Bài giảng Địa lí 9 - Bài 13, Tiết 16: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

- Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành kinh tế.

- Tiêu thụ sản phẩm tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong và ngoài nước.

- Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn thu nhập lớn

 

ppt28 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 11525 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 9 - Bài 13, Tiết 16: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ Đia Lí Hoàng Văn Giang-THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm - Eakmut-Eakar 1. Kiểm tra bài cũ Ngành nào sau đây thuộc ngành công nghiệp vật liệu: 	 Câu 1: a) Cơ khí.	 b) Luyện kim. c) Điện tử .	 d) Cả 3 đều đúng . 1. kiểm tra bài cũ Trong 4 ngành sau đây ngành nào chiếm tỉ trọng lớn nhất : Câu 2 b. Vật liệu xây dựng. a. Cơ khí điện tử. c. Khai thác nhiên liệu. d. Hoá chất. Tuần 8 – Tiết 16 - Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐiỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I) CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ . . . II) ĐẶC ĐiỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ III) CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ Giáo viên : Hoàng Văn Giang Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm NỘI DUNG BÀI HỌC ? Dựa vào H13.1: Hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ? Kể tên một số ngành trong từng nhóm ? Hình 13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ, năm 2002 (%) ? Dịch vụ là gi? Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. - Dịch vụ là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. 1. Cơ cấu: Đa dạng và được chia thành 3 nhóm chính: + Dịch vụ tiêu dùng + Dịch sản xuất + Dịch vụ công cộng Khách sạn Siêu thị BigC sửa chữa ô tô ? Quan sát các bức ảnh trên em cho biết chúng thuộc loại dịch vụ gì? Dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ sản xuất Dịch vụ công cộng Hình 13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ, năm 2002 (%) Nêu ví dụ chứng minh nền kinh tế càng phát triển thì cáchoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng? Trước đây kinh tế chưa phát triển đi lại chủ yếu là đi bộ. Khi kinh tế phát triển đi lại ….. Nêu một số hoạt động dịch vụ ở địa phương em? Hình 13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ, năm 2002 (%) Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. - Dịch vụ là các hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. 1. Cơ cấu: Đa dạng và được chia thành 3 nhóm chính: + Dịch vụ tiêu dùng + Dịch sản xuất + Dịch vụ công cộng Kinh tế càng phát triển thì dịch vụ càng đa dạng 1. Cơ cấu: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. Qua các bức ảnh dưới đây cùng với SGK thảo luận tìm ra các vai trò của dich vụ? Bài 13. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I/ CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ 1/ Cơ cấu ngành dịch vụ 2/ Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống Qua các bức ảnh dưới đây cùng SGK thảo luận tìm ra các vai trò của dich vụ? 1. Cơ cấu: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. - Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất cho các ngành kinh tế. - Tiêu thụ sản phẩm tạo ra mối liên hệ giữa các ngành sản xuất trong và ngoài nước. - Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn thu nhập lớn Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính -viễn thông trong sản xuất và đời sống? + Trong sx: giúp các nhà kinh doanh chỉ đạo sx, tạo cầu nối cho cơ sở sx, giữa các vùng, giữa nước ta với các nước khác trên TG. Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ + Trong đời sống: vận chuyển thông tin kịp thời, chính xác giúp cho con người xích lại gần nhau, giảm khoảng cách không gian lãnh thổ,... Ngày 07/10/2004 II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta: 1. Đặc điểm phát triển: 1. Cơ cấu: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. Tỉ trọng dịch vụ trong GDP của Việt Nam và một số nước trong khu vực và trên thế giới. So sánh tỉ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của nước ta với các nước trong khu vực và thế giới? => So với các nước trong khu vực và các nước phát triển thì còn thấp. II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta: 1. Đặc điểm phát triển: 1. Cơ cấu: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. - Khu vực dịch vụ mới thu hút 25% lao động nhưng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP 38,5% (2002). Hình 13.1.Biểu đồ cơ cấu GDP của các ngành dịch vụ, năm 2002 (%) Tính tỉ trọng của các nhóm dịch vụ: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng? Nhóm dịch vụ nào là quan trọng? Em có nhận xét gì? Vậy với nền kinh tế nước ta hiện nay (KT thị trường) có thuận lợi gì cho ngành dịch vụ nước ta phát triển không? Chúng ta phải làm gi? 26,8% 22,2% 51,0% Thuận lợi nhiều, chúng ta cần: nâng cao chất lượng và đa dạng hoá loại hình dịch vụ. Dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng còn thấpDV nước ta chưa phát triển. II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta: 1. Đặc điểm phát triển: 1. Cơ cấu: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. - Trong điều kiện mở cửa của nền kinh tế ngành dịch vụ phát triển khá nhanh và ngày càng có nhiều cơ hội để vươn ngang tầm khu vực và quốc tế. - Khu vực dịch vụ mới thu hút 25% lao động nhưng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP 38,5% (2002). II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta: 1. Đặc điểm phát triển: Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 2. Đặc điểm phân bố: ? Bằng kiến thức đã học cùng với thực tế em hãy cho biết ngành dịch vụ nước ta phân bố như thế nào? Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc vào yếu tố nào? - Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển kinh tế. Bài 13. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I/ CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH DỊCH VỤ II/ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ Ở NƯỚC TA 1/ Đặc điểm phát triển 2/ Đặc điểm phân bố Quan sát các ảnh cho biết hoạt động dịch vụ phân bố tập trung ở đâu? CHỢ BẾN THÀNH CHỢ LỚN CHỢ ĐỒNG XUÂN II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta: 1. Đặc điểm phát triển: Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế. 2. Đặc điểm phân bố: ? Bằng kiến thức đã học cùng với thực tế em hãy cho biết ngành dịch vụ nước ta phân bố như thế nào? Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc vào yếu tố nào? - Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào phân bố dân cư và sự phát triển kinh tế. - Các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều chủ yếu tập trung ở TP HCM và Hà Nội ? Xác định trên lược đồ 2 trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước? ? Vì sao Hà Nội và Thành phố Hồ chí Minh là 2 trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất cả nước? HÀ NỘI TP HỒ CHÍ MINH Vì HN và HCM có vị trí thuận lợi cho sự giao lưu, HN là thủ đô trung tâm k/tế kh/học ch/trị ...còn HCM là trung tâm kh/tế lớn nhất phía Nam. DỊCH VỤ CƠ CẤU VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ Dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ sản xuất Dịch vụ công cộng Cung cấp nguyên liệu ... Tiêu thụ sản phẩm ... Tạo nhiều việc làm ... Chiếm 25% lao động ... Hiện nay với điều kiện mở cửa... Phụ thuộc vào ... Chủ yếu tập trung ở ... TIẾT HỌC KẾT THÚC + Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo . + kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Thankyou, see you a gain! Chúc mừng Em đã trả lời đúng 10 Rất tiếc . cơ hội dành cho em khác . 

File đính kèm:

  • pptBAI 13 D9.ppt