Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 36, Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ

Dựa vào NDSGK mục 1 kết hợp bảng 32.1 cho biết đặc điểm SX công

Nghiệp Trước và sau năm 1975 ở vùng ĐNB?

Trước 1975: CN phụ thuộc, cơ cấu đơn giản, phân bố nhỏ hẹp

Sau 1975: CN là thế mạnh của vùng Có cơ cấu CN cân đối, có nhiều

 ngành quan trọng như khai thác chế biến dầu khí, điện tử,

 công nghệ cao, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng.

 

pptx23 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 516 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 36, Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊTRƯỜNG PTDTNT VĨNH LINHCHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎISỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊTRƯỜNG PTDTNT VĨNH LINHBÀI CŨDựa vào lược đồ xác định vị trí giới hạn của vùng ĐNB?Nêu ý nghĩa của vị trí vùng ĐNB?BÀI CŨDựa vào lược đồ trình bày những thuận lợi của ĐKTN của vùng ĐNB đối với sự PT kinh tế của vùngTIẾT 36 - BÀI 32 VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tt)Tiết 36 – Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘIV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ1. Công nghiệp:Dựa vào NDSGK mục 1 kết hợp bảng 32.1 cho biết đặc điểm SX công Nghiệp Trước và sau năm 1975 ở vùng ĐNB?Trước 1975: CN phụ thuộc, cơ cấu đơn giản, phân bố nhỏ hẹp Sau 1975: CN là thế mạnh của vùng Có cơ cấu CN cân đối, có nhiều ngành quan trọng như khai thác chế biến dầu khí, điện tử, công nghệ cao, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng.Dựa vào bảng 32.1 nhận xét tỉ trọng CN-XD trong cơ cấu KT của vùng và cả nước?38,538,523,0Cả nước34,559,36,2Đông Nam BộDịch vụCông nghiệpXây dựngNông lâmNgư nghiệp Khu vựcVùngCông nghiệp – Xây dựng chiếm tỉ trọng lớn(59,3%) trong cơ cấu kinh tế của vùng và cả nướcTiết 36 – Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘIV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ1. Công nghiệpKHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬNKHU CHẾ XUẤT TÂN THUẬNKHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM – XINGAPOKHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN IIIKHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠOKHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNHLắp ráp ô tô ở TP.HCMLắp ráp ti vi Sản xuất linh kiện điện tửDàn khoan dầu khí trên biểnTiết 36 – Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘIV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ1. Công nghiệpDựa vào H. 32.2 và các hình ảnh đã quan sáthãy nhận xét sự phân bố SX công nghiệp ở Đông Nam Bộ?- Tập trung chủ yếu ở đâu?- Gồm có những ngành nào?Công nghiệp tập trung chủ yếu ở: Thành phố Hồ Chí Minh(50%),Biên Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu.Tại sao sản xuất CN tập trung chủ yếu ở TP. HCM?( Vì TP.HCM có nhiều lợi thế: Vị tríđịa lí, nguồn lao động tay nghề cao,cơ sở hạ tầng PT,,có chính sáchthu hút đầu tư hấp dẫn) Tiết 36 – Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘIV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ1. Công nghiệpTrước 1975: CN phụ thuộc, cơ cấu đơn giản, phân bố nhỏ hẹp Sau 1975: CN là thế mạnh của vùng Có cơ cấu CN cân đối, có nhiều ngành quan trọng như khai thác chế biến dầu khí, điện tử, công nghệ cao, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng.-Công nghiệp – Xây dựng chiếm tỉ trọng lớn(59,3%) trong cơ cấu kinh tế của vùng và cả nướcCông nghiệp tập trung chủ yếu ở: Thành phố Hồ Chí Minh(50%),Biên Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu.Dựa vào NDSGK và các kiến thức đã học cho biết nhữngkhó khăn trong PT CN ở vùng ĐNB?(- Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu PT và sự năng động của vùngLực lượng lao động tại chỗ chưa đáp ứng về lượng và chất Công nghệ chậm đổi mớiNguy cơ ô nhiễm môi trường cao)DẦU TRÀN TRÊN BIỂNDẦU TRÀN TRÊN BIỂNNƯỚC THẢI NHÀ MÁY BỘT NGỌT VEDANKHÍ THẢI KHU CÔNG NGHIỆP TPHCMTiết 36 – Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘIV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ1. Công nghiệp2. Nông nghiệp: -Nhóm 1: Dựa vào bảng 32.2 và lược đồ 32.2 nhận xét tình hình PB cây CN lâu năm và hàng năm, cây ăn quả ở ĐNB?- Nhóm 2 : Giải thích vì sao cây CN được trồng nhiều ở ĐNB?- Nhóm 3: Cho biết cây CN lâu năm nào chiếm DT lớn nhất? Vì sao?Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương158,2ĐiềuBình Phước, Bà Rịa – vũng Tàu, Đồng Nai27,8Hồ tiêuĐồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu53,6Cà phêBình Dương, Bình Phước, Đồng Nai281,3Cao suĐịa bàn phân bố chủ yếuDiện tích(nghìn ha)Cây CNHOẠT ĐỘNG NHÓM:ĐÁP ÁN Nhóm 1:- Là vùng trọng điểm trồng cây CN của cả nướcPhân bố rộng rãi, đa dạng, chiếm DT lớnCây CN hàng năm PT mạnh(Lạc, thuốc lá, mía, đậu tương) Cây ăn quả (Sầu riêng, xoài, mít tố nữ, vú sữa,,,) là thế mạnh của vùngNhóm 2: Cây CN được trồng nhiều ở ĐNB là vì:Vùng có thế mạnh để PT; Đất đỏ ba dan và đất xám màu mỡ DT lớnKhí hậu cận xích đạoNgười dân có nhiều kinh nghiệm trồng cây CNCó nhiều cơ sở CN chế biến Thị trường XK lớnNhóm 3: Cây CN được trồng nhiều ở ĐNB là cây cao su vìCó nhiều điều kiện thuận lợi như khí hậu ấm áp, ít bão.Cây cao su là nguyên liệu cho công nghiệp hoá chất, Sx hàng tiêu dùngCó thị trường XK lớn, mang lại hiệu quả KT cao.Tiết 36 – Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘIV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ1. Công nghiệp2.Nông nghiệp- Là vùng trồng cây CN quan trọng nhất của cả nước.Cây CN lâu năm và hàng năm PT mạnh, đặc biệt là cây cao su, hồ tiêu, điều, mía, đậu tương, thuốc lá và các loại cây ăn quả.Dựa vào ND SGK cho biết tình hình PT của ngành chăn nuôi và thuỷ sản của vùng? - Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp- Nuôi trồng thuỷ sản được chú trọngQuan sát H.32.2 :Xác định vị trí của hồ Dầu TiếngVà hồ Trị An?- cho Biết vai trò của hồ Trị An và Dầu Tiếng Đối với sự PT nông nghiệp của vùng?Quan sát H.32.2 :Xác định vị trí của hồ Dầu TiếngVà hồ Trị An?- cho Biết vai trò của hồ Trị An và Dầu Tiếng Đối với sự PT nông nghiệp của vùng?HỒ TRỊ ANHỒ DẦU TIẾNGHỒ TRỊ ANHỒ DẦU TIẾNGHå TrÞ An: §iÒu tiÕt n­íc cho nhµ m¸y thuû ®iÖn TrÞ An(C«ng suÊt 400 MW). Cung cÊp n­íc cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c©y c«ng nghiÖp, khu c«ng nghiÖp, ®« thÞ tØnh §ång Nai..-Hå DÇu TiÕng:c«ng tr×nh thuû lîi lín nhÊt n­íc ta hiÖn nay, réng 270 km2. Chøa 1,5 tØ m3 n­íc -жm b¶o t­íi tiªu cho h¬n 170 ngh×n ha ®Êt th­êng xuyªn thiÕu n­íc vÒ mïa kh« cña tØnh T©y Ninh vµ huyÖn Cñ Chi - Thµnh Phè Hå ChÝ Minh.Tiết 36 – Bài 32: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ1. Công nghiệpTrước 1975: CN phụ thuộc, cơ cấu đơn giản, phân bố nhỏ hẹp Sau 1975: CN là thế mạnh của vùng Có cơ cấu CN cân đối, có nhiều ngành quan trọng như khai thác chế biến dầu khí, điện tử, công nghệ cao, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng.-Công nghiệp – Xây dựng chiếm tỉ trọng lớn(59,3%) trong cơ cấu kinh tế của vùng và cả nướcCông nghiệp tập trung chủ yếu ở: Thành phố Hồ Chí Minh(50%),Biên Hoà, Bà Rịa - Vũng Tàu.IV. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ2.Nông nghiệp- Là vùng trồng cây CN quan trọng nhất của cả nước.Cây CN lâu năm và hàng năm PT mạnh, đặc biệt là cây cao su, hồ tiêu, điều, mía, đậu tương, thuốc lá và các loại cây ăn quả.- Chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng công nghiệp- Nuôi trồng thuỷ sản được chú trọngHƯỚNG DẪN VỀ NHÀHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Trả lời câu hỏi và bài tập SGK Hoàn thành bài tập 32 tập bản đồ địa lí 9 Nghiên cứu bài 33:+ Tìm hiểu từ TPHCM đi đến các địa phương khác trong nước và quốc tế bằng các loại hình giao thông nào.+ TP.HCM có những điểm du lịch nổi tiếng nào. CHÀO TẠM BIỆTCHÚC CÁC EM HỌC TỐT

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_dia_ly_lop_9_tiet_36_bai_32_vung_dong_nam_bo.pptx
Bài giảng liên quan