Bài giảng Địa lí 9 - Bài 10: Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm

 Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng từ 6474,6 (năm 1990) lên 8320,3 (năm 2002), tăng 1845,7 nghìn ha.

* Nhưng tỉ trọng giảm: Giảm từ 71,6% (1990) xuống 64,8% (2002)

- Cây công nghiệp: diện tích gieo trồng tăng từ 1199,3 (năm 1990) lên 2337,3 (năm 2002), tăng 1138 nghìn ha và tỉ trọng cũng tăng 13,3 lên 18,2

 

ppt8 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 09/04/2015 | Lượt xem: 40409 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 9 - Bài 10: Thực hành - Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM BÀI 10: THỰC HÀNH Bài Tập 1 Bảng 10.1. Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây (nghìn ha) a. Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây. Biểu đồ năm 1990 có bán kính: 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính : 24 mm. b. Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng của các nhóm cây. Năm Các nhóm cây 1. Vẽ biểu đồ tròn. Bước 1: Lập bảng xử lí số liệu (chuyển từ đơn vị nghìn ha sang tỉ lệ %) Bước 2: Vẽ biểu đồ hình tròn: - Vẽ hình tròn - Vẽ hình quạt ứng với tỉ trọng của từng thành phần trong cơ cấu (Quy tắc: Bắt đầu vẽ từ “tia 12 giờ” thuận theo chiều kim đồng hồ) - Ghi trị số % vào hình quạt tương ứng. - Thiết lập bảng chú giải. *Chú ý : dùng đường nét khác nhau để phân biệt các kí hiệu trong biểu đồ - Ghi tên biểu đồ. Các bước thực hành Cây TP, ăn quả, cây khác Cây CN 233 258 64,9 71,6 Cây LT 360 360 100 100 Tổng số 2002 1990 2002 1990 Năm Góc ở tâm trên BĐ tròn (độ) Cơ cấu S gieo trồng (%) Loại cây Bước 1: Lập bảng xử lí số liệu (chuyển S sang tỉ lệ %) Cách xử lí số liệu : Năm Các nhóm cây 71,6 71,6 x 3,6 = 258 Góc ở tâm trên BĐ tròn (độ) 61 48 16,9 15,1 Cây TP, ăn quả, cây khác 66 54 18,2 13,3 Cây CN 233 258 64,9 71,6 Cây LT 360 360 100 100 Tổng số 2002 1990 2002 1990 Năm Góc ở tâm trên BĐ tròn (độ) Cơ cấu S gieo trồng (%) Loại cây Bước 1: Lập bảng xử lí số liệu (chuyển S sang tỉ lệ %) Bước 2 :Vẽ biểu đồ hình tròn: Cây lương thực Cây công nghiệp Cây thực phẩm, ăn quả và cây khác Năm 1990 Năm 2002 Biểu đồ cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 và 2002(%) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 71,6% 13,3% 15,1% 18,2% 16,9% 64,8% x x x 1. Vẽ biểu đồ tròn. Năm Các nhóm cây Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng từ 6474,6 (năm 1990) lên 8320,3 (năm 2002), tăng 1845,7 nghìn ha. * Nhưng tỉ trọng giảm: Giảm từ 71,6% (1990) xuống 64,8% (2002) - Cây công nghiệp: diện tích gieo trồng tăng từ 1199,3 (1990) lên 2337,3 (2002), tăng 1138 nghìn ha và tỉ trọng cũng tăng 13,3 lên 18,2 - Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác: diện tích gieo trồng tăng từ 1366,1 (năm 1990) lên 2173,8 (năm 2002), tăng 807,7 nghìn ha và tỉ trọng cũng tăng 15,1 lên 16,9 2. Nhận xét Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng từ 6474,6 (năm 1990) lên 8320,3 (năm 2002), tăng 1845,7 nghìn ha. * Nhưng tỉ trọng giảm: Giảm từ 71,6% (1990) xuống 64,8% (2002) - Cây công nghiệp: diện tích gieo trồng tăng từ 1199,3 (năm 1990) lên 2337,3 (năm 2002), tăng 1138 nghìn ha và tỉ trọng cũng tăng 13,3 lên 18,2 - Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác: diện tích gieo trồng tăng từ 1366,1 (năm 1990) lên 2173,8 (năm 2002), tăng 807,7 nghìn ha và tỉ trọng cũng tăng 15,1 lên 16,9 % Năm 80 100 120 140 160 180 200 220 1990 1995 2000 2002 Trâu Bò Lợn Gia cầm Biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm từ năm 1990 đến 2002 Đàn lợn và gia cầm tăng nhanh nhất. Đây là nguồn cung cấp thịt,trứng chủ yếu. Tăng là do : + Nhu cầu về thịt, trứng tăng nhanh + Giải quyết tốt nguồn thức ăn + Hình thức chăn nuôi đa dạng - Đàn trâu không tăng chủ yếu do nhu cầu về sức kéo đã giảm nhờ cơ giới hoá trong nông nghiệp 2/ BÀI TẬP 2 : a) Vẽ biểu đồ. b) Nhận xét : 

File đính kèm:

  • pptThuc hanh ve va phan tich bieu do.ppt