Đề kiểm tra môn Địa lí Lớp 9 - Đề 1+2

Câu 1: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a.Chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.

b.Việc phát triển nông, ngư nghiệp có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm?

Câu 2: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a.Trình bày và giải thích tình hình phát triển công nghiệp khai thác nhiên liệu ở nước ta.

b.Trình bày và giải thích tình hình phân bố công nghiệp khai thác nhiên liệu ở nước ta.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra môn Địa lí Lớp 9 - Đề 1+2, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ĐỀ KIỂM TRA 120 PHÚT
Môn thi: Địa Lí – Lớp 9
Câu 1: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a.Chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.
b.Việc phát triển nông, ngư nghiệp có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm? 
Câu 2: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a.Trình bày và giải thích tình hình phát triển công nghiệp khai thác nhiên liệu ở nước ta.
b.Trình bày và giải thích tình hình phân bố công nghiệp khai thác nhiên liệu ở nước ta.
Câu 3: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a.Trình bày và giải thích tình hình phát triển công nghiệp điện ở nước ta.
b. Trình bày và giải thích tình hình phân bố công nghiệp điện ở nước ta.
Câu 4: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a.Trình bày và giải thích tình hình phát triển công nghiệp dệt may ở nước ta.
b. Trình bày và giải thích tình hình phân bố công nghiệp dệt may ở nước ta.
Câu 5: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy giải thích tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm?
 Câu 6: Sản lượng than, dầu thô và điện ở nước ta giai đoạn 1990 – 2005
Năm
1990
1994
1998
2005
Dầu thô (triệu tấn)
2.7
6.9
12.5
18.5
Than (triệu tấn)
4.6
5.9
10.4
34.1
Điện (tỉ kwh)
8.8
12.5
22.0
59.1
Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng giá trị khai thác than, dầu thô và điện nước ta giai đoạn 1990 – 2005. 
ĐỀ KIỂM TRA 120 PHÚT
Môn thi: Địa Lí – Lớp 9
Câu 1: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a.Chứng minh cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng.
b.Việc phát triển nông, ngư nghiệp có ý nghĩa gì đối với ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm? 
Câu 2: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a.Trình bày và giải thích tình hình phát triển công nghiệp khai thác nhiên liệu ở nước ta.
b.Trình bày và giải thích tình hình phân bố công nghiệp khai thác nhiên liệu ở nước ta.
Câu 3: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a.Trình bày và giải thích tình hình phát triển công nghiệp điện ở nước ta.
b. Trình bày và giải thích tình hình phân bố công nghiệp điện ở nước ta.
Câu 4: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a.Trình bày và giải thích tình hình phát triển công nghiệp dệt may ở nước ta.
b. Trình bày và giải thích tình hình phân bố công nghiệp dệt may ở nước ta.
Câu 5: Dựa vào Átlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy giải thích tại sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm?
 Câu 6: Sản lượng than, dầu thô và điện ở nước ta giai đoạn 1990 – 2005
Năm
1990
1994
1998
2005
Dầu thô (triệu tấn)
2.7
6.9
12.5
18.5
Than (triệu tấn)
4.6
5.9
10.4
34.1
Điện (tỉ kwh)
8.8
12.5
22.0
59.1
Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ gia tăng giá trị khai thác than, dầu thô và điện nước ta giai đoạn 1990 – 2005. 

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_mon_dia_li_lop_9_de_12.doc
Bài giảng liên quan