Bài giảng Hình học 6 - Tiết số 5: Tia

3.Hai tia trùng nhau

Trên hình 30 :

Ta thấy hai tia Ox và OA trùng nhau, còn tia OB trùng với tia nào ?

Tia OB trùng với tia Oy

b/ Hai tia Ox và Ax có trùng nhau không ? Vì sao ?

Hai tia Ox và Ax không trùng nhau .Vì không chung gốc

c/ Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau?

Hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau. Vì hai tia Ox, Oy không tạo thành đường thẳng

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết số 5: Tia, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINHTrên đường thẳng xy ta lấy một điểm O nào đó.Ta thấy điểm O chia đường thẳng xy thành hai phần riêng biệt (h.26). Hình 26.Vậy thế nào là một tia gốc O ?TIATiết 51/ TiaHình 26.(SGK)Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O .( còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O )Trên hình 26, ta có tia Ox và tia Oy. Điểm O là gốc của tiaTIATiết 51/ TiaHình 27.(SGK)Khi đọc tên một tia, phải đọc tên gốc trước .Khi viết tên một tia, phải viết tên gốc trước .LƯU Ý:Ta dùng một vạch thẳng để biểu diễn một tia, gốc tia được vẽ rõ .Trên hình 27, Tia Ax bị giới hạn ở và không bị giới hạn về phíavề phía x.điểm O.TIATiết 5Hai tia Ox và Oy : + Có chung . + Cùng tạo thành . được gọi là hai tia đối nhau.2.Hai tia đối nhaugốcđường thẳng xyHình 26 .(SGK)Nhận xét:Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.Hai tia Ox và Om trên hình 26 có là hai tia đối nhau không ?2.Hai tia đối nhau?1/ Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A và B a/ Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau ? b/ Trên hình 28 có những tia nào đối nhau ?TIATiết 5Hình 28.a/ Hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau vì không chung gốc.b/ Trên hình 28 có tia Ax và tia Ay đối nhau. Hoặc có tia Bx và tia By đối nhau.3.Hai tia trùng nhauLấy điểm B khác A thuộc tia Ax .Tia Ax còn có tên là tia AB. Trên hình 29, tia Ax và tia AB là hai tia trùng nhau.CHÚ Ý :Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt .TIATiết 5Từ nay về sau (ở lớp 6), khi nói hai tia mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là hai tia phân biệt.Hình 29 SGK.?2/ Trên hình 30 :a/ Ta thấy hai tia Ox và OA trùng nhau, còn tia OB trùng với tia nào ?Tia OB trùng với tia Oyb/ Hai tia Ox và Ax có trùng nhau không ? Vì sao ?Hai tia Ox và Ax không trùng nhau .Vì không chung gốcc/ Tại sao hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau? Hai tia chung gốc Ox, Oy không đối nhau. Vì hai tia Ox, Oy không tạo thành đường thẳngTIATiết 53.Hai tia trùng nhauy·A·BHình 30 - Hai tia  đối nhau- Hai tia CA và  trùng nhau- Hai tia BA và BC CỦNG CỐTiết 5BÀI TẬP 22 tr112 SGK.AB và ACCB là hai tia trùng nhau·R·ABCĐiền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :a/ Hình tạo bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một b/ Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của c/ Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì :hai tia đối nhautia gốc ODẶN DÒ*Nắm vững khái niệm tia gốc O,hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.*Làm các bài tập từ 26 đến 32 tr 113- 114 SGK.* TiẾT SAU LUYỆN TẬPa/ Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?c/ Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.Tiết 5BÀI TẬP 23 tr 113 SGKTrên đường thẳng a cho bốn điểm M,N,P,Q như hình 31 ·NMP·QaHình 31b/ Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau ?a / Các tia MN, MP, MQ trùng nhau. Các tia NP, NQ trùng nhau.Hãy trả lời các câu hỏi sau :Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau Hai tia gốc P đối nhau là: tia PQ và tia PN  hoặc:Hai tia gốc P đối nhau là :tia PQ và tia PM LUYỆN TẬPTiết 5BÀI TẬP 24 tr 113 SGK Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C).Hãy kể tên :a/ Tia trùng với tia BCb/ Tia đối của tia BC.xy·O·C·B·A * Tia By trùng với tia BC * Tia đối của tia BC là tia B0.Hoặc: Tia đối của tia BC là tia BA. Hay : Tia đối của tia BC là tia Bx.LUYỆN TẬPBÀI TẬP 25 tr 113 SGK Cho hai điểm A và B hãy vẽ :a/ Đường thẳng AB.b/ Tia ABc/ Tia BA.Tiết 5·B·A·B·A·B·ALUYỆN TẬPDẶN DÒ*Nắm vững khái niệm tia gốc O,hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.*Làm các bài tập từ 26 đến 32 tr 113- 114 SGK.* TiẾT SAU LUYỆN TẬP

File đính kèm:

  • pptChuong_I_5_Tia.ppt