Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Địa lí (Đề dự bị) - Năm học 2014-2015 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (Có đáp án)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

 a. Kể tên các đảo và quần đảo xa bờ thuộc chủ quyền của nước ta. Tại sao mỗi công dân Việt Nam cần có bổn phận bảo vệ vùng biển và hải đảo của đất nước?

b. Cho biết những quốc gia có chung Biển Đông với Việt Nam. Tại sao giải quyết các vấn đề về Biển Đông và thềm lục địa cần tăng cường hợp tác với các nước láng giềng?

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 25/07/2023 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Địa lí (Đề dự bị) - Năm học 2014-2015 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
ĐỀ DỰ BỊ
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Địa lí
Ngày thi: 26/6/2014
Thời gian làm bài:60 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (3,0 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
	a. Kể tên các đảo và quần đảo xa bờ thuộc chủ quyền của nước ta. Tại sao mỗi công dân Việt Nam cần có bổn phận bảo vệ vùng biển và hải đảo của đất nước?
b. Cho biết những quốc gia có chung Biển Đông với Việt Nam. Tại sao giải quyết các vấn đề về Biển Đông và thềm lục địa cần tăng cường hợp tác với các nước láng giềng?
Câu 2: (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu sau :
 SỐ DÂN THÀNH THỊ VÀ TỈ LỆ DÂN SỐ THÀNH THỊ NƯỚC TA 
GIAI ĐOẠN 1995 – 2010
Năm
1995
2000
2005
2010
- Số dân thành thị (Triệu người)
14,9
18,8
22,2
26,5
- Tỉ lệ dân thành thị (%)
20,8
24,8
27,1
30,5
	a. Vẽ biểu đồ kết hợp (cột, đường) thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta giai đoạn 1995 – 2010.
	b. Nhận xét, giải thích sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta qua biểu đồ đã vẽ.
Câu 3: (4,0 điểm) 
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
	a. Kể tên những cây công nghiệp lâu năm chủ yếu được trồng ở Đông Nam Bộ. Tại sao vùng không trồng được cây công nghiệp cận nhiệt đới?
	b. Nêu những thuận lợi của điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội giúp Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước.
HẾT
* Chú ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong phòng thi, giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:  SBD: 
Họ và tên, chữ kí: Giám thị 1: 
 Giám thị 2: .
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
ĐỀ DỰ BỊ
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Địa lí
(Hướng dẫn chấm này gồm 01 trang)
Câu 
Nội dung
Điểm
Câu 1
(3,0 điểm)
 a. Kể tên các đảo và quần đảo xa bờ 
3,0 đ
* Kể tên:
1,0 đ
- Đảo xa bờ: Bạch Long Vĩ.
- Quần đảo xa bờ: Hoàng Sa , Trường Sa
0,5 đ
* Tại vì : Vùng biển và hải đảo là:
- Lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc
- Có vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế nói chung và đời sống người dân nói riêng 
b. Những nước có chung Biển Đông với Việt Nam gồm: Trung Quốc, Phi-líp-pin, Thái Lan
 1,0 đ
In-đô- nê-xi-a, , Sin-ga-po, Bru-nây, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia
( Kể được 6/8 nước cho tối đa)
* Phải hợp tác với các nước vì:
 0,5 đ
- Việt Nam có Biển Đông chung với nhiều nước 
- Tạo sự ổn định để phát triển kinh tế, bảo vệ lợi ích đất nước, giữ vững chủ quyền lãnh thổ
Câu 2
(3,0 điểm)
a. Vẽ biểu đồ kết hợp cột đường
1,5 đ
 Yêu cầu: 
- Tương đối chính xác, biểu đồ khác không cho điểm
- Có tên, chú giải và các ghi chú cần thiết
b. Nhận xét, giải thích:
1,5 đ
* Nhận xét:
- Số dân thành thị tăng liên tục với tốc độ ngày càng nhanh 
0,5
- Tỉ lệ dân thành thị tuy thấp, nhưng đang tăng rõ rệt 
0,25
* Giải thích:
- Do đẩy mạnh công nghiệp hóa và phát triển đô thị hóa ..làm dân thành thị tăng nhanh.
0,5
- Số dân thành thị tăng nhanh hơn dân nông thôn -> kéo theo tỉ lệ dân thành thị tăng
0,25
Câu 3
(4,0 điểm)
a. Kể tên các cây công nghiệp chủ yếu 
1,5 đ
- Kể tên các cây công nghiệp chủ yếu
1,0 
- Không trồng được cây công nghiệp cận nhiệt đới vì: Vùng có khí hậu Cận xích đạo, nóng
0,5 
quanh năm không thích hợp với cây cận nhiệt đới
b. Nêu điều kiện thuận lợi để phát triển cây công nghiệp 
2,5 đ
* Điều kiện tự nhiên:
- Địa hình, đất đai: 
+ Địa hình thấp, bằng phẳng thuận lợi cho trồng tập trung thành vùng chuyên canh qui mô lớn..
0,25
+ Đất đỏ badan màu mỡ, đất xám thóat nước tốt thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp.
0,5
- Khí hậu: Cận xích đạo nóng quanh năm, ổn định thích hợp với cây công nghiệp nhiệt đới.
0,5
- Nguồn nước khá dồi dào của hệ thống sông Đồng Nai đáp ứng yêu cầu cho cây công nghiệp.
0,25
* Điều kiện kinh tế xã hội
- Dân cư đông, lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn 
0,5
- Cơ sở vật chất-kĩ thuật và kết cấu hạ tầng phát triển tốt; chính sách 
0,5
	HẾT

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_mon_dia_li_de_du_bi_nam_hoc_20.doc
Bài giảng liên quan