Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 môn Địa lí - Năm học 2014-2015 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Đề dự phòng) (Có đáp án)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam. Cho biết tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện trong các thành phần tự nhiên Việt Nam như thế nào?

doc1 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 25/07/2023 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 môn Địa lí - Năm học 2014-2015 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Đề dự phòng) (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI DỰ PHÒNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Địa lí
Ngày thi: 04/3/2015
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 04 câu trong 01 trang
Câu 1(3,0 điểm).
Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy trình bày đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam. Cho biết tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện trong các thành phần tự nhiên Việt Nam như thế nào?
Câu 2(6,0 điểm).
a. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên các nhà máy điện có công suất trên 1000MW ở nước ta. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển nhiệt điện và thủy điện nước ta.
b. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, nhận xét và giải thích về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của nước ta hiện nay. Nêu mặt hạn chế của việc xuất khẩu những mặt hàng trên đối với ngành ngoại thương nước ta. 
Câu 3 (6,0 điểm).Cho bảng số liệu:
Diện tích và sản lượng chè ở nước ta giai đoạn 1990 – 2005.
Năm
Diện tích (nghìn ha)
Sản lượng (nghìn tấn)
1990
60,0
145,1
1994
67,3
189,2
1997
78,6
235,0
2000
87,7
314,7
2003
116,3
448,6
2005
118,4
534,2
 a. Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện diện tích, sản lượng chè của nước ta giai đoạn 1990 – 2005.
 b. Nhận xét tình hình phát triển cây chè trong giai đoạn trên.
 c. Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây chè ở nước ta.
Câu 4 (5,0 điểm).
 Trình bày các thế mạnh, hiện trạng và hướng phát triển cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên.
------HẾT-----
( Thí sinh được sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam)
Họ và tên thí sinh :..................................................... Số báo danh:..................................
Họ và tên, chữ ký:
Giám thị 1:.........................................................................................
Giám thị 2:.........................................................................................

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9_mon_dia_li_nam_hoc_2014_2015.doc
  • docHDC(DUBI)-DIA- HSG9-2014-2015.doc
Bài giảng liên quan