Bài giảng Địa lí 9 - Bài 5: Thực hành - Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999

- Thuận lợi:Lực lượng lao động và dự trữ lao động dồi dào, thị

trườngtiêu thụ lớn, trợ lực lớn cho phát triển và nâng cao mức

 sống.

- Khó khăn:

+ Tỉ lệ và dự trữ lao động cao gây khó khăn cho việc giải quyết

việc làm.

+ Tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt.

+ Môi trường ô nhiễm.

+ Nhu cầu giáo dục, y tế, nhà ở. . .căng thẳng.

+ Vấn đề quan tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

* Biện pháp khắc phục:

- Cần có kế hoạch đào tạo hợp lí.

-Tổ chức hướng ngiệp, dạy nghề.

- Phân bố lại lực lượng lao động theo ngành và lãnh thổ.

-Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH.

-Mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác kinh tế, xuất khẩu lao động.

-Cần có chính sách trong việc chăm sóc sức khoẻ người già

 

ppt5 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 20791 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 9 - Bài 5: Thực hành - Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NhiƯt liƯt chµo mõng quý thÇy c«vỊ dù giê th¨m líp BÀI 5. THỰC HÀNH PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN SỐ NĂM 1989 VÀ NĂM 1999 I / SO SÁNH 2 THÁP TUỔI Hình 5.1. Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và năm 1999 Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999. - THẢO LUẬN Hãy phân tích & so sánh hai tháp dân số về các mặt: N1: Hình dạng của tháp. N2: Cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính N3: Tỉ lệ dân số phụ thuộc. I. SO SÁNH 2 THÁP TUỔI Hình dạng: đều có đáy rộng, đỉnh nhọn nhưng chân của đáy ở nhóm 0-4 tuổi ở năm 1999 đã thu hẹp hơn năm 1989. Tháp năm 1999: thân phình to. - Cơ cấu dân số : + Theo độ tuổi: Tuổi dưới và trong tuổi lao động đều cao nhưng độ tuổi dưới lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989. Độ tuổi lao động và ngoài lao động năm 1999 nhỏ hơn năm 1989. + Giới tính: cũng thay đổi Tỉ lệ dân phụ thuộc còn cao và cũng có thay đổi giữa 2 tháp dân số II. NHẬN XÉT VÀ GIẢI THÍCH Từ những phân tích và so sánh trên nêu nhận xét về sự thay đổi và xu hướng thay đổi của cơ cấu dânsố nước ta . Giải thích nguyên nhân? Nước ta có cơ cấu dân số trẻ, song dân số đang có xu hướng “già đi”. Nguyên nhân: Do thực hiện tốt kế hoạch hoá dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống. ?Cơ cấu dân dân số trên có thuận lợi khó khăn gì cho sư ïphát triển kinh tế xã hội ? Chúng ta cần phải có những biện pháp gì để từng bước khắc phục những khó khăn này? Thuận lợi:Lực lượng lao động và dự trữ lao động dồi dào, thị trườngtiêu thụ lớn, trợ lực lớn cho phát triển và nâng cao mức sống. - Khó khăn: + Tỉ lệ và dự trữ lao động cao gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm. + Tài nguyên nhanh chóng cạn kiệt. + Môi trường ô nhiễm. + Nhu cầu giáo dục, y tế, nhà ở. . .căng thẳng. + Vấn đề quan tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi. * Biện pháp khắc phục: - Cần có kế hoạch đào tạo hợp lí. -Tổ chức hướng ngiệp, dạy nghề. - Phân bố lại lực lượng lao động theo ngành và lãnh thổ. -Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-HĐH. -Mở rộng quan hệ giao lưu hợp tác kinh tế, xuất khẩu lao động. -Cần có chính sách trong việc chăm sóc sức khoẻ người già xin ch©n thµnh c¶m ¬n qĩY thÇy c« vµ c¸c em, kÝnh Chĩc qĩY thÇy c« vµ c¸c em m¹nh khoỴ - h¹nh phĩc 

File đính kèm:

  • pptTHUC HANH Phan tich va so sanh thap dan so nam 1989 1999.ppt
Bài giảng liên quan