ĐỒ LỚP HỌC
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
	- Biết cách sử dụng địa bàn, tìm phương hướng của các đối tượng địa lý trên bản đồ.
	- Biết đo các khoảng cách trên thực tế và tính tỉ lệ khi đưa lên lược đồ.
2. Kỹ năng:
	- Kỹ năng đo, tính tỉ lệ, Biết vẽ sơ đồ đơn giản của một lớp học trên giấy.
3. Tư tưởng:
II. Phương tiện dạy học 
 - HS: Sgk, thước, viết...............................
	 - GV: + Địa bàn: 4 chiếc,Thước dây: 4 chiếc.................
 + Sử dụng phương pháp: thuyết trình, gợi mở, nêu vấn đề; trực quan.
III. Tiến trình hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
1 Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ(5 phút)
? Tại sao khi sử dụng bản đồ trước tiên phải dùng bản chú giải.
3. Bài mới
-HS ổn định 
-HS trả bài
-HS lắng nghe
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1:(15 phút)
1. Địa bàn
-G/v giới thiệu địa bàn:
-HS chú ý lắng nghe
-Quan sát địa bàn? Cho biết địa bàn gồm những bộ phận nào?.(Dành cho HS yếu,kém)
-Dựa vào địa bàn? Vòng chia độ thể hiện như thế nào?
-Học sinh quan sát trả lời được: Kim nam châm,
Vòng chia độ
-HS trả lời: Số độ từ 00->3600
a/ Kim Nam châm
Bắc: Màu xanh
Nam: Màu đỏ
b/ Vòng chia độ.
 -Số độ từ 0 ->3600
+Bắc:00 -3600
+Nam: 1800
+Tây: 2700
+Đông: 900
 -Hướng Bắc: 00 -3600
 -Nam: 1800
 -Tây: 2700
 -Đông: 900
-G/v hướng dẫn cách sử dụng địa bàn: Xoay hộp đầu xanh trùng vạch số 0, đường hướng từ 0 0 - 1800 là đường Bắc nam.
-HS quan sát 
c/ Cách sử dụng.
-Xoay hộp đầu xanh trùng vạch số 0. 
Đường hướng đường 00-1800 là đường Bắc Nam
-GV Y/c hs chia làm 4 nhóm phân công cho nhóm viên cụ thể công việc đo chiều dài, chiều rộng.
-Phân công mỗi nhóm vẽ một sơ đồ
-HS chia làm 4 nhóm: đo chiều dài, chiều rộng.
-Phân công mỗi nhóm vẽ một sơ đồ
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần đạt
Hoạt động 2:(20 phút)
-Công việc : Đo và vẽ sơ đồ lớp học
-Học sinh đo theo hướng dẫn của giáo viên
2. Đo và vẽ sơ đồ lớp học
1. Đo: Hướng
- Khung lớp học và chi tiết trong lớp
1. Đo: Hướng
- Khung lớp học và chi tiết trong lớp
1. Đo: Hướng
- Khung lớp học và chi tiết trong lớp
2. Vẽ sơ đồ , yêu cầu:
-Tên sơ đồ
-Tỉ lệ
-Mũi tên chỉ hướng Bắc, ghi chú
2. Vẽ sơ đồ , yêu cầu:
-Tên sơ đồ
-Tỉ lệ
-Mũi tên chỉ hướng Bắc, ghi chú
2. Vẽ sơ đồ , yêu cầu:
-Tên sơ đồ
-Tỉ lệ
-Mũi tên chỉ hướng Bắc, ghi chú
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Kiến thức cần đạt
4/ Củng cố:
-GV nhắt lại một số công việt trước khi vẽ sơ đồ lớp học
5/ Dặn dò:
-GV y/c hs về nhà chuẩn bị bài 7
-HS lắng nghe
-HS về nhà chuẩn bị
*Nhận xét:....................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docBÀI 6.doc
Bài giảng liên quan