Ôn tập Giáo dục công dân Lớp 7- Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

1) Tín ngưỡng là lòng tin vào một điều gì đó thần bí

Ví dụ: Tin vào thần linh, thượng đế

2) Tôn giáo là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, quan niệm giáo lý, hình thức lễ nghi

 

docx8 trang | Chia sẻ: Anh Thúy | Ngày: 11/11/2023 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Ôn tập Giáo dục công dân Lớp 7- Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
NỘI DUNG ÔN TẬP GDCD 7
(Tuần từ 23/3 đến 28/3/2020)
BÀI 16: QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
A. NỘI DUNG BÀI HỌC
I. Khái niệm:
1) Tín ngưỡng là lòng tin vào một điều gì đó thần bí
Ví dụ: Tin vào thần linh, thượng đế
2) Tôn giáo là hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, quan niệm giáo lý, hình thức lễ nghi
Ví dụ: Đạo phật, thiên chúa giáo
3) Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, thậm chí dẫn đến kết quả xấu.
Ví dụ: Bói toán, chữa bệnh bằng phù phép.
II. Quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo có nghĩa là:
- Công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào.
- Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền không theo nữa.
- Bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không được ai cưỡng bức hoặc cản trở.
III. Trách nhiệm của công dân:
- Tôn trọng nơi thờ tự của các tín ngưỡng tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ
- Không được bài kích gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.
- Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của nhà nước.
B. BÀI TẬP 
I. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng:
A. Không ăn trứng trước khi đi thi
B. Thắp hương trước lúc đi xa
C. Xem bói để biết trước tương lai
D. Yểm bùa
Câu 2: Thờ đức chúa, không thắp hương mà đi nghe giảng kinh đạo thuộc đạo nào?
A. Đạo Tin lành.
B. Đạo Thiên Chúa.
C. Đạo Phật.
D. Đạo Hòa Hảo.
Câu 3: Thắp hương thờ cúng tổ tiên được gọi là?
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.
D. Truyền giáo.
Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?
A. Đi lễ chùa
B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
C. Chữa bệnh bằng phù phép
D. Đi lễ nhà thờ
Câu 5: Các quan niệm: Không ăn trứng trước khi đi thi, không ăn lạc khi thi được gọi là?
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.
D. Truyền giáo.
Câu 6: Hành vi nào tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân
A. Tuân theo những qui định của nhà chùa, nhà thờ
B. Cười nói ồn ào trong khu vực trang nghiêm như chùa, nhà thờ
C. Hút thuốc lá trong đền, chùa, nhà thờ
D. Ăn mặc hở hang khi vào chùa, nhà thờ
Câu 7: Ở Việt Nam, tôn giáo nào chiếm tỷ lệ lớn nhất?
A. Phật giáo.
B. Thiên Chúa giáo.
C. Đạo Cao Đài.
D. Đạo Hòa Hảo.
Câu 8: Lòng tin vào điều gì đó thần bí là: 
A. Tôn giáo
B. Tín ngưỡng
C. Mê tín dị đoan
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Hành vi nào sau đây cần lên án?
A. Ăn trộm tiền của chùa.
B. Vừa nghịch điện thoại vừa nghe giảng đạo.
C. Mặc quần áo ngắn khi đi chùa.
D. Cả A,B,C.
Câu 10: Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.
D. Công giáo.
Câu 11:  Lòng tin vào một cái gì đó thần bí (thần linh, thượng đế, chúa trời.) được gọi là?
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.
D. Công giáo.
Câu 12: Tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép.) dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình, cộng đồng về sức khoẻ, thời gian, tài sản, tính mạng được gọi là?
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.
D. Truyền giáo.
Câu 13: Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy được gọi là?
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.
D. Truyền giáo.
Câu 14: Mùng năm mười bốn hai ba/Đi chơi cũng thiệt huống là đi buôn nói về yếu tố nào?
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.
D. Truyền giáo.
Câu 15: Vào dịp tháng Giêng các gia đình thường đi xem bói, việc làm đó là?
A. Tôn giáo.
B. Tín ngưỡng.
C. Mê tín dị đoan.
D. Công giáo.
II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy kể tên một số tôn giáo mà em biết.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo với mê tín dị đoan.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Nêu ví dụ về mê tín dị đoan? Theo em, tại sao phải chống mê tín dị đoan?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4: Theo em, trong học sinh hiện nay có hiện tượng mê tín dị đoan không ? Cho ví dụ. Theo em, làm cách nào để khắc phục hiện tượng đó?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5: Những hành vị như thế nào là vi phạm pháp luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn gỉáo ? Cho 3 ví dụ.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6: Em sẽ làm gì để thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân ?
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C. DẶN DÒ:
- Xem phần nội dung bài học, nội dung sách giáo khoa để điền vào chỗ trống cho phù hợp.
- Làm bài tập và trả lời câu hỏi.
- Học sinh làm vào trong tập GDCD và sau khi đi học lại GV sẽ kiểm tra, sửa và chấm điểm. Câu hỏi nào không trả lời được, các em liên hệ GV sẽ hướng dẫn trả lời.

File đính kèm:

  • docxon_tap_giao_duc_cong_dan_lop_7_bai_16_quyen_tu_do_tin_nguong.docx
Bài giảng liên quan