Đề kiểm tra học kì II môn Địa lí Lớp 9 - Đề Chẵn - Năm học 2015-2016 (Có đáp án)

Câu 1: (5 điểm)

a. Vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào ?: Nội thủy, lảnh hải, tiếp giáp lảnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. ( 1 điểm)

b. Về mặt tự nhiên ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển có những thuận lợi nào để phát triển ? Tại sao nước ta phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển. * Thuận lợi: ( 2,0 điểm)

+ Có nguồn muối vô tận

+ Có nhiều ôxít titan và cát trắng

+ Trữ lượng dầu khí lớn

 * Tại vì: ( 2,0 điểm)

- Nước ta có nhiều nguồn tài nguyên biển: thủy sản, dầu khí, tài nguyên du lịch biển.Việc phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển sẽ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển, khai thác tốt tiềm năng tài nguyên thiên nhiên nước ta, đồng thời tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa các ngành kinh tế , hỗ trợ nhau cùng phát triển.

- Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng, chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lai hiệu quả kinh tế cao.

- Phát triển tổng hợp kinh tế biển làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế của nước ta.

 

doc3 trang | Chia sẻ: Minh Văn | Ngày: 09/03/2024 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề kiểm tra học kì II môn Địa lí Lớp 9 - Đề Chẵn - Năm học 2015-2016 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2015-2016
Môn thi: Địa Lí – Lớp 9
Họ và tên :
Lớp:
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên


Đề chẵn
Câu 1: (5 điểm)
a. Vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào?
b. Về mặt tự nhiên, ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển có những thuận lợi nào để phát triển ? Tại sao nước ta phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển ?
Câu 2: (5 điểm) Cho bảng số liệu:cơ cấu diện tích đất phân theo mục đích sử dụng năm 2003 của Hà Tỉnh .
Loại đất
%
Tổng số :
100,0
- Đất nông nghiệp
16,1
- Đất lâm nghiệp
41,7
- Đất chuyên dùng
8,0
- Đất ở
1,1
- Đất chưa sử dụng
33,1
a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện diện tích đất phân theo mục đích sử dụng năm 2003 của Hà Tỉnh. 
b. Rút ra nhận xét. Giải thích về tỉ trọng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất chưa sử dụng của Hà Tỉnh ?
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II, 
NĂM HỌC 2015-2016
Môn thi: Địa Lí – Lớp 9
Đề chẵn
Câu 1: (5 điểm)
Vùng biển nước ta gồm những bộ phận nào ?: Nội thủy, lảnh hải, tiếp giáp lảnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa. ( 1 điểm)
b. Về mặt tự nhiên ngành khai thác và chế biến khoáng sản biển có những thuận lợi nào để phát triển ? Tại sao nước ta phải phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển.	* Thuận lợi: ( 2,0 điểm)
+ Có nguồn muối vô tận
+ Có nhiều ôxít titan và cát trắng
+ Trữ lượng dầu khí lớn
 * Tại vì: ( 2,0 điểm)
- Nước ta có nhiều nguồn tài nguyên biển: thủy sản, dầu khí, tài nguyên du lịch biển...Việc phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển sẽ tạo điều kiện cho các ngành kinh tế khác phát triển, khai thác tốt tiềm năng tài nguyên thiên nhiên nước ta, đồng thời tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa các ngành kinh tế , hỗ trợ nhau cùng phát triển.
- Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng, chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lai hiệu quả kinh tế cao.
- Phát triển tổng hợp kinh tế biển làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế của nước ta.
Câu 2: (5 điểm) 
Vẽ biểu đồ hình tròn, đúng, đẹp. ( 3 điểm) Thiếu, sai mỗi yếu tố trừ 0,5 điểm. 
Nhận xét: ( 2 điểm)
+ Đất lâm nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất (41,7 %) do địa hình chủ yếu là đồi núi.
+ Đất chưa sử dụng chiếm tỉ trọng lớn thứ 2 (33,1 %) do rừng bị chặt phá nhiều.
+ Đất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ, lớn thứ 3 ( 16,1 %), vì phần lớn các đồng bằng nhỏ hẹp, bị chia cắt mạnh 
+ Đất chuyên dùng và đất ở chiếm tỉ trọng nhỏ.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_dia_li_lop_9_de_chan_nam_hoc_2015.doc
Bài giảng liên quan