Bài giảng Địa lí 9 - Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

- Phát triển thuỷ điện.

- Trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm.

- Chăn nuôi gia súc

- Phát triển khai thác khoáng sản: Than, Apatit, sắt, chì ,kẽm .

- Phát triển nhiệt điện.

- Kinh tế biển

 

pptx30 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 7914 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 9 - Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 11/5/2014 ‹#› 9 Địa Lí Nước ta có 7 vùng kinh tế: Vùng núi và Trung du Bắc Bộ Vùng đồng bằng sông Hồng Vùng Bắc Trung Bộ Vùng duyên hải Nam Trung Bộ Vùng Tây Nguyên Vùng Đông Nam Bộ Vùng đồng bằng sông Cửu Long Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm Ruéng bËc thang Hoa ®µo T©y B¾c Đỉnh Fansipan Quan sát các bức ảnh trên em nghĩ đến vùng nào nước ta? Vịnh Hạ Long Lược đồ hành chính vùng núi và Trung Du Bắc bộ TRUNG QUỐC LÀO ĐBSH BTB VỊNH BB Đọc tên các tỉnh. So sánh về vị trí và diện tích với vùng khác Xác định vị trí, giới hạn Lược đồ tự nhiên vùng núi và Trung Du Bắc bộ Vị trí đó có ý nghĩa như thế nào? Ảnh hưởng tới địa hình, địa chất , tài nguyên và khí hậu Có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng Có điều kiện giao lưu kinh tế với các nước trong khu vực và các vùng kinh tế trong nước Phát triển kinh tế cả đất liền và kinh tế biển. Ý Nghĩa vị trí lãnh thổ Hình 17.1: Lược đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Dựa vào hình 17.1, SGK, nhận xét về địa hình, khí hậu. Hình 17.1: Lược đồ tự nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Dựa vào hình 17.1 xác định vị trí các mỏ : Than, sắt, thiếc, Apatit và các dòng sông có giá trị về thuỷ điện? Bảng cơ cấu tài nguyên theo lãnh thổ (đơn vị:%) Em có nhận xét gì về tài nguyên thiên nhiên của vùng? Tài nguyên Tổng số Trung du miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Đông Nam Bộ Bắc Trung bộ Các vùng khác Than 100 99.9 - - 0.1 - Quặng sắt 100 38.7 - - 61.3 - Bô xít 100 30 - - - 70 Dầu khí 100 - 10 90 - - Đá vôi 100 50 8 - 40 2 APatít 100 100 - - - - Thuỷ năng 100 56 - 6.2 7.8 30 Vùng gồm những tiểu vùng nào? Lược đồ tự nhiên vùng núi và Trung Du Bắc bộ TÂY BẮC ĐÔNG BẮC TH¶O LuËn nhãm Thêi gian: 4 phót Nhóm 1,3,5 Nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc? (địa hình, khí hậu, tài nguyên) Nhóm 2,4,6 Nêu thế mạnh trong sự phát triển kinh tế do điều kiện tự nhiên mang lại của hai tiểu vùng? Tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc Đ K T N Địa hình Khí hậu Tài nguyên Thế mạnh kinh tế - Núi cao trung bình, với các dãy núi hình cánh cung. - Đồi thấp hình bát úp. - Các đảo ven biển. - Là khu vực có núi cao, địa hình hiểm trở, đồ sộ nhất cả nước. Hướng Tây Bắc-Đông Nam Nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn. Nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh Có tiềm năng lớn về thuỷ điện, du lịch Giàu tài nguyên khoáng sản, du lịch - Phát triển thuỷ điện. - Trồng rừng và cây công nghiệp lâu năm. - Chăn nuôi gia súc - Phát triển khai thác khoáng sản: Than, Apatit, sắt, chì ,kẽm…. - Phát triển nhiệt điện. - Kinh tế biển §åi b¸t óp ChÌ Th¸i Nguyªn Than Qu¶ng Ninh TuyÕt r¬i ë SaPa Nu«i trång thuû s¶n §¸nh c¸ ngoµi kh¬i Thuû ®iÖn Hoµ B×nh Rõng nhÞªt ®íi ChÌ Méc Ch©u Nu«i bß s÷a ë Méc Ch©u VÞnh H¹ Long Phan xi p¨ng Tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo điều kiện phát triển kinh tế đa ngành Tại sao nói điều kiện tự nhiên cũng làm cho kinh tế chậm phát triển? Chặt phá rừng Tuyết rơi ở Mẫu Sơn 2008 Lũ quét tại Yên Bái 2008 Đường Giao thông Vùng Tây Bắc Vùng Đông Bắc Đèo Pha Đin Quản Bạ- Hà Giang Đèo Pha Đin dài khoảng 32 km, trên quốc lộ 6, giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Điện Biên. Điểm cao nhất của đèo là 1.648 mét so với mực nước biển. Địa thế đèo rất hiểm trở, chênh vênh, một bên là vách núi và một bên là vực sâu hun hút, con đường đèo ngoằn ngoèo, vô số các khúc cua tay áo, cua chữ A, chữ Z trong đó có nhiều đoạn chỉ đủ cho một ô tô đi qua. Nền đất đèo tương đối yếu, dễ xảy ra sụt, trượt, lở đất vào mùa mưa và thêm vào đó, bề mặt đường rất thô sơ, cấp phối. Chính vì vậy, có nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã thường xuyên xảy ra trên đường đèo. Theo em vùng cần làm gì để khắc phục những khó khăn trên? Mét sè gi¶i ph¸p - Phát triển giao thông, điện, nước sạch Trång rõng vµ b¶o vÖ rõng Nâng cao ý thức bảo vệ TNTN và môi trường Giữ ấm vào mùa Đông Theo em ở trung du và miền núi Bắc Bộ có dân tộc nào sinh sống? H’mông Người Kinh Người Dao Người Thái Người Nùng Người Tày Tiªu chÝ §¬n vÞ tÝnh §«ng B¾c T©y B¾c C¶ nước MËt ®é d©n sè Ng­ười/km 136 63 233 TØ lÖ gia t¨ng d©n sè tù nhiªn % 1,3 2,2 1,4 TØ lÖ hé nghÌo % 17,1 13,3 Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi mét th¸ng Ngh×n ®ång 210,0 295,0 Tỉ lệ người biết chữ % 89,3 73,3 90,3 Tuæi thä trung b×nh N¨m 68,2 65,9 70,9 TØ lÖ d©n sè thµnh thÞ % 17,3 12,9 23,6 Một số chỉ tiêu phát triển dân cư - xã hội (Đông bắc, Tây bắc) Năm 1999 2 - Dựa vào bảng số liệu, hãy nhận xét sự chênh lệch về dân cư, xã hội của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc. - Nhận xét trình độ phát triển dân cư, xã hội của vùng. BµI TËP ¤ CH÷ S A P A Đ I Ö N B I £ N P H ñ S ¥ N L A L ò N G C ó S ¤ N G H å N G Q U ¶ N G N I N H H µ G I A N G 1 2 3 4 5 6 7 Điểm cực tây kinh độ:102 độ 09’00”Đ - vĩ độ: 22 độ 23’53”B. Điểm này nằm trên đỉnh núi Khoang La San là ngã ba biên giới của ba nước Việt Nam- Lào- Trung Quốc, được các bên thống nhất cắm mốc vào ngày 27/6/2005. Cột mốc đẹp nhất Đông Dương này được làm bằng đá granit, cắm giữa một hình lục giác, ngoài cùng là khối vuông mỗi cạnh dài 5m. Cột mốc hình lăng trụ, cao 2m tính từ chân đế ba cạnh, có ba mặt được viết bằng chữ quốc ngữ và khắc quốc huy của từng nước (mặt nào quay về hướng nào thì thuộc chủ quyền lãnh thổ nước đó). Học bài Chuẩn bị bài 18 HƯỚNG DẪN HỌCTrả lời câu hỏi 2 / T65 Tại sao trung du là địa bàn đông dân và kinh tế phát triển cao hơn miền núi? -Điều kiện tự nhiên thuận lợi hơn -Nhiều đất trồng -Thời tiết mùa đông lạnh nhưng ít sương giá phát triển cây cận và ôn đới -Nhiều khoáng sản -Nguồn thủy năng lớn, thủy điện Hòa Bình, Thác Bà -Giao lưu thuận lợi hơn chóc thÇy gi¸o, c« gi¸o m¹nh khoÎ C¸c em häc giái TR©n thµnh c¶m ¬n Tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc Đ K T N Địa hình Khí hậu Tài nguyên N Tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc Thế mạnh kinh tế N 

File đính kèm:

  • pptxBai 17 Vung Trung du va mien nui Bac Bo.pptx