Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Tiết 19, Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội

Tệ nạn x hội l hiện tượng x hội bao gồm những hnh vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật gây hậu quả xấu đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội . . . Cờ bạc, ma túy, mại dâm là các tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất.

 

ppt39 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 581 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Giáo dục công dân Lớp 8 - Tiết 19, Bài 13: Phòng, chống tệ nạn xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TRƯỜNG THCS LÂU THƯỢNGNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CƠ GIÁOVÀ CÁC EM ĐẾN DỰ THAO GIẢNG GV: Lê Thị Thu- THCS Lâu Thượng, Võ Nhai, Thái NguyênTiết 19. Bài 13PHỊNG, CHỐNG TỆ NẠN Xà HỘI.: TiÕt 19. Bài 13 Phßng, chèng tƯn n¹n x· héi1. 1. Sau dÞp tÕt nguyªn ®¸n, c¸c b¹n häc sinh líp 8 hay ch¬i tĩ l¬ kh¬ trong giê nghØ. Lĩc ®Çu lµ ch¬i vui, ai thua chØ ph¹t bĩng tai hoỈc nh¶y lß cß. Mét lÇn, Tĩ ®Ị nghÞ: “ch¬i thÕ nµy m·i ch¸n l¾m, ch¬i ph¶i cã th­ëng míi thÝch”. Đa sè å lªn h­ëng øng vµ s½n cã tiỊn mõng tuỉi. C¸c b¹n lÊy tiỊn lµm phÇn th­ëng. ThÊy thÕ, An can ngăn c¸c b¹n vµ nãi: “c¸c b¹n ®õng lµm thÕ, vi ph¹m ph¸p luËt ®Êy!” c¸c b¹n c­êi cho r»ng An nãi qu¸ lªn.T×nh huèng 1 P và H mới 14 tuổi nhưng đã ham mê cờ bạc và thường sang nhà bà Tâm đánh bạc. Ở đây P và H bị bà Tâm dụ dỗ hút thuốc phiện và trở thành nghiện. Một lần cơng an bắt được quả tang P và H hút thuốc phiện tại nhà bà Tâm . Cả ba đều bị lập biên bản và đưa về trụ sở cơng an phường cùng với tang vật. Cĩ người nĩi: bà Tâm bị lập biên bản và bị cơng an bắt giữ là đúng, cịn P và H chỉ vi phạm đạo đức thơi hơn nữa chúng cịn là trẻ conT×nh huèng 2T1: Em cã ®ång t×nh víi ý kiÕn cđa An kh«ng? V× sao? Em sÏ lµm g× nÕu c¸c b¹n líp em cịng ch¬i nh­ vËy?T2: Theo em, P,H và bà Tâm cĩ vi phạm pháp luật khơng và phạm tội gì? Họ sẽ bị sử lí như thế nào?T3: Cờ bạc, ma túy, mại dâm cĩ liên quan đến nhau khơng?T4: Qua 2 t×nh huèng trªn em rĩt ra bµi häc g×?Thảo luận:? Em cã ®ång t×nh víi ý kiÕn cđa An kh«ng? V× sao? Em sÏ lµm g× nÕu c¸c b¹n líp em cịng ch¬i nh­ vËy?KÕt luËn :	- ý kiÕn cđa An lµ ®ĩng. Vì lĩc ®Çu lµ c¸c em ch¬i tiỊn Ýt. Sau ®ã thµnh quen, ham mª sÏ ch¬i nhiỊu. Mµ hµnh vi ch¬i b»ng tiỊn lµ hµnh vi ®¸nh b¹c, hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt.	- NÕu c¸c b¹n líp em ch¬i thì em sÏ ngăn c¶n, nÕu kh«ng ®­ỵc thì em sÏ nhê c« gi¸o can thiƯp. Sau dÞp tÕt nguyªn ®¸n, c¸c b¹n häc sinh líp 8 hay ch¬i tĩ l¬ kh¬ trong giê nghØ. Lĩc ®Çu lµ ch¬i vui, ai thua chØ ph¹t bĩng tai hoỈc nh¶y lß cß. Mét lÇn, Tĩ ®Ị nghÞ: “ch¬i thÕ nµy m·i ch¸n l¾m, ch¬i ph¶i cã th­ëng míi thÝch”. Đa sè å lªn h­ëng øng vµ s½n cã tiỊn mõng tuỉi. C¸c b¹n lÊy tiỊn lµm phÇn th­ëng. ThÊy thÕ, An can ngăn c¸c b¹n vµ nãi: “c¸c b¹n ®õng lµm thÕ, vi ph¹m ph¸p luËt ®Êy!” c¸c b¹n c­êi cho r»ng An nãi qu¸ lªn.T×nh huèng 1 P và H mới 14 tuổi nhưng đã ham mê cờ bạc và thường sang nhà bà Tâm đánh bạc. Ở đây P và H bị bà Tâm dụ dỗ hút thuốc phiện và trở thành nghiện. Một lần cơng an bắt được quả tang P và H hút thuốc phiện tại nhà bà Tâm . Cả ba đều bị lập biên bản và đưa về trụ sở cơng an phường cùng với tang vật. Cĩ người nĩi: bà Tâm bị lập biên bản và bị cơng an bắt giữ là đúng, cịn P và H chỉ vi phạm đạo đức thơi hơn nữa chúng cịn là trẻ conT×nh huèng 2? Theo em, P,H và bà Tâm cĩ vi phạm pháp luật khơng và phạm tội gì? Họ sẽ bị sử lí như thế nào?KÕt luËn :- P và H vi phạm pháp luật về tội cờ bạc và nghiện hút( Khơng chỉ là vi phạm đạo đức)Bà Tâm vi phạm pháp luật về tội tổ chức bán ma tuý, đánh bạcPháp luật sẽ xử lí P, H và bà Tâm theo qui định.? Qua 2 t×nh huèng trªn em rĩt ra bµi häc g×?Kh«ng ch¬i bµi ¨n tiỊn, kh«ng ham mª cê b¹c.Kh«ng nghe kỴ xÊu rđ rª Nĩi khơng với ma túyĐiều 3: Nghiêm cấm các hành vi sau:-Trồng cây cĩ chứa chất ma túy;Sản xuất, tàng trữ , vận chuyển, bảo quản, mua bán, phân phối, giám định, xử lí trao đổi,xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh, nghiên cứu trái phép,hoặc chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Sử dụng, tổ chức sử dụng, trái phép chất ma túy, xúi dục, cưỡng ép, lơi kéo, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túyĐiều 4: Phịng chống ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và cuả tồn xã hội.Nhà nước cĩ chính sách khuyến khích, bảo vệ, cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phịng, chống ma túy. Luật Phịng, chống ma túy * Điều 248. Tội đánh bạc -Người nào đánh bạc dưới bất kì hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật cĩ giá trị lớn thì bị phạt từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo khơng giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.* Điều 254. Tội chứa mại dâm.Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ một đến bảy năm.2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.a) Cĩ tổ chứcb) Cưỡng bức mại dâmc) Phạm tội nhiều lầnd) Đối với người chưa thành niên từ đủ mười sáu tuổi đến dưới mười tám Bé luËt h×nh sù n¨m 1999Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật gây hậu quả xấu đối với đời sống xã hội. Có nhiều tệ nạn xã hội . . . Cờ bạc, ma túy, mại dâm là các tệ nạn xã hội nguy hiểm nhất.Em hiểu gì về các tệ nạn cờ bạc, ma túy, maị dâm?Cờ bạc Nghiện ma túyMại dâmLà hình thức cá cược, được thua bằng tiền hoặc hiện vậtSự lệ thuộc của con nghiện vào chất gây nghiện Mua ,bán, trao đổi tình dục bằng tiềnSố người nhiễm165.000Số người tử vong27.000Dự đốn số người bị nhiễm cuối thập kỷ350.000T×nh h×nh nhiƠm HIV/AIDS trªn ®Þa bµn c¶ n­íc.NămSố người nghiệnCơng tác điều tra bắt giữSố vụĐối tượng2006138.518 989115.3842007159.788895013.5686 tháng đầu năm 2008169.0006.340 9.326 Ma tuýNămCơng tác điều tra triệt pháSố ổ cờ bạcSố đối tượng200698737822007128538956 tháng đầu năm 20085071307Cê b¹cM¹i d©mNămC«ng t¸c ®iỊu tra triƯt ph¸Sè ỉ m¹i d©mSè ®èi t­ỵng2006748627200797943786 th¸ng ®Çu năm 200880453Ngày nay, bạo lực trong học đường là vấn đề lớn mà các phụ huynh hay các thầy cơ giáo đang rất quan tâm và lo lắng. Tệ nạn này ảnh hưởng rất lớn đến đạo đức, học tập và tinh mang của các hoc sinh 2. Tác hại của Tệ nạn xã hội : a/ Đối với bản thân người mắc tệ nạn xã hội : Sa sút tinh thần, hủy hoại phẩm chất, đạo đức. Hủy hoại sức khỏe, Matúy, mại dâm là con đường ngắn nhất lây truyền HIV/AIDS dẫn đến cái chết.b/ Đối với gia đình : Tù vì buôn Matúy Đánh đập vợ conTan vỡHạnh phúc gia đìnhTiềnc/ Đối với xã hội :  Rối loạn trật tự, an ninh xã hội Hai tên cướp đang bị bắtĐua xe trái phép Tháng 7 năm 2006 – Việt Nam có 7.000 phụ nữ nhiễm HIV mang thai.  Suy thoái giống nòiTác hại của Tệ nạn xã hộiSa sút tinh thần, hủy hoại phẩm chất, đạo đức. Hủy hoại sức khỏe, Matúy, mại dâm là con đường ngắn nhất lây truyền HIV/AIDS dẫn đến cái chết. Tan vỡ hạnh phúc gia đình Rối loạn trật tự xã hội Suy thoái giống nòi dân tộc Theo hiểu biết của em, số người trong độtuổi nào mắc vào tệ nạn xã hội nhiều nhất? Theo số liệu của tổ chức Y tế thế giới, thì sốngười trong độ tuổi lao động mắc vào tệ nạnxã hội trên 40% là từ độ tuổi 15-35 Ma túy, mại dâm là con đường ngắn nhất lâytruyền HIVNguyên nhân nào khiến con người sa vào các tệ nạn xã hội?a) Lười nhác, ham chơi đua địib) Do tị mịc) Ảnh hưởng xấu của văn hĩa đồi trụyd) Cha mẹ nuơng chiềue) Do bạn bè rủ rê, lơi kéof) Do thiếu hiểu biếtg) Kinh tế kém phát triểnTheo em, trong các nguyên nhân trên, theo em nguyên nhân nào là nguyên nhân chính?Nguyên nhân chính là do bản thân lười nhác,sống ỷ lại, ham chơi, đua địi, thiếu hiểu biết,thiếu ý chí tự chủ.(tị mị, thích tìm cảm giáclạ,thích chứng tỏ mình)BiƯn ph¸p phßng chèng:- Nâng cao hiểu biêt- Sèng gi¶n dÞ, lµnh m¹nh.- BiÕt gi÷ m×nh vµ giĩp nhau kh«ng sa vµo tƯ n¹n x· héi.- Tu©n theo quy ®Þnh cđa ph¸p luËt.- TÝch cùc tham gia tuyªn truyỊn vỊ phßng chèng tƯ n¹n x· héi trong nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng.Em sẽ làm gì trong các tình huống sau:a)Một người bạn rủ em vào quán chơi điện tử ăntiềnb) Một người rủ em đi hít thử hêrơinc) Một người nhờ em mang hộ gĩi đồ đến địa điểmnào đĩT×nh huèng:Một ng­êi dïng Hªr«in ®· ph¶n b¸c sù phª ph¸n cđa d­ luËn. Anh ta kh¼ng ®Þnh m×nh kh«ng sai ph¹m v×:Theo em: Lý lÏ ®ã cã ®ĩng kh«ng? CÇn ®­a ra lý lÏ nµo ®Ĩ anh ta nhËn ra sai ph¹m?- TiỊn ®Ĩ hĩt hÝt lµ tiỊn cđa riªng, do lao ®éng.- Lµ tiỊn cđa bè, mĐ, «ng, bµ cho.- Anh ta kh«ng lµm g× g©y rèi.NÕu kh«ng cã kiÕn thøc vµ sù hiĨu biÕt, liƯu em cã ®­a ra ®­ỵc nh÷ng lý lÏ x¸c ®¸ng ®ã hay kh«ng?Häc tèt  kiÕn thøc, hiĨu biÕt  tuyªn truyỊn ®¹t hiƯu qu¶.Bµi tËp tr¾c nghiƯm:C©u 1: Phßng chèng tƯ n¹n x· héi lµ ai?Nhµ tr­êngGia ®×nhX· héiC¶ 4 ý trªnB¶n th©nXB¾t hÕt c¸c ®èi t­ỵng m¾c c¸c tƯ n¹n x· héi ®i c¶i t¹o lao ®éng.C©u 2: Em h·y chän c¸ch phßng chèng c¸c tƯ n¹n x· héi mµ em cho lµ ®ĩng nhÊt?§­a ra phª ph¸n ë c¬ quan hoỈc n¬i c­ trĩ.T¹o c«ng ¨n viƯc lµm.Ph¹t kinh tÕ ®èi víi c¸c bËc cha mĐ cã con vi ph¹m.Më nhiỊu trung t©m sinh ho¹t v¨n hãa cho thanh, thiÕu niªn cã ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn vµ tỉ chøc. Ng©n hµng cho vay vèn giĩp c¸c ®èi t­ỵng lËp nghiƯp.XXXDặn dịHọc nội dung bài họcXem nội dung tiếp theo của bàiTham khảo Bộ luật hình sự, Luật phịng chống ma túyDạng viên và thuốc lá chứa ma túyDạng viên

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_giao_duc_cong_dan_lop_8_tiet_19_bai_13_phong_c.ppt
Bài giảng liên quan