Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 21:Thực hành đọc bản đồ-Phân tích và đánh giá ảnh của TN khoáng sản đối với phát triển CN của Trung du và miền núi Bắc Bộ

2.Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản

tới phát triển công nghiệp của Trung du và miền núi

Bắc bộ:

a.Những ngành công nghiệp khai

 thác có điều kiện phát triển mạnh:

 

pptx22 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 647 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Địa lý Lớp 9 - Tiết 21:Thực hành đọc bản đồ-Phân tích và đánh giá ảnh của TN khoáng sản đối với phát triển CN của Trung du và miền núi Bắc Bộ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
n¨m häc 2010- 2011KÝnh chóc c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o, c¸c em häc sinh søc kháe vµ trµn ®Çy h¹nh phóc. TRƯỜNG THCS LÊ LỢILê phúc LongXin tr©n träng giíi thiÖu9 KIỂM TRA BÀI CŨ NămTiểu vùng199520002002Tây Bắc320.5541.1696.2Đông Bắc6179.210657.714301.3Bài tập bảng 18.1 / T 69:Tính giá trị sản xuất CNtừ 1995-2002 của hai tiểuvùng? Tại sao? NămTiểu vùng199520002002Tây Bắc541.1Đông Bắc10657.7Từ 1995 đến 2002 cách nhau 7 nămTây bắc tăng:696.2320.5696.2 – 302.57= 56.24 tỉĐông bắc tăng:14301.36179.214301.3 – 6197.27= 1157.72 tỉTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.1. Xác định vị trí các mỏ khoáng sản:TUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.1. Xác định vị trí các mỏ khoáng sản:THẢO LUẬN NHÓMNhận biết kí hiệu các loại khoáng sản mà bài học yêu cầu => Viết bằng kí hiệu=> Xác định trên bản đồ => Phân bố ở địa phương => Điền vào bảngTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.1. Xác định vị trí các mỏ khoáng sản:Tên KSKí hiệuTrên bản đồNơi phân bốTên KSKí hiệuTrên bản đồNơi phân bốTHANA PA TÍTSẮTĐỒNGMANGANCHÌTHIẾCKẼMBÔ XÍTNướckhoángQuảng Ninh, Thái NguyênTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.1. Xác định vị trí các mỏ khoáng sản:Tên KSKí hiệuTrên bản đồNơi phân bốTên KSKí hiệuTrên bản đồNơi phân bốTHANA PA TÍTSẮTĐỒNGMANGANCHÌTHIẾCKẼMBÔ XÍTNƯỚC KHOÁNGQuảng Ninh, Thái Nguyên Thái Nguyên, Yên BáiCao BằngTuyên Quang, Cao BằngAlCao BằngALào CaiLào CaiTuyên QuangTuyên QuangTuyên QuangTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.2.Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc bộ:a.Những ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh:Bảng cơ cấu tài nguyên theo lãnh thổ (đơn vị:%)Em hãy nêu những ngành công nghiệp khai thác nào ở trung du miền núi Bắc Bộ có điều kiện phát triển mạnh? Vì sao?307.86.2-56100Thuỷ năng----100100APatít240-850100Đá vôi--9010-100Dầu khí70---30100Bô xít-61.3--38.7100sắt-0.1--99.9100ThanCác vùng khácBắc Trung bộĐông Nam BộĐồng bằng sông HồngTrung du miền núi Bắc BộTổng sốTài nguyênTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.2.Phân tích ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản tới phát triển công nghiệp của Trung du và miền núi Bắc bộ:a.Những ngành công nghiệp khai thác có điều kiện phát triển mạnh:+ Than, sắt, Apatít+ Vì có trữ lượng lớn, ở vị trí khá thuận lợi cho khai thác, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế:- Than dùng làm nhiên liệu cho các nhà máy điện, sản xuất vật liệu, đời sống sinh hoạt, xuất khẩu.- Sắt dùng Luyện kim- Apatít dùng sản xuất phân bón, phục vụ cho sản xuất nông nghiệpTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.b.Chứng minh ngành CN luyện kim đen ở Thái Nguyênchủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ:Thái NguyênMỏMỏĐốtSản xuất...Luyện Kim đenTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.b.Chứng minh ngành CN luyện kim đen ở Thái Nguyênchủ yếu sử dụng nguyên liệu khoáng sản tại chỗ:Thái NguyênMỏ sắtMỏ thanĐốt lòSản xuất điệnLuyện Kim đenTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.c.Hình 18.1. Hãy xác định:- Vị trí vùng mỏ Quảng Ninh- Nhà máy nhiệt điện Uông Bí- Cảng xuất khẩu than cửa ông.Cửa ôngCửa ôngTUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.d. Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:Khai thác than+++Nhà máy điệnTiêu dùngXuất khẩu++++++++TUẦN 11 - TIẾT 21THỰC HÀNHĐỌC BẢN ĐỒ- PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH CỦATÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂNCÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ.d. Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm:Khai thác than+ Uông bí+ Hòn Gai+ Cẩm phảNhà máy điệnTiêu dùngXuất khẩu+ Phả Lại+ Uông Bí+ Cao Ngạn+ Chất đốt+ Hoá chất+ CHLB Nga+ Nhật+ Trung Quốc,EUHƯỚNG DẪN HỌCVề nhà hoàn thành viết báo cáo thựchành tiết 21Bài học đến đây kết thúcCám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nayCHÀO TẠM BIỆTGOODBYESEE YOU AGAMCHÀO TẠM BIỆTGOODBYESEE YOU AGAM

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_dia_ly_lop_9_tiet_21thuc_hanh_doc_ban_do_phan.pptx
Bài giảng liên quan