Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tuần 5 - Bài: Cuộc họp của chữ viết - Phan Thị Thu Nguyệt

 Thưa các bạn! // Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.// Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. // có đoạn văn / em viết thế này :// “Chú lính bước vào đầu chú.// Đội chiếc mũ sắt dưới chân.// Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.” //

 

ppt12 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Ngày: 30/10/2021 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Tập đọc Lớp 3 - Tuần 5 - Bài: Cuộc họp của chữ viết - Phan Thị Thu Nguyệt, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG TIỂU HỌC 
XUÂN SƠN 
PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH 
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ CHUYÊN ĐỀ TỔ 3 
MÔN : TẬP ĐỌC 
LỚP 3A 
Giáo viên : Phan Thị Thu Nguyệt 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 
Tập đọc : Kiểm tra bài cũ: 
Người lính dũng cảm 
Kể chuyện lại câu chuyện Người lính dũng cảm 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 
Tập đọc : Kiểm tra bài cũ: 
Người lính dũng cảm 
1 
2 
3 
4 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014  Tập đọc : 
Cuộc họp của chữ viết 
SGK/44 
Luyện đọc: 
 - dõng dạc 
 - hoàn toàn 
 - mũ sắt 
 - lấm tấm 
Đoạn 1 : từ đầu đến Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi. 
Đoạn 2 : từ Có tiếng xì xào đến Trên trán lấm tấm mồ hôi. 
Đoạn 3 : từ Tiếng cười rộ lên đến Ẩu thế nhỉ! 
Đoạn 4 : còn lại 
 Tìm hiểu bài: 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 Tập đọc:  
Cuộc họp của chữ viết 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 Tập đọc : 
Tìm hiểu bài : 
Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì? 
 - Bàn việc giúp đỡ bạn Hoàng. Bạn này không biết dùng dấu câu nên đã viết những câu văn rất kì quặc. 
Cuộc họp của chữ viết 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 Tập đọc : 
Tìm hiểu bài : 
 Cuộc họp đã đề ra cách gì để giúp bạn Hoàng? 
 - Giao cho anh Dấu Chấm yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn mỗi khi Hoàng định chấm câu. 
Cuộc họp của chữ viết 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 
Tập đọc : Cuộc họp của chữ viết 
Tìm những câu trong bài thể hiện diễn biến của cuộc họp: 
a)Nêu mục đích cuộc họp 
b)Nêu tình hình của lớp. 
c)Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó. 
d)Nêu cách giải quyết. 
e)Giao việc cho mọi người. 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 
Tập đọc : Cuộc họp của chữ viết 
Tìm những câu trong bài thể hiện diễn biến của cuộc họp: 
a)Nêu mục đích cuộc họp 
Hôm nay chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng 
b)Nêu tình hình của lớp. 
Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn em viết thế này :”Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.” 
c)Nêu nguyên nhân dẫn đến tình hình đó. 
Tất cả là do Hoàng chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. 
d)Nêu cách giải quyết. 
Từ nay, mỗi khi Hoàng định dặt dấu chấm câu, Hoàng phải đọc lại câu văn một lần nữa. 
e)Giao việc cho mọi người. 
Anh Dấu Chấm yêu cầu Hoàng đọc lại câu văn một lần nữa trước khi Hoàng định chấm câu. 
 Thưa các bạn! // Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng.// Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. // có đoạn văn / em viết thế này :// “Chú lính bước vào đầu chú.// Đội chiếc mũ sắt dưới chân .// Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi.” // 
Luyện đọc lại bài : 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 Tập đọc : 
Cuộc họp của chữ viết 
Đọc lại bài và trả lời lại các câu hỏi. 
Xem trước bài : Bài tập làm văn. 
Củng cố - dặn dò : 
Thứ tư ngày 01 tháng 10 năm 2014 Tập đọc : 
Cuộc họp của chữ viết 
Kính chúc quý thầy cô sức khỏe! 
Chúc các em học tốt! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tap_doc_lop_3_tuan_5_bai_cuoc_hop_cua_chu_viet_pha.ppt