Đề thi chọn học sinh giỏi Tỉnh môn Địa lí Lớp 9 THCS - Năm học 2011-2012 - Phòng Giáo dục & Đào tạo Hải Dương

Câu II. (2,0 điểm)

1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang khí hậu) và kiến thức đã học, hãy nhận xét về chế độ nhiệt ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta.

2. Nêu tóm tắt những đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Câu III. (1,0 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang dân số), hãy nêu những đặc điểm cơ bản của dân số nước ta.

 

doc1 trang | Chia sẻ: Đạt Toàn | Ngày: 09/05/2023 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi Tỉnh môn Địa lí Lớp 9 THCS - Năm học 2011-2012 - Phòng Giáo dục & Đào tạo Hải Dương, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG
----------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011 - 2012
------------------------------
Môn: ĐỊA LÍ
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm 01 trang
Câu I. (2,0 điểm)
1. Nêu đặc điểm về hiện tượng ngày, đêm của địa điểm A có vĩ độ 66033'B vào ngày 21 tháng 3; ngày 22 tháng 6; ngày 23 tháng 9 và ngày 22 tháng 12.
2. Giải thích hiện tượng ngày, đêm của địa điểm A vào ngày 22 tháng 12.
Câu II. (2,0 điểm)
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang khí hậu) và kiến thức đã học, hãy nhận xét về chế độ nhiệt ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta.
2. Nêu tóm tắt những đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.
Câu III. (1,0 điểm)
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (trang dân số), hãy nêu những đặc điểm cơ bản của dân số nước ta.
Câu IV. (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu:
SỐ LƯỢNG TRÂU, BÒ CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1997 - 2007 
	(Đơn vị: nghìn con)
Năm
1997
2002
2007
Trâu
2 943
2 814
2 996
Bò
3 904
4 062
6 724
	(Nguồn: Niên giám thống kê - 2008, trang 289)
1. Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng trâu, bò của nước ta theo bảng số liệu trên.
2. Qua bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét và giải thích về sự thay đổi số lượng trâu, bò của nước ta giai đoạn 1997 - 2007.
Câu V. (2,0 điểm)
1. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết những thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất ở nước ta.
2. Tại sao trong quá trình phát triển công nghiệp ở nước ta lại cần phải chú ý đến vấn đề môi trường ?
--------------Hết--------------
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam tái bản, chỉnh lí và bổ sung từ năm 2009)
Họ và tên thí sinh:. ; Số báo danh:..
Chữ ký giám thị 1:...........Chữ ký giám thị 2:......

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_tinh_mon_dia_li_lop_9_thcs_nam_hoc.doc
Bài giảng liên quan