Bài giảng Địa lí 6 - Tiết 4, Bài 3: Tỉ lệ bản đồ

- Tỉ lệ bản đồ : là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách ngoài thực địa

- Ý nghĩa : Cho biết kích thước trên bản đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước ngoài thực địa

 

ppt18 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 8173 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 6 - Tiết 4, Bài 3: Tỉ lệ bản đồ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tỉ lệ 1 : 22.000.000 - Cho biết tỷ lệ bản đồ là bao nhiêu ? - 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu cm (hay m hoặc km) trên thực địa 1 cm trên bản đồ tương ứng với 22 000 000cm (hay 220 000m hoặc 220 km) trên thực địa. TỶ LỆ 1 : 25 000 - 1cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu cm ( hoặc m) trên thực địa? 1cm trên BĐ tương ứng với 25 000 cm (hoặc 250m) trên thực địa Khoảng cách trên bản đồ Khoảng cách ngoài thực địa Là tỉ số CH: Cho biết tỉ lệ bản đồ là bao nhiêu? CH: Tỉ lệ bản đồ là gì ? - Tỉ lệ bản đồ : là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách ngoài thực địa TỶ LỆ 1 : 25 000 CH: Bản đồ trên được thu nhỏ bao nhiêu lần ? - Được thu nhỏ 25 000 lần CH: Tỉ lệ bản đồ cho ta biết gì ? - Cho biết kích thước trên bản đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước ngoài thực địa - Tỉ lệ bản đồ : là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách ngoài thực địa - Ý nghĩa : Cho biết kích thước trên bản đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước ngoài thực địa Có 2 dạng tỉ lệ : + Tỉ lệ thước + Tỉ lệ số CH: Quan sát tỉ lệ bản đồ - Đọc số tỉ lệ của bản đồ ? - Thước tỉ lệ được chia làm mấy đoạn bằng nhau ? - Mỗi đoạn tương ứng với bao nhiêu m? Tức là 1cm trên bản đồ tương ứng với 75 000 cm (hay 75m) trên thực địa Thước tỉ lệ chia làm 4 đoạn. Mỗi đoạn dài 1cm tương ứng với 75m trên thực địa. Số tỉ lệ của bản đồ là 1 : 7.500 - Tỉ lệ bản đồ : là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách ngoài thực địa - Ý nghĩa : Cho biết kích thước trên bản đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước ngoài thực địa Có 2 dạng tỉ lệ : + Tỉ lệ thước + Tỉ lệ số CH: Hãy cho biết tỉ lệ số khác tỉ lệ thước ở điểm nào? + Tỉ lệ số: Là phân số có tử luôn là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ bản đồ càng nhỏ và ngược lại + Tỉ lệ thước: Là thước đo được tính sẵn, mỗi đoạn đều ghi số độ dài tương ứng trên thực địa. Hình 9: Bản đồ một khu vực của TP Đà Nẵng Bản đồ có tỉ lớn hơn . Bản đồ có tỉ nhỏ hơn . CH: Bản đồ nào mức độ thể hiện được nhiều đối tượng địa lí hơn ? 1 : 15 000 Hình 8: Bản đồ một khu vực của TP Đà Nẵng - Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao. Bản đồ có tỉ lớn hơn . Bản đồ có tỉ nhỏ hơn . Thể hiện được nhiều đối tượng địa lí hơn . Thể hiện được ít đối tượng địa lí hơn . 1 : 15 000 - Tỉ lệ bản đồ : là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ với khoảng cách ngoài thực địa - Ý nghĩa : Cho biết kích thước trên bản đồ thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước ngoài thực địa Có 2 dạng tỉ lệ : + Tỉ lệ thước + Tỉ lệ số - Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao. - Tỉ lệ bản đồ càng nhỏ thì càng khái quát, thể hiện diện tích thực tế càng lớn CH : Tiêu chuẩn để phân loại bản đồ ? Hình 8 : Bản đồ một khu vực TP Đà Nẵng Hình 8 : Bản đồ một khu vực TP Đà Nẵng Nhóm 1 : Từ khách sạn Hải Vân - Thu Bồn Nhóm 2 : Từ khách sạn Hoà Bình - Sông Hàn Nhóm 3 : Chiều dài đường Phan Bội Châu Nhóm 4 : Chiều dài đường Nguyễn chí Thanh Thảo luận nhóm: Đo tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số Nhóm 1 : Từ khách sạn Hải Vân - Thu Bồn Cách 1: 5,5 cm x 7.500 = 41250 cm = 412,5 m Cách 2: 5,5 cm x 75m = 412,5 m Nhóm 2 : Từ khách sạn Hoà Bình - Sông Hàn 4 cm x 75m = 300 m Nhóm 3 : Chiều dài đường Phan Bội Châu 4,5 cm x 75 m = 337,5 m Nhóm 4 : Chiều dài đường Nguyễn chí Thanh 5,5 cm x 75m = 412,5 m Thảo luận nhóm: Đo tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số Hãy điền từ thích hợp vào chỗ (…) trong đoạn văn sau : Tỉ lệ bản đồ chỉ mức độ ………….của khoảng cách được vẽ ………………so với ……………trên mặt đất thu nhỏ trên bản đồ thực tế 2. Các câu sau câu nào đúng ; câu nào sai ? a, Tỉ lệ bản đồ càng lớn thì mức độ chi tiết của bản đồ càng cao b, Muốn tính khoảng cách trên thực tế , người ta có thể dùng thước tỉ lệ sẽ chíng xác hơn tỉ lệ số Đ S 3. Tỉ lệ bản đồ được thể hiện dưới các dạng nào ? Tỉ lệ số Tỉ lệ thước 

File đính kèm:

  • pptbai 3 dia li 6.ppt
Bài giảng liên quan