Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 môn Địa lí - Năm học 2016-2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Đề chính thức) (Có đáp án)

Dựa vào kiến thức đã học và Atlat Địa lí Việt Nam hãy:

 a) Kể tên 4 nhà máy điện đang hoạt động có công suất lớn trên 1000 MW ở nước ta.

 b) Giải thích sự phân bố các nhà máy nhiệt điện của nước ta.

 c) Tại sao trong những năm gần đây ngành chăn nuôi của nước ta lại phát triển mạnh?

 

doc1 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 25/07/2023 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 môn Địa lí - Năm học 2016-2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Đề chính thức) (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 21/02/2017
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang
Câu 1 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu:
Nhiệt độ trung bình tháng và năm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (Đơn vị: 0C)
 Tháng
Địa điểm
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
TB
năm
Hà Nội
16,4
17,0
20,3
23,7
27,3
28,8
28,9
28,2
27,2
24,1
21,4
18,2
23,5
TP.Hồ Chí Minh
25,8
26,7
27,9
28,9
28,3
27,5
27,1
27,1
26,8
26,7
26,4
25,7
27,1
a) Hãy phân tích sự khác biệt trong chế độ nhiệt của hai địa điểm trên?
	b) Giải thích tại sao nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội lại nhỏ hơn ở thành phố Hồ Chí Minh?
Câu 2 (4,0 điểm). Dựa vào kiến thức đã học và Atlat Địa lí Việt Nam hãy:
	a) Kể tên 4 nhà máy điện đang hoạt động có công suất lớn trên 1000 MW ở nước ta.
	b) Giải thích sự phân bố các nhà máy nhiệt điện của nước ta.
	c) Tại sao trong những năm gần đây ngành chăn nuôi của nước ta lại phát triển mạnh?
Câu 3 (5,0 điểm). Cho bảng số liệu:
Diện tích và sản lượng lúa của nước ta thời kì 1990 – 2013
Năm
1990
1999
2008
2013
Diện tích (Nghìn ha)
6 042
7 653
7 400
7 902
Sản lượng (Triệu tấn)
19,2
31,4
38,7
44,0
a) Tính năng suất lúa của nước ta giai đoạn 1990 - 2013 ( Đơn vị: tạ/ha).
	b) Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa nước ta giai đoạn 1990 - 2013.
c) Nhận xét tốc độ tăng trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa của nước ta giai đoạn trên.
Câu 4 (6,0 điểm). Dựa vào kiến thức đã học và Atlat Địa lí Việt Nam hãy:
	a) Kể tên các tỉnh và các cửa khẩu quốc tế của vùng Tây Nguyên.
	b) Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên cho phát triển cây công nghiệp lâu năm của vùng Tây Nguyên.
	c) Việc trồng cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên có ý nghĩa như thế nào về kinh tế, xã hội và môi trường?
Câu 5 (2,0 điểm). 
a) Cho biết nguyên nhân vì sao dân cư nước ta phân bố không đồng đều?
b) Giải thích vì sao hiện nay tỉ lệ gia tăng dân số nước ta giảm nhưng số dân vẫn tăng?
-----HẾT-----
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam )
Họ và tên thí sinh :..................................................... Số báo danh:..................................
Họ và tên, chữ ký:
Giám thị 1:.........................................................................................
Giám thị 2:.........................................................................................

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9_mon_dia_li_nam_hoc_2016_2017.doc
  • docHDC-DIA LI-HSG 9-2016-2017.doc
Bài giảng liên quan