Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa (Tiết 1)

1. Di sản văn hoá là gì ?

Di sản văn hoá là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Gồm:

- Di sản văn hóa phi vật thể (những sản phẩm tinh thần).

 

ppt27 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 15/11/2023 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Giáo dục công dân Lớp 7 - Bài 15: Bảo vệ di sản văn hóa (Tiết 1), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA 
 Tiết 
BÀI 15	 
Ảnh 3: Vịnh Hạ Long 
Tỉnh Quảng Ninh 
Ảnh 2: Bến cảnh nhà Rồng 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Ảnh 1: Di sản văn hóa 
Mĩ Sơn – tỉnh Quảng Nam 
DI SẢN VĂN HÓA 
DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ 
DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ 
SẢN PHẨM VẬT CHẤT 
SẢN PHẨM TINH THẦN 
 - DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA 
 - DANH LAM THÁM CẢNH 
 - DI VẬT, CỔ VẬT, CỔ VẬT QUỐC GIA 
- TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT, TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, KHOA HỌC, NẾP SỐNG, LỐI SỐNG, LỄ HỘI, LÀN ĐIỆU DÂN CA  .. 
I I . NỘI DUNG BÀI HỌC: 
1. Di sản văn hoá là gì ? 
Di sản văn hoá là những sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Gồm: 
- Di sản văn hóa phi vật thể (những sản phẩm tinh thần). 
Ví dụ: T iếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, lối sống, lễ hội, trang phục truyền thống... 
- Di sản văn hóa vật thể (những sản phẩm vật chất). 
Ví dụ: D i tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia... 
T r ò chơi tiếp s ứ c : 3 phút 
Phân loại di sản văn h óa : D i sản văn h óa v ật thể v à di s ả n văn h ó a phi v ật thể? 
Tên di sản văn hoá 
Di sản văn hoá phi vật thể 
 Di sản văn hoá vật thể 
Di tích lịch sử - văn hoá 
Danh lam thắng cảnh 
1.Cồng chiêng Tây Nguyên 
2. Thánh địa Mĩ Sơn 
3. Vịnh Hạ Long 
4. Phố cổ Hội An 
5. Nhã nhạc cung đình Huế 
6. Động Phong Nha . 
7. Cố đô Huế . 
8. Ca trù 
9. Quan họ Bắc Ninh 
10. Hoàng Thành Thăng Long. 
11. Hội Gióng . 
12. Bia Tiến Sĩ . 
Phân loại các di sản văn hóa sau ? 
Tên di sản văn hoá 
Di sản văn hoá phi vật thể 
 Di sản văn hoá vật thể 
Di tích lịch sử - văn hoá 
Danh lam thắng cảnh 
1.Cồng chiêng Tây Nguyên 
X 
2. Thánh địa Mĩ Sơn 
X 
3. Vịnh Hạ Long 
X 
4. Phố cổ Hội An 
X 
5. Nhã nhạc cung đình Huế 
X 
6. Động Phong Nha . 
X 
7. Cố đô Huế . 
 X 
8. Ca trù 
 X 
9. Quan họ Bắc Ninh 
 X 
10. Hoàng Thành Thăng Long. 
X 
11. Hội Gióng . 
X 
12. Bia Tiến Sĩ . 
X 
Phân loại các di sản văn hóa: 
 Di sản văn hóa phi vật thể 
CHỮ NHO 
LỄ HỘI ĐỀN HÙNG 
 ÁO DÀI 
DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 
DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ 
Cố đô Huế 
Vịnh Hạ Long 
Động phong nha kẻ b à ng 
Các cổ vật 
Phố cổ Hội An 
9 
?- Vi ệt Nam đã có những di sản n à o được UNESCO xếp loại l à 
di sản văn hóa thế giới? 
 DSVH vật thể 
 DSVH phi vật thể 
1. Cố đô Huế 
2. Vịnh Hạ Long 
3. Phố cổ Hội An 
4. Thánh địa M ỹ Sơn 
5. Phong Nha - Kẽ Bàng 
6. Khu trung tâm Ho à ng th à nh Thăng Long 
7.Th à nh nh à Hồ 
8. Quần thể danh thắng Tr à ng An 
 1. Nhã nhạc cung đình Huế 
2. Không gian VH Cồng chiêng Tây Nguyên. 
3. Dân ca q uan họ Bắc Ninh 
4. Ca trù 
5 . Hội Gióng 
6. Hát Xoan Phú Thọ 
7 .Tín Ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương 
8. Đờn ca tài tử Nam Bộ 
?- Việt Nam đã có những di sản n à o được UNESCO xếp loại l à 
di sản văn hóa thế giới? 
 DSVH vật thể 
 DSVH phi vật thể 
9 . Công viên địa chất toàn cầu ( Cao nguyên Đồng Văn) 
10 . Di sản tư liệu 
 - Mộc bản triều Nguyễn 
- Bia tiến sĩ văn miếu Quốc Tử Giám 
- Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm 
- Châu bản triều Nguyễn 
 9 . Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 
1 0 . Nghi lễ kéo co 
11. Tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam 
12. Nghệ thuật bài chòi ở Trung Bộ 
13. Nghi lễ then của người Tày, Nùng, Thái 
Cồng chiêng 
Tây Nguyên 
Nhã nhạc cung đình Huế 
Một v à i hình ảnh múa Óc Eo 
Vịnh Hạ Long 
Cố Đô Huế 
Phong Nha Kẻ B à ng 
Phố cổ Hội An 
Thánh Địa Mỹ Sơn 
Một số hình ảnh khu di tích văn hóa Óc Eo, tọa lạc tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn 
Thủ tướng chính phủ công nhận là “Khu di tích Quốc gia đặc biệt ” vào ngày 27/09/2013 
Miếu Bà Chúa Xứ tọa lạc tại Núi Sam, Thành Phố Châu Đốc 
SƠ ĐỒ BÀI HỌC 
Di sản văn hóa 
DSVH phi vật thể ( sản phẩm tinh thần) 
DSVH vật thể 
( sản phẩm vật chất ) 
Trí nhớ, truyền miệng, Trang phục áo d à i  . 
Chữ 
viết 
Di tích lịch sử- văn hóa 
Danh 
 lam 
thắng 
cảnh 
Cổ vật, 
 bảo vật 
 quốc gia 
Có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ n à y sang thế hệ khác. 
23 
Tình huống: 
 Lớp 7A trong một lần được giáo viên tổ chức cho các em tham quan ngôi chùa Linh Sơn Cổ Tự, đến nơi đây các em được giáo viên hướng dẫn tham quan xung quanh ngôi chùa, và các em thắp hương thể hiện sự thành kính của mình. Có một học sinh A sau khi ăn quà bánh nơi đây, đã vứt rác bừa bãi. Bạn B thấy vậy đã nhắc nhở bạn A, cho rằng bạn A làm như vậy là sai. 
 Em có đồng ý với ý kiến bạn B hay không? Vì sao? 
a) Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào là góp phần giữ gìn, bảo vệ, hoặc phá hoại di sản văn hoá ? 
(1) Đập phá các di sản văn hoá ; 
(2) Di chuyển cổ vật, bảo vật quốc gia bất hợp pháp ; 
(3) Phát hiện cổ vật đem nộp cho cơ quan có trách nhiệm ; 
(4) Lấy cắp cổ vật về nhà ; 
(5) Buôn bán cổ vật không có giấy phép ; 
(6) Vứt rác bừa bãi xung quanh di tích ; 
(7) Giữ gìn sạch đẹp di tích, danh lam thắng cảnh ; 
(8) Nhắc nhở mọi người giữ gìn, bảo vệ di sản văn hoá ; 
(9) Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử ; 
(10) Cất giấu cổ vật cho bọn buôn lậu ; 
(11) Giúp các cơ quan chuyên môn sưu tầm cổ vật ; 
(12) Giúp các cơ quan có trách nhiệm ngăn chặn những người phá hoại di sản văn hoá ; 
(13) Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất của các di tích đã được xếp hạng. 
Hướng dẫn về nh à: 
- Học bài . 
- Chuẩn bị nội dung t iết 2 : Những quy định c ủa pháp luật về bảo vệ di s ản văn hóa . 
Xem tr ước các bài tập còn lại trong SGK. 
Chân thành cảm ơn! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_cong_dan_lop_7_bai_15_bao_ve_di_san_van_h.ppt