Bài giảng môn Địa lý Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa

1 Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất:

 - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66°33’ nên không trùng với đường sáng tối .

 Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu.

 + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn.

 + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài.

 - Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm.

 - Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn.

 

ppt31 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 371 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 6 - Tiết 11, Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS CÁI DẦUÑòa Lyù 6Tieát 11 - Baøi 9HIỆN TƯỢNG NGÀY ,ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA.HÂN HẠNH GẶP LẠI CÁC BẠNKIỂM TRA BÀI CŨSỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA. Tiết 11 - Bài 9: TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất VỊ TRÍ CỦA TRÁI ĐẤT TRÊN QUỸ ĐẠO QUANH MẶT TRỜI VÀO CÁC NGÀY HẠ CHÍ VÀ ĐÔNG CHÍ Tại sao đường biểu diễn trục Trái Đất và đường phân chia sáng tối không trùng nhau ?TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙATIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất - Do trục Trái Đất luôn nghiêng với mặt phẳng quỹ đạo một góc 660 33’ nên không trùng với đường phân chia sáng tối.Ngày Nửa cầuDiện tích được chiếu sángDiện tích không được chiếu sángMùaKết luận về độ dài của ngày và đêm22/6 Bắc Nam22/12 Bắc NamSo sánh diện tích được chiếu sáng và diên tích không được chiếu sáng ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam vào ngày 22/6 và 22/12 rồi điền vào bảng sau:Ngày dài hơn đêmNgày dài hơn đêmNgày ngắn hơn đêmNgày ngắn hơn đêmNhiềuNhiềuNhiềuNhiềuÍtÍtÍtÍtNóngNóngLạnhLạnhTIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙATIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất: - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 660 33’ nên không trùng với đường sáng tối . Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu: 	 	+ Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. 	+ Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài.TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN Ở CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ VĨ ĐỘ KHÁC NHAUDựa vào hình 25: :hãy so sánh độ dài ngày, đêm ở các điểm A,B,C,D,D’,B’,A’ vào ngày 22/6 ?Nửa cầuĐiểmVĩ độThời gian ngày, đêmMùaKết luận BắcD66º33’BB40ºBA20ºBC0ºNamA’20ºNB’40ºND’66º33’NNgày dài 24hNgày dài khoảng 15hNgày dài khoảng13h Ngày dài bằng đêmĐêm dài khoảng 13hĐêm dài khoảng 15hĐêm dài 24hNóngLạnhCàng lên vĩ độ cao ngày càng dài ra, đêm càng ngắn lạiQuanh năm ngày dài bằngđêmCàng lên vĩ độ cao đêm càng dài ra ngày càng ngắn lại TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙAXích đạoTIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1 Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất: - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66°33’ nên không trùng với đường sáng tối . Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu. + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. - Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm. - Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn.SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1 . Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 660 33’ nên không trùng với đường sáng tối . Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu. + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. - Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm. - Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn. - Ngày xuân phân ( 21/3 ) và thu phân (23/ 9) là hai ngày duy nhất khắp nơi trên Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm. SỰ VẬN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT QUANH MẶT TRỜI VÀ CÁC MÙA Ở BẮC BÁN CẦU TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày , đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 660 33’ nên không trùng với đường sáng tối . Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu. + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. - Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm. - Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn . - Ngày xuân phân ( 21/3 ) và thu phân (23/ 9) là hai ngày duy nhất khắp nơi trên Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm. 2. Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h thay đổi theo mùa Dựa vào hình vẽ cho biết độ dài ngày và đêm tại các điểm D và D’ (ở vĩ tuyến 660 33’ B và N) của hai nửa cầu vào các ngày 22/6 và 22/12 và giải thích tại sao? HÌNH 25 –SGK - TRANG 29 HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN Ở CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ VĨ ĐỘ KHÁC NHAUTIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất: - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66°33’ nên không trùng với đường sáng tối. Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu. + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. -Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn -Ở xích đạo quanh năm ngày bằng đêm. - Ngày xuân phân ( 21/3 ) và thu phân (23/ 9) là hai ngày duy nhất khắp nơi trên Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm . 2. Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h thay đổi theo mùa - Vào các ngày 22/6 và 22/12 các địa điểm ở vĩ tuyến 660 33’ B và N có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 h.Qua bảng số liệu trên em hãy cho biết : càng tiến về cực Bắc thì số ngày có ngày dài suốt 24h thay đổi như thế nào?Vĩ độ 66º33’B70 ºB75 ºB80 ºB85 ºB90 ºBSố ngày có ngày dài suốt 24h165103134161186TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1 Hiện tượng ngày , đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất: - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66°33’ nên không trùng với đường sáng tối. Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu. + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. - Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm. - Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn - Ngày xuân phân ( 21/3 ) và thu phân (23/ 9) là hai ngày duy nhất khắp nơi trên Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm .2 .Ở hai miềm cực số ngày có ngày , đêm dài suốt 24 h thay đổi theo mùa - Vào các ngày 22/6 và 22/12 các dịa điểm ở vĩ tuyến 66o 33’ B và N có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 h . -Càng tiến về cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h càng nhiều và dao động theo mùa từ một ngày đến 6 tháng . HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN Ở CÁC ĐỊA ĐIỂM CÓ VĨ ĐỘ KHÁC NHAU.TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1 . Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 660 33’ nên không trùng với đường sáng tối . Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùaở hai nửa cầu. + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. - Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm. - Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn - - Ngày xuân phân ( 21/3 ) và thu phân (23/ 9) là hai ngày duy nhất khắp nơi trên Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm . 2 . Ở hai miềm cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h thay đổi theo mùa - Vào các ngày 22/6 và 22/12 các dịa điểm ở vĩ tuyến 660 33’ B và N có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 h. - Càng tiến về cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24h càng nhiều. - Các địa điểm nằm ở cực B và cực N có ngày, đêm dài suốt 6 tháng. 3 . Các đường vĩ tuyến đặc biệt VỊ TRÍ CỦA TRÁI ĐẤT TRÊN QUỸ ĐẠO QUANH MẶT TRỜI VÀO CÁC NGÀY HẠ CHÍ VÀ ĐÔNG CHÍTIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất: - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 660 33’ nên không trùng với đường sáng tối. Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu. + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. - Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm. - Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn . - Ngày xuân phân (21/3) và thu phân (23/9) là hai ngày duy nhất khắp nơi trên Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm . 2. Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h thay đổi theo mùa - Vào các ngày 22/6 và 22/12 các dịa điểm ở vĩ tuyến 660 33’ B và N có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 h . - Càng tiến về cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h càng nhiều. - Các địa điểm nằm ở cực B và N có ngày, đêm dài suốt 6 tháng. 3. Các đường vĩ tuyến đặc biệt - Vĩ tuyến 230 27’ B : Đường chí tuyến Bắc. - Vĩ tuyến 230 27’ N : Đường chí tuyến Nam . - Vĩ tuyến 660 33’ B: Vòng cực Bắc. - Vĩ tuyến 660 33’ N: Vòng cực Nam. TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA TIẾT 11 – BÀI 9 HIỆN TƯỢNG NGÀY , ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA 1. Hiện tượng ngày , đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất: - Do trục Trái Đất luôn nghiêng so với mặt phẳng quỹ đạo một góc 66 033’ nên không trùng với đường sáng tối. Sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ở hai nửa cầu. + Mùa nóng ngày dài đêm ngắn. + Mùa lạnh ngày ngắn đêm dài. - Ở xích đạo quanh năm có ngày dài bằng đêm. - Càng lên vĩ độ cao mức độ chênh lệch giữa ngày và đêm càng lớn . - Ngày xuân phân (21/3) và thu phân (23/ 9) là hai ngày duy nhất khắp nơi trên Trái Đất đều có ngày dài bằng đêm . 2. Ở hai miềm cực số ngày có ngày , đêm dài suốt 24 h thay đổi theo mùa - Vào các ngày 22/6 và 22/12 các dịa điểm ở vĩ tuyến 66o 33’ B và N có một ngày hoặc đêm dài suốt 24 h . - Càng tiến về cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 h càng nhiều - Các địa điểm nằm ở cực B và N có ngày, đêm dài suốt 6 tháng.. 3. Các đường vĩ tuyến đặc biệt - Vĩ tuyến 230 27’ B : Đường chí tuyến Bắc. - Vĩ tuyến 230 27’ N : Đường chí tuyến Nam . - Vĩ tuyến 660 33’ B: Vòng cực Bắc. - Vĩ tuyến 660 33’ N: Vòng cực Nam. 1). Trong ngày 22/6 ở nửa cầu Bắc diện tích được chiếu sáng........... diện tích không được chiếu sáng. Tại điểm A thuộc nửa cầu Bắc có ngày ..... đêm .....2) . Trong ngày 22/6 ở nửa cầu Nam diện tích được chiếu sáng.............. diện tích không được chiếu sáng. Tại điểm B’ thuộc nửa cầu Nam có ngày ......... đêm ......Bài 1 : :Dựa vào hình 25-SGK trang 29 cùng kiến thức đã học điền tiếp vào chỗ (.....) để hoàn chỉnh các câu dưới đây 3 ) . Trong ngày 22/12 ở nửa cầu Bắc diện tích được chiếu sáng ................ diện tích không được chiếu sáng. Tại điểm B thuộc nửa cầu Bắc có ngày..... đêm....4). Trong ngày22/12 ở nửa cầu Nam diện tích được chiếu sáng ............ .diện tích không được chiếu sáng. Tại điểm A’ thuộc nửa cầu Nam có ngày .... đêm.......nhiều hơnnhiều hơnít hơnít hơndài dài dài dài ngắn ngắn ngắn ngắn ngày.ngày.mùa trong nămđêm.mùanóngmùa lạnhđêmngắndài.dàingắnBài 2 :Nối các ô chữ dưới đây bằng các mũi tên để được một sơ đồ đùngHướng dẫn về nhà :1. Học bài và làm bài theo câu hỏi trong SGK và sách bài tập 2. Tìm hiểu hiện tượng đêm trắng là gì ? Tại sao ở các vĩ độ cao lại có hiện tượng đêm trắng?3. Chuẩn bị bài 10: “ Cấu tạo bên trong của Trái đất”Bài học kết thúc.Kính mời các thầy cô giáo và các em nghỉ !Dựa vào hình 25 hãy so sánh độ dài ngày, đêm ở các điểm A,B,C,D,D’,B’,A’ vào ngày 22/6 ?Ngày Nửa cầuĐiểmVĩ độThời gian ngày, đêmMùaKết luận22/6 BắcD66º33’BB40ºBA20ºBX.ĐC0ºNamA’20ºNB’40ºND’66º33’NNgày dài 24hNgày dài khoảng 15hNgày dài khoảng13h Ngày dài bằng đêmĐêm dài khoảng 13hĐêm dài khoảng 15hĐêm dài 24hNóngLạnhCàng lên vĩ độ cao ngày càng dài ra, đêm càng ngắn lạiQuanh năm ngày dài bằngđêmCàng lên vĩ độ cao đêm càng dài ra ngày càng ngắn lại TIẾT 11 – BÀI 9 : HIỆN TƯỢNG NGÀY, ĐÊM DÀI NGẮN THEO MÙA

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dia_ly_lop_6_tiet_11_bai_9_hien_tuong_ngay_dem.ppt
Bài giảng liên quan