Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2010 môn thi: Địa lí − Giáo dục trung học phổ thông

Câu III. (3,0 điểm)

1. Trình bày những thuận lợi về tự nhiên trong việc phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ.

2. Tại sao thủy lợi là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với việc phát triển

nông nghiệp ở Đông Nam Bộ ?

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Trình bày những mặt tích cực và tồn tại trong hoạt động ngoại thương của nước ta từ sau Đổi mới

pdf1 trang | Chia sẻ: tuanbinh | Ngày: 17/08/2018 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2010 môn thi: Địa lí − Giáo dục trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2010 
Môn thi: ĐỊA LÍ − Giáo dục trung học phổ thông 
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm) 
Câu I. (3,0 điểm) 
1. Nêu tóm tắt ý nghĩa về tự nhiên của vị trí địa lí nước ta. 
2. Vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của các quốc gia nào ? Kể tên các hệ sinh thái 
vùng ven biển nước ta. 
3. Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: 
a) Cho biết tên 6 đô thị có số dân lớn nhất nước ta. Trong số đó, đô thị nào trực thuộc tỉnh ? 
 b) Giải thích tại sao đô thị là nơi dân cư tập trung đông đúc. 
Câu II. (2,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
Sản lượng cao su Việt Nam (đơn vị: nghìn tấn) 
Năm 1995 2000 2005 2007 
Sản lượng cao su 124,7 290,8 481,6 605,8 
1. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng cao su của nước ta theo bảng số liệu trên. 
2. Nhận xét sự thay đổi sản lượng cao su nước ta giai đoạn 1995 – 2007. 
Câu III. (3,0 điểm) 
1. Trình bày những thuận lợi về tự nhiên trong việc phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ. 
2. Tại sao thủy lợi là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với việc phát triển 
nông nghiệp ở Đông Nam Bộ ? 
II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc câu IV.b) 
Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) 
Trình bày những mặt tích cực và tồn tại trong hoạt động ngoại thương của nước ta từ 
sau Đổi mới. 
Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) 
Cho bảng số liệu: 
Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên 
theo giá so sánh 1994 (đơn vị: nghìn đồng) 
Năm 1999 2002 2004 2006 
Đông Nam Bộ 366 390 452 515 
Tây Nguyên 221 143 198 234 
 Hãy so sánh thu nhập bình quân đầu người của hai vùng theo bảng số liệu trên và giải thích. 
---------Hết--------- 
Giám thị không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: ............................................................................. Số báo danh: ....................................................................... 
Chữ kí của giám thị 1: ................................................................... Chữ kí của giám thị 2: .................................................

File đính kèm:

  • pdfDeCtDia_GDTHPT_TN_K10.pdf
  • pdfHdcCtDia_GDTHPT_TN_K10.pdf
Bài giảng liên quan