Bài giảng Địa lí 9 - Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

 Bằng kiến thức của bản thân hãy kể những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc ít người mà em biết?

Các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau

Kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết?

Kể tên các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, tên các vị anh hùng là người dân tộc ít người mà em biết?

 

ppt22 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 10217 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Địa lí 9 - Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Bài 1 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: - Học sinh cần biết được nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Kinh có số dân đông nhất. Các dân tộc nước ta đoàn kết bên nhau trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. - Trình bày được tình hình phân bố các dân tộc ở nước ta. 2.Kĩ năng: - Rèn luyện, củng cố kĩ năng đọc, xác định trên bản đồ vùng phân bố chủ yếu của một số dân tộc. 3.Thái độ: - Giáo dục tinh thần tôn trọng, đoàn kết các dân tộc. II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Bản đồ phân bố dân tộc Việt Nam. - Tài liệu lịch sử về một số dân tộc ở Việt Nam. III.HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY: 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ (không) ĐỊA LÍ VIỆT NAM (tiếp theo)ĐỊA LÍ DÂN CƯ Bài 1 CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM I.CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM: Hãy cho biết Việt Nam có bao nhiêu dân tộc cùng sinh sống? Kể tên các dân tộc mà em biết. Dựa vào hình 1.1 hãy cho biết dân tộc nào có số dân đông nhất? Dân tộc Việt có truyền thống gì trong phát triển kinh tế? Nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các dân tộc? I.CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM: - Nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng. - Dân tộc Việt (Kinh) chiếm số dân đông nhất, chiếm 86,2% dân số cả nước. - Người Việt là lực lượng đông đảo trong các ngành kinh tế quan trọng. DÂN TỘC GIA RAI DÂN TỘC Ê ĐÊ DÂN TỘC MƯỜNG DÂN TỘC NÙNG DÂN TỘC NÙNG DÂN TỘC M’ NÔNG DÂN TỘC THÁI DÂN TỘC THÁI I.CÁC DÂN TỘC Ở VIỆT NAM: Bằng kiến thức của bản thân hãy kể những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc ít người mà em biết? Các dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau Kể tên một số sản phẩm thủ công tiêu biểu của các dân tộc ít người mà em biết? Kể tên các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và nhà nước, tên các vị anh hùng là người dân tộc ít người mà em biết? II.PHÂN BỐ DÂN CƯ: 1.Dân tộc Việt (Kinh) Dựa vào vốn hiểu biết của bản thân hãy cho biết dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở đâu? 2.Các dân tộc ít người: Dân tộc Việt (Kinh) phân bố rộng khắp cả nước, tập trung nhiều ở trung du, đồng bằng, ven biển. Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở đâu? II.PHÂN BỐ DÂN CƯ: 1.Dân tộc Việt (Kinh) 2.Các dân tộc ít người: - Miền núi và cao nguyên là các địa bàn cư trú chính của các dân tộc ít người. Xác định địa bàn cư trú của các dân tộc ở trung du miền núi phía bắc, khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ? - Trung du miền núi phía bắc có các dân tộc: Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông… - Khu vực Trường Sơn- Tây Nguyên có các dân tộc: Ê đê, Gia rai, Ba na… - Người Chăm, Khơ Me, Hoa sống ở cực Nam Trung Bộ. DÂN TỘC TÀY Ở TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC DÂN TỘC M’ NÔNG Ở TÂY NGUYÊN DÂN TỘC HOA Ở NAM BỘ Các em về nhà học bài va Hãy cho biết dân tộc của em đứng thứ mấy về số dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam? BÀI TẬP: 54 ít người Kinh Đồng bằng ,trung du, ven biển. Miền núi Câu 1: Điền từ còn thiếu để các câu sau có nội dung đúng. Việt Nam có ….. dân tộc anh em.Trong đó dân tộc…….. .…chiếm 13,8%. Dân tộc ………chiếm 86,2%.Dân tộc Kinh sinh sống chủ yếu ở…………… Các dân tộc ít người sống ở………… HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 	Học bài và làm bài tập trong SGK 	Chuẩn bị bài mới, bài dân số và sự gia tăng dân số 

File đính kèm:

  • pptbai 1.ppt
Bài giảng liên quan