Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Địa lí - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Có đáp án)

a) Một trận bóng đá của Thế vận hội ở Hàn Quốc diễn ra lúc 13 giờ ngày 01/6/2013 được truyền hình trực tiếp. Tính giờ truyền hình trực tiếp tại các quốc gia sau đây:

doc1 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 27/07/2023 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT môn Địa lí - Năm học 2013-2014 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GD&ĐT NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT 
Kỳ thi thứ hai - Năm học 2013 – 2014
MÔN: ĐỊA LÍ 
Ngày thi 03/12/2013
(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 06 câu, trong 01 trang
Câu 1 (2,0 điểm):
a) Một trận bóng đá của Thế vận hội ở Hàn Quốc diễn ra lúc 13 giờ ngày 01/6/2013 được truyền hình trực tiếp. Tính giờ truyền hình trực tiếp tại các quốc gia sau đây:  
Vị trí
Hàn Quốc
Việt Nam
Anh
Hoa Kỳ
Kinh độ
1200Ð
1050Ð
00
1200T
Giờ
13 giờ
?
?
?
Ngày/tháng/năm
01/6/2013
?
?
?
b) Giả sử trục Trái Đất vuông góc với mặt phẳng quỹ đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời thì hệ quả địa lí sẽ thay đổi như thế nào?
Câu 2 (3,0 điểm):
Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi nước ta năm 1999 và năm 2005
Năm
Nhóm tuổi
Từ 0 – 14 tuổi
Từ 15 – 59 tuổi
Từ 60 trở lên
1999
33,5 %
58,4%
8,1%
2005
27,0%
64,0%
9,0%
Hãy nhận xét, giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta theo số liệu bảng trên? Sự thay đổi cơ cấu dân số theo xu hướng trên ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta?
Câu 3 (3,0 điểm):
Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học giải thích tại sao khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa. Ý nghĩa của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đối với sản xuất nông nghiệp?
Câu 4 (3,0 điểm):
Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy phân tích tình hình phát triển và phân bố ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nước ta giai đoạn từ năm 2000 đến nay?
Câu 5 (4,0 điểm): Cho bảng số liệu:
Tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam giai đoạn 1991 – 2010
Năm
Số dự án
Vốn đăng kí 
(Triệu USD)
Trong đó: vốn thực hiện (Triệu USD)
1991
152
1292
329
1997
349
5591
3115
2000
391
2839
2414
2006
987
12004
4100
2010
1237
19886
11000
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn 1991 – 2010.
b) Nhận xét và giải thích về tình hình đầu tư nước ngoài vào nước ta trong giai đoạn trên.
Câu 6 (5,0 điểm): Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy: 
a) So sánh thế mạnh về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên?
b) Giải thích vì sao Đông Nam Bộ có ngành thương mại phát triển hơn hẳn so với các vùng khác trong cả nước?
----------- HẾT-----------
(Thí sinh được sử dụng Atlát Địa lí trong phòng thi)
 Họ và tên thí sinh: .. Số báo danh .......
 Họ, tên, chữ kí: Giám thị số 1:  Giám thị số 2 : ...

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_12_thpt_mon_dia_li_nam_hoc_201.doc
  • docHDC- DIA LI 12 - HA_2.doc
Bài giảng liên quan