Bài giảng Địa lí 9 - Tiết 11, Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Trình độ công nghệ thấp chưa đồng bộ

- Chỉ phân bố tập trung ở một số vùng

- Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện , nhất là các vùng kinh tế trọng điểm.

 

ppt23 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 13861 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 9 - Tiết 11, Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 I/ CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN: Tiết 11-Bài 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP Theo em những nhân tố nào của tự nhiên tác động đến sự phát triển và phân bố công nghiệp? Khoáng sản Thủy năng của sông suối Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, và nguồn lợi sinh vật biển Hoàn thành sơ đồ 11.1 để thấy rõ vai trò của các nguồn TNTN đối với sự phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta Khoáng sản (Một số loại chủ yếu) Nhiên liệu: Than, dầu, khí Kim loại: sắt, magan, crôm, thiếc, chì, kẽm... Phi kim loại(apatit, pirit, …) Vật liệu xây dựng(sét, đá vôi, ...) Thủy năng của sông suối Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp năng lượng, hóa chất Công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu Công nghiệp hóa chất Công nghiệp vật liệu xây dựng Công nghiệp năng lượng (thủy điện) Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản Sự đa dạng về TNTN giúp gì cho công nghiệp nước ta? Khoáng sản (Một số loại chủ yếu) Nhiên liệu: Than, dầu, khí Kim loại: sắt, magan, crôm, thiếc, chì, kẽm... Phi kim loại(apatit, pirit, …) Vật liệu xây dựng(sét, đá vôi, ...) Thủy năng của sông suối Tài nguyên đất, nước, khí hậu, rừng, nguồn lợi sinh vật biển Nông, lâm, ngư nghiệp Công nghiệp năng lượng, hóa chất Công nghiệp luyện kim đen, luyện kim màu Công nghiệp hóa chất Công nghiệp vật liệu xây dựng Công nghiệp năng lượng (thủy điện) Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản → Tài nguyên thiên nhiên đa dạng là cơ sở nguyên, nhiên liệu và năng lượng để phát triển cơ cấu công nghiệp đa ngành Quan sát lược đồ cho biết nước ta có những nguồn tài nguyên khoáng sản nào? Phân bố tập trung ở đâu ? TD và MNBB : sắt, đồng, chì kẽm, đá vôi, than đá… Thềm lục địa (ĐNB): Dầu mỏ, khí đốt BTB : crôm, thiếc, sắt, đá vôi… TN : kim loại màu, bô-xit… Em có nhận xét gì về ảnh hưởng của phân bố tài nguyên khoáng sản tới phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta ? TD và MNBB : sắt, đồng, chì kẽm , đá vôi, than đá…→ CN khai thác nhiên liệu, CN hóa chất, CN luyện kim… ĐNB: Dầu mỏ, khí đốt→ CN khai thác nhiên liệu, CN hóa chất BTB : crôm, thiếc, sắt, đá vôi… → CN luyện kim, CN sx vật liệu xây dựng Các nguồn tài nguyên có trữ lượng lớn có ý nghĩa gì đối với sự phát triển công nghiệp? → Các nguồn TN có trữ lượng lớn là cơ sở để phát triển các ngành KT trọng điểm Sự phân bố một số ngành công nghiệp trọng điểm. Phân bố CN trọng điểm Than đá, thuỷ điện, nhiệt điện Kim loại màu kim loại đen SX phân bón hoá chất cơ bản xi măng sx phân bón, hoá dầu xi măng Dầu, khí Sự phân bố TN có ý nghĩa thế nào đối với các vùng kinh tế? → Sự phân bố các loại tài nguyên TN khác nhau tạo ra các thế mạnh công nghiệp khác nhau cho từng vùng Than đá ở TD-MNBB Dầu khí ở ĐNB TNTN có phải là tài nguyên vô tận không? Khó khăn hiện nay trong sử dụng TNTN nước ta như thế nào ? Giá trị, trữ lượng tài nguyên là rất quan trọng nhưng không là nhân tố quyết định sự phát triển và phân bố công nghiệp. Tuy nhiên đánh giá không đúng TNTN sẽ dẫn đến các sai lầm trong lựa chọn cơ cấu ngành. I/ CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN: Tiết 11-Bài 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP II/ CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ-XÃ HỘI: Thảo luận nhóm (3 phút) : Cho biết các nhân tố KT-XH hiện nay ở nước ta như thế nào? Các nhân tố đó tác động gì đối với phát triển công nghiệp của nước ta? Em hãy cho biết có các nhân tố kinh tế - xã hội nào ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp? Nguồn lao động dồi dào Thị trường tiêu thụ Khoa học kĩ thuật Dân cư và lao động Quan sát ảnh, cho biết đặc điểm dân số và nguồn lao động nước ta có tác động gì đối với phát triển công nghiệp ? Dân cư và lao động: - Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn, lao động có khả năng tiếp thu nhanh KHKT… CSVC kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng: Chính sách phát triển công nghiệp Thị trường : Các nhân tố kinh tế - xã hội CSVC kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng Quan sát ảnh, cho biết thực trạng CSVCKT-CSHT nước ta ra sao ? Quan sát ảnh và cho biết ý nghĩa của việc cải thiện hệ thống giao thông đối với sự phát triển công nghiệp ? Quan sát ảnh và cho biết, để phát triển kinh tế, nhất là ngành công nghiệp theo em cần phải làm gì ? Dân cư và lao động: - Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn, lao động có khả năng tiếp thu nhanh KHKT CSVC kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng: -Trình độ công nghệ thấp chưa đồng bộ - Chỉ phân bố tập trung ở một số vùng - Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện , nhất là các vùng kinh tế trọng điểm. Chính sách phát triển công nghiệp Thị trường : Các nhân tố kinh tế - xã hội Vay vốn phát triển kinh tế Chính sách phát triển công nghiệp Ký kết hợp tác Lấy dẫn chứng về các chính sách phát triển công nghiệp ở nước ta ? Dân cư và lao động: - Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn, lao động có khả năng tiếp thu nhanh KHKT CSVC kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng: -Trình độ công nghệ thấp chưa đồng bộ - Chỉ phân bố tập trung ở một số vùng - Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện , nhất là các vùng kinh tế trọng điểm. Chính sách phát triển công nghiệp - Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp . Thị trường : Các nhân tố kinh tế - xã hội Thị trường Qua các hình ảnh sau, em có nhận định gì về thị trường nước ta hiện nay? Liên hệ thực tế. Hàng ngoại nhập Dân cư và lao động: - Nguồn lao động dồi dào, thị trường rộng lớn, lao động có khả năng tiếp thu nhanh KHKT CSVC kỹ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng: -Trình độ công nghệ thấp chưa đồng bộ - Chỉ phân bố tập trung ở một số vùng - Cơ sở hạ tầng đang từng bước được cải thiện , nhất là các vùng kinh tế trọng điểm. Chính sách phát triển công nghiệp - Có nhiều chính sách phát triển công nghiệp Thị trường : - Thị trường ngày càng mở rộng, thúc đẩy công nghiệp phát triển. - Bị cạnh tranh quyết liệt của hàng ngoại nhập Các nhân tố kinh tế - xã hội Theo em trong 2 nhóm nhân tố tự nhiên và nhân tố kinh tế xã hội nhóm nhân tố nào là nhân tố quyết định đối với sự phát triển công nghiệp nói riêng và đối với nền kinh tế nước ta nói chung? Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc mạnh vào nhân tố cơ sở hạ tầng Các nhân tố đầu vào Các nhân tố đầu ra Sự phát triển và phân bố công nghiệp Lao động Cơ sở vật chất kỹ thuật Năng lượng Nguyên liệu, nhiên liệu Thị trường trong nước Thị trường ngoài nước Các chính sách kinh tế Hướng dẫn về nhà : Học bài cũ Hoàn thiện bài tập 1 và trả lời câu hỏi 2 - Chuẩn bị bài mới “Bài 12 : Sự phát triển và phân bố công nghiệp” 

File đính kèm:

  • pptcac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo cong nghiep.ppt
Bài giảng liên quan