Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế - Hoàng Thị Hằng

Nêu hoạt động của các bạn thiếu nhi các nước trên thế giới trong mỗi hình.

Hình 1: Các bạn thiếu nhi Việt Nam đang chụp hình lưu niệm cùng các bạn thiếu nhi trên thế giới.

Hình 2: Các bạn thiếu nhi Việt – Nhật đang giao lưu bóng đá.

Hình 3: Các bạn thiếu nhi Việt Nam cùng các bạn thiếu nhi các nước đang học nhóm.

 

ppt27 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 08/11/2021 | Lượt xem: 518 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đạo đức Lớp 3 - Bài: Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế - Hoàng Thị Hằng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chµo mõng c¸c thÇy c« vÒ dù giê 
Giáo viên : Hoàng Thị Hằng 
Môn: Đạo đức 
Lớp 3A 
Hình 1 
Hình 3 
Hình 4 
 Nêu hoạt động của các bạn thiếu nhi các nước trên thế giới trong mỗi hình. 
Hình 2 
Hình 1: Các bạn thiếu nhi Việt Nam đang chụp hình lưu niệm cùng các bạn thiếu nhi trên thế giới. 
Hình 2: Các bạn thiếu nhi Việt – Nhật đang giao lưu bóng đá. 
Hình 3: Các bạn thiếu nhi Việt Nam cùng các bạn thiếu nhi các nước đang học nhóm. 
Hình 4: Các bạn thiếu nhi Việt Nam đang ca múa cùng các bạn thiếu nhi thế giới. 
 Em có suy nghĩ gì về tình cảm giữa thiếu nhi 
Việt Nam và thiếu nhi quốc tế? 
DU LÞCH THÕ GIíI 
DU LÞCH THÕ GIíI 
 Thiếu nhi trên đất nước Mê-xi-cô 
 Thiếu nhi trên nước Pháp 
 Thiếu nhi trên nước Ấ n Độ 
Thiếu nhi 
trên 
nước 
Nga 
 Thiếu nhi ở Châu Phi 
 Thiếu nhi trên nước Việt Nam 
 Thiếu nhi trên nước Việt Nam 
 Hãy sắp xếp các từ ngữ thể hiện những điểm giống và khác nhau của thiếu nhi quốc tế : màu da, được yêu thương, được đối xử công bằng, ngôn ngữ, được giáo dục, được vui chơi, điều kiện sống, trang phục truyền thống, ghét chiến tranh,... vào bảng phân loại sau: 
 Điểm khác nhau 
Điểm giống nhau 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 Điểm khác nhau 
Điểm giống nhau 
- màu da 
- ngôn ngữ 
- điều kiện sống 
trang phục truyền thống 
... 
- được yêu thương 
 được đối xử công bằng 
- được giáo dục 
- được vui chơi 
ghét chiến tranh 
... 
 Em hãy nêu những việc cần làm để thể 
 hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi 
quốc tế? 
 Để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với thiếu nhi quốc tế có rất nhiều cách, các em có thể tham gia các hoạt động: 
- Kết nghĩa với thiếu nhi quốc tế 
Tìm hiểu về cuộc sống và học tập của thiếu nhi các 
Tham gia các cuộc giao lưu. 
Viết thư, gửi ảnh, gửi quà cho các bạn. 
 Lấy chữ kí, quyên góp ủng hộ thiếu nhi những 
nước khác 
nước bị thiên tai, chiến tranh 
 Thiếu nhi quốc tế đều là anh em bè bạn nên cần phải đoàn kết, hữu nghị với nhau. 
Bày t ỏ ý ki ế n 
Đúng 
Sai 
 Bày tỏ ý kiến 
2. Ủ ng hộ quần áo sách vở giúp bạn nghèo ở Cu-ba. 
3. Không tiếp xúc với trẻ em nước ngoài. 
1 . Tò mò đi theo trêu chọc bạn nhỏ nước ngoài. 
5. Các bạn nhỏ nước ngoài ở rất xa nên không thể ủng hộ hay giao lưu với các bạn . 
4. Giới thiệu về đất nước mình cho các bạn nhỏ nước ngoài khi các bạn đến thăm nước mình. 
H­íng dÉn thùc hµnh: 
Sưu tầm tranh ảnh, truyện, bài hát, về các hoạt động hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế. 
- Vẽ tranh, làm thơ,.về tình hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam và thiếu nhi quốc tế. 
Tiết học đến đây là kết thúc 
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ 
VÀ CÁC EM HỌC SINH! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dao_duc_lop_3_bai_doan_ket_voi_thieu_nhi_quoc_te_h.ppt