Đề thi tuyển sinh môn Địa lí Lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi - Năm học 2016-2017 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

Câu II.

1. Chọn địa điểm Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh để được chứng kiến 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau hơn và cảnh sắc thiên nhiên trong năm có nhiều thay đổi ? Tại sao ?

2. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta ? Chúng ta cần phải làm gì để phát triển bền vững tổng hợp kinh tế biển ?

Câu III.

Sự phân bố dân cư nước ta không hợp lý gây khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: Đạt Toàn | Ngày: 12/05/2023 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tuyển sinh môn Địa lí Lớp 10 THPT chuyên Nguyễn Trãi - Năm học 2016-2017 - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 
THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
Năm học: 2016 - 2017
Môn thi: Địa lí
Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm có 01 trang)
Câu I. (2,0 điểm)
1. Giải thích hiện tượng mùa trái ngược nhau giữa bán cầu Bắc và bán cầu Nam vào ngày 22 tháng 6.
2. Trình bày và giải thích sự khác nhau giữa kiểu khí hậu lục địa và kiểu khí hậu đại dương.
Câu II. (2,0 điểm) 
1. Chọn địa điểm Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh để được chứng kiến 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh gần nhau hơn và cảnh sắc thiên nhiên trong năm có nhiều thay đổi ? Tại sao ? 
2. Biển đã đem lại những thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển kinh tế - xã hội nước ta ? Chúng ta cần phải làm gì để phát triển bền vững tổng hợp kinh tế biển ? 
Câu III. (1,0 điểm)
Sự phân bố dân cư nước ta không hợp lý gây khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ?
Câu IV. (3,0 điểm) 
Cho bảng số liệu:
Diện tích cho thu hoạch và sản lượng cà phê nhân nước ta, 
giai đoạn 2000 – 2014
Năm
2000
2005
2010
2014
Diện tích (nghìn ha)
477
483,6
511,9
590,2
Sản lượng (nghìn tấn)
802,5
752,1
1100,5
1395,6
1. Tính năng suất cà phê (tạ/ha) qua các năm.
2. Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường thể hiện diện tích cho thu hoạch, sản lượng cà phê nhân giai đoạn 2000 – 2014.
3. Nhận xét và giải thích về tình hình sản xuất cà phê của nước ta giai đoạn trên.
Câu V. (2,0 điểm)
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên ở Tây Nguyên đối với sự phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng.
2. Để đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên cần có các giải pháp gì ?
----------------- Hết -----------------
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài)
Họ và tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh..........................
Chữ kí giám thị số 1:.......................................... Chữ kí giám thị số 2:...................................

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_mon_dia_li_lop_10_thpt_chuyen_nguyen_trai.doc