Bài giảng Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân ( tiết 2 )

Những trường hợp bị cấm kết hôn:

Người đang có vợ có chồng

Người mất năng lực hành vi dân sự ( tâm thần )

Người cùng dòng máu về trực hệ

Người có họ trong phạm vi 3 đời

 

ppt30 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 26/10/2015 | Lượt xem: 1492 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân ( tiết 2 ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
M«n: Gi¸o dôc c«ng d©n – líp 9NhiÖt liÖt chµo mõng thÇy c« gi¸o vÒ tham dù chuyªn ®Ò GDCD Bµi 12. QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong h«n nh©n( tiÕt 2 )I. KiÓm tra bµi cò.H«n nh©n lµ g×? C¬ së cña h«n nh©n? Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở nước ta?Bài 12QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂNBài 12QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN(NỘI DUNG BÀI HỌC TiẾP THEO)3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân:Mời các em xem 1 số hình ảnh sau:II./ BÀI HỌC:1./ Thế nào là hôn nhân:2./ Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:Em hãy cho biết nếu việc kết hôn mà không có đăng ký kết hôn thì hậu quả như thế nào?Bài 12QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânSắm vai tình huống:1. Việc làm của mẹ Bình là đúng hay sai? Vì sao?2. Cuộc hôn nhân này có được Pháp luật thừa nhận không? Vì sao?3. Bình có thể làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đóCÂU HỎIViệc làm của mẹ Bình là đúng hay sai? Vì sao?TL: Việc làm của mẹ Bình là sai, Bởi vì đã vi phạm điều cấm của Pháp luật về độ tuổi kết hôn và nguyên tắc tự nguyện trong hôn nhân.Bài 12QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânCuộc hôn nhân này có được Pháp luật thừa nhận không? Vì sao?TL: Cuộc hôn nhân này không được pháp luật thừa nhận bởi vì nó đã vi phạm Pháp luật.Bài 12QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBình có thể làm gì để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó?TL: Để thoát khỏi cuộc hôn nhân đó:Bình có thể nhờ người quen giải thích cho cha mẹ biết những quy định của Pháp luậtNếu không được thì báo cáo với chính quyền địa phương để được can thiệp và giúp đỡ.Bài 12QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânQUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12Em hãy cho biết điều kiện kết hôn?Nam từ 20 tuổi trở lênNữ từ 18 tuổi trở lênNam nữ tự nguyệnĐăng ký hôn nhânQUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12Trò chơi ai nhanh hơnThể lệ như sau:Đội Nam và đội Nữ lên bảng ghi những trường hợp bị cấm kết hôn. Khi bạn đầu tiên kết thúc 1 ý thì bạn thứ hai mới được tiếp theo lên bảng ghi. Trong thời gian là 1phút 30 giây. Đội nào ghi nhiều , đúng là thắng cuộc.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12Trò chơi ai nhanh hơnTìm những trường hợp bị cấm kết hôn:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12Những trường hợp bị cấm kết hôn:Người đang có vợ có chồngNgười mất năng lực hành vi dân sự ( tâm thần)Người cùng dòng máu về trực hệNgười có họ trong phạm vi 3 đờiCha mẹ nuôi với con nuôiBố chồng với con dâuMẹ vợ với con rểNgười cùng giới tínhQUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12Qua ảnh trên phản ánh vấn đề gì trong gia đình hiện nay?QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12Vợ chồng bình đẳng với nhau.Có quyền và nghĩa vụ ngang nhau.Tôn trọng danh dự, nhân phẩm.Tôn trọng nghề nghiệp nhau.Quyền và nghĩa vụ cơ bản của vợ chồng:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12Nơi em ở có trường hợp nào vi phạm pháp luật về hôn nhân không? Vi phạm điều gì và hậu quả của nó?Thảo luận nhóm. Thời gian là: 1 phút 30 giâyQUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 12Nơi em ở có trường hợp nào vì phạm pháp luật về hôn nhân không? Vi phạm điều gì và hậu quả của nó?Thảo luận nhóm. Thời gian là: 1 phút 30QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 124./ Thái độ của chúng ta như thế nào đối với hôn nhân:Trò chơi: Đúng / SaiThể lệ trò chơi: Mỗi em có 1 phiếu in sẳn về hành vi hôn nhân, tự suy nghĩ và dán lên ở cột tương ứng kẻ trên bảng đúng hoặc sai.Kết hôn khi nam từ 20 tuổi, nữ từ 18 tuổi trở lênKết hôn khi nam, nữ đủ 18 tuổi trở lênCha mẹ có quyền quyết định về hôn nhân của conLấy vợ lấy chồng là quyết định của nam nữ không ai có quyền can thiệpKết hôn do nam nữ tự nguyện không ai có quyền can thiệpTrong gia đình người chồng có quyền quyết định mọi việcCha mẹ có quyền và nghĩa vụ hướng dẫn con cái trong việc lựa chọn bạn đờiKhông nên yêu sớm vì có thể dẫn đến kết hôn sớmKết hôn sớm và sinh con sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và conGia đình chỉ có thể hạnh phúc khi được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chínhLấy vợ lấy chồng con nhà giàu mới có hạnh phúcNếu vợ chồng bình đẳng thì không có trật tự trong gia đìnhTrăm con gái không bằng 1 con traiDù gái hay trai chỉ 2 là đủNhững người cùng giới tính được pháp luật tạo điều kiện kết hôn và xây dựng cuộc sống gia đình tiến bộTrong gia đình người vợ chịu trách nhiệm chính trong việc nội trợ và chăm sóc con cái.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN3./ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhânBài 124./ Thái độ của chúng ta như thế nào đối với hôn nhân:Qua trò chơi hãy rút ra thái độ của chúng ta như thế nào về hôn nhân:- Thận trọng trong hôn nhân- Nghiêm túc trong tình yêu, hôn nhân- Không vi phạm pháp luật về hôn nhânT­ liÖu tham kh¶o:Kho¶n 12 §iÒu 8 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 “ Nh÷ng ng­êi cïng dßng m¸u vÒ trùc hÖ lµ cha, mÑ ®èi víi con; «ng, bµ ®èi víi ch¸u néi vµ ch¸u ngo¹i”Kho¶n 13 §iÒu 8 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2000 “ Nh÷ng ng­êi có họ trong phạm vi 3 đời là những người có cùng 1 gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất; anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ 2; anh chị em con chú con bác, con cô con cậu, con dì là đời thứ 3.Thảo Luận nhóm Thời gian thảo luận là 2 phút Nhãm 1 Häc hÕt THPT, Lan ®ang ë nhµ chê xin viÖc th× gÆp vµ yªu TuÊn, còng ®ang kh«ng cã viÖc lµm. Khi hai ng­êi xin cha mÑ cho kÕt h«n th× hai bªn gia ®×nh ®Òu khuyªn Lan vµ TuÊn h·y th­ th¶, bao giê cã viÖc lµm th× h·y x©y dùng gia ®×nh, nh­ng Lan vµ TuÊn kh«ng ®ång ý, cø thóc Ðp cha mÑ. Cuèi cïng, hai gia ®×nh ®µnh ph¶i chÊp thuËn cho Lan vµ TuÊn kªt h«n.Theo em ý kiÕn cña gia ®×nh Lan vµ TuÊn lµ ®óng hay sai? V× sao? Anh Hïng vµ chÞ Nga ®· yªu nhau khi cßn lµ sinh viªn. Ra tr­êng cã viªc lµm æn ®Þnh vµ muèn ®i ®Õn h«n nh©n nh­ng gia ®×nh chÞ Nga kh«ng ®ång ý v× lÝ do anh Hïng kh«ng cïng t«n gi¸o.Anh §øc vµ chÞ Hoa lµ con b¸c, con chó ruét nh­ng hä yªu nhau. Gia ®×nh vµ hä hµng hai bªn khuyªn can, ng¨n c¶n, nh­ng hä vÉn kiªn quyÕt lÊy nhau v× hä cho r»ng hä cã quyÒn tù do lùa chän, kh«ng ai cã quyÒn ng¨n c¶n. Theo em lÝ do” Tù do lùa chän” cña anh §øc vµ chÞ Hoa cã ®óng kh«ng? V× sao?- NÕu anh §øc vµ chÞ Hoa cø cè t×nh lÊy nhau th× cuéc h«n nh©n cña hä cã hîp ph¸p kh«ng? V× sao?ViÖc lµm cña gia ®×nh chÞ Nga lµ ®óng hay sai? V× sao?C¨n cø vµo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n, em h·y nªu nhËn xÐt cña m×nh vÒ viÖc lµm cña anh Phó?Khi lÊy anh Phó, chÞ Hoµ ®ang lµ gi¸o viªn tiÓu häc. LÊy nhau mét thêi gian th× anh Phó ®­îc cö lµm phô tr¸ch tr¹m b¬m n­íc cña x· nªn kh«ng cã thêi gian ch¨m lo c«ng viÖc ®ång ¸ng. Anh nghe theo bè mÑ, b¾t chÞ Hoµ ph¶i bá nghÒ d¹y häc vÒ lµm ruéng. ChÞ Hoµ kh«ng ®ång ý th× anh Phó li h«n víi chÞ.Nhãm 4Nhãm 3Nhãm 2 Nhãm 1 Häc hÕt THPT, Lan ®ang ë nhµ chê xin viÖc th× gÆp vµ yªu TuÊn, còng ®ang kh«ng cã viÖc lµm. Khi hai ng­êi xin cha mÑ cho kÕt h«n th× hai bªn gia ®×nh ®Òu khuyªn Lan vµ TuÊn h·y th­ th¶, bao giê cã viÖc lµm th× h·y x©y dùng gia ®×nh, nh­ng Lan vµ TuÊn kh«ng ®ång ý, cø thóc Ðp cha mÑ. Cuèi cïng, hai gia ®×nh ®µnh ph¶i chÊp thuËn cho Lan vµ TuÊn kªt h«n.Theo em ý kiÕn cña gia ®×nh Lan vµ TuÊn lµ ®óng hay sai? V× sao? Anh Hïng vµ chÞ Nga ®· yªu nhau khi cßn lµ sinh viªn. Ra tr­êng cã viªc lµm æn ®Þnh vµ muèn ®i ®Õn h«n nh©n nh­ng gia ®×nh chÞ Nga kh«ng ®ång ý v× lÝ do anh Hïng kh«ng cïng t«n gi¸o.Anh §øc vµ chÞ Hoa lµ con b¸c, con chó ruét nh­ng hä yªu nhau. Gia ®×nh vµ hä hµng hai bªn khuyªn can, ng¨n c¶n, nh­ng hä vÉn kiªn quyÕt lÊy nhau v× hä cho r»ng hä cã quyÒn tù do lùa chän, kh«ng ai cã quyÒn ng¨n c¶n. Theo em lÝ do” Tù do lùa chän” cña anh §øc vµ chÞ Hoa cã ®óng kh«ng? V× sao?- NÕu anh §øc vµ chÞ Hoa cø cè t×nh lÊy nhau th× cuéc h«n nh©n cña hä cã hîp ph¸p kh«ng? V× sao?ViÖc lµm cña gia ®×nh chÞ Nga lµ ®óng hay sai? V× sao?C¨n cø vµo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h«n nh©n, em h·y nªu nhËn xÐt cña m×nh vÒ viÖc lµm cña anh Phó?Khi lÊy anh Phó, chÞ Hoµ ®ang lµ gi¸o viªn tiÓu häc. LÊy nhau mét thêi gian th× anh Phó ®­îc cö lµm phô tr¸ch tr¹m b¬m n­íc cña x· nªn kh«ng cã thêi gian ch¨m lo c«ng viÖc ®ång ¸ng. Anh nghe theo bè mÑ, b¾t chÞ Hoµ ph¶i bá nghÒ d¹y häc vÒ lµm ruéng. ChÞ Hoµ kh«ng ®ång ý th× anh Phó li h«n víi chÞ.Nhãm 4Nhãm 3Nhãm 2- Ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng, bởi vì khi có việc làm ổn định, Lan và Tuấn sẽ có điều kiện vật chất để tổ chức tốt đời sống gia đình và chăm sóc con cái khi được sinh ra.- Nếu kết hôn sớm khi chưa có việc làm sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải vừa lo tìm việc làm, vừa lo chăm sóc con cái và tổ chức đời sống gia đình.Lí do: “ tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa là không đúng, bởi vì nó vi phạm điều kiện cấm kết hôn mà pháp luật đã quy định.- Nếu anh Đức và chị Hoa cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ là không hợp pháp vì đã vi phạm pháp luật.Việc làm của gia đình chị Nga là sai.Vì nó đã vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật Hôn nhân và gia đình: Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, tôn giáo [] được pháp luật bảo vệ.24Căn cứ vào quy định của Luật hôn nhân và gia đình thì việc làm của anh Phú đã vi phạm pháp luật khi vi phạm nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng nghề nghiệp của nhau trong mối quan hệ vợ chồng.* H­íng dÉn häc bµi vÒ nhµ:- Häc thuéc néi dung bµi häc ( 2 tiÕt )- Lµm bµi tËp 2, 3, 8- T×m hiÓu tr­íc bµi 13 “ QuyÒn tù do kinh doanh vµ nghÜa vô ®ãng thuÕ”+ §äc vµ tr¶ lêi trong phÇn ®Æt vấn ®Ò.+ §äc néi dung bµi häc+ T×m hiÓu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ë n­íc ta.+ T×m vµ ®äc LuËt ThuÕ.+ KÓ nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m luËt thuÕMột số ảnh đẹp về hôn nhânBÀI 12QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HÔN NHÂN GIA ĐÌNHTuẦN 22, TiẾT 22KÍNH CHAØO QUYÙ THAÀY CO VEÀ DÖÏ TIEÁT CHUYEÂN ÑEÀ GDCDTRÖÔØNG THCS CHU VĂN ANHỌC KÌ II- NH: 2010-2011Chuyên đề:Giáo dục môi trường và sức khỏe sinh sản vị thành niên

File đính kèm:

  • pptCONG_DAN_9.ppt