Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Địa lí - Năm học 2015-2016 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (Có đáp án)

Câu 1 (1,0 điểm)

So sánh sự khác nhau về khí hậu giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc nước ta. Giải thích nguyên nhân.

Câu 2 (1,5 điểm)

 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Kể tên các đô thị trực thuộc trung ương của nước ta.

b) Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng dân cư tập trung đông nhất nước ta.

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 26/07/2023 | Lượt xem: 118 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Địa lí - Năm học 2015-2016 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 11/6/2015
Thời gian làm bài:150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang
Câu 1 (1,0 điểm) 
So sánh sự khác nhau về khí hậu giữa vùng Đông Bắc và Tây Bắc nước ta. Giải thích nguyên nhân.
Câu 2 (1,5 điểm)
 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Kể tên các đô thị trực thuộc trung ương của nước ta.
b) Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng dân cư tập trung đông nhất nước ta.
Câu 3 (2,5 điểm)
 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
 a) Trình bày những điều kiện thuận lợi để thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất cả nước.
b) Tại sao nước ta phải đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp?
Câu 4 (2,0 điểm) 
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, giải thích tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có ngành thủy sản phát triển mạnh nhất nước ta.
Câu 5 (3,0 điểm) 
 Cho bảng số liệu: 
Tỉ lệ dân số thành thị và nông thôn năm 1979 – 2011 (Đv:%)
Năm
1979
1989
1999
2009
2011
Dân số nông thôn
82,5
79,9
76,4
70,3
68,3
Dân số thành thị
17,5
20,1
23,6
29,7
31,7
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 1979 - 2011.
b) Nhận xét và giải thích về sự thay đổi tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn của nước ta từ năm 1979 - 2011.
c) Quá trình đô thị hóa không phù hợp với công nghiệp hóa gây ra những hậu quả gì?
------HẾT-----
(Thí sinh được sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam )
Họ và tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh:...........................
Họ và tên, chữ ký:
Cán bộ coi thi 1:........................................................................
Cán bộ coi thi 2:..........................................................................

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_mon_dia_li_nam_hoc_2015_2016_s.doc
  • docHDCEIA~1.DOC
Bài giảng liên quan