Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 34: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức

Các bước biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân

 thức.

Bước 1. Viết biểu thức dưới dạng dãy các phép toán (nếu có )

Bước 2. Thực hiện các phép tính ở trên mỗi biểu thức.

Bước 3. Rút gọn biểu thức thành một phân thức

 

ppt23 trang | Chia sẻ: lieuthaitn11 | Lượt xem: 519 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Tiết 34: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GV:La Thị LiờnTrường THCS La BằngĐẠI TỪ - THÁI NGUYấNNHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY Cễ GIÁO VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP 8A Kiểm tra bài cũ Bài 1 Hãy nối mỗi ý cột trái (A) với một ý ở cột phải (B) để được khẳng định đúng.1-> d, 2-> a, 3 -> c, 4 -> b.4.3. =2.1. Phân thức đại số có dạngBAc) trong đó A, B là các đa thức, B khác đa thức 0b)a)e)Bài 2 Thực hiện phép tính sau: Cho các biểu thức sau:Là các ví dụ về biểu thức hữu tỉMỗi biểu thức là một phân thức hoặc biểu thị một dãy các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức gọi là những biểu thức hữu tỉ.1. Biểu thức hữu tỉTiết 34 Đ9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thứcbiểu thị phép chia tổng cho Biểu thức 1. Biểu thức hữu tỉTiết 34 Đ9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ Giá trị của phân thức:VD1: Biến đổi A= thành phân thức 2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức A ==:Các bước biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.Bước 1. Viết biểu thức dưới dạng dãy các phép toán (nếu có )Bước 2. Thực hiện các phép tính ở trên mỗi biểu thức.Bước 3. Rút gọn biểu thức thành một phân thức2. Biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phân thức HOẠT ĐỘNG NHểM Biến đổi các biểu thức sau thành một phân thức đại số.GiảiHết giờGiảiVí dụ 2. Cho phân thức a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định b) Tính giá trị của phân thức tại x = 20043. Giá trị của phân thứcCác bước giải bài toán liên quan đến giá trị của phân thức.Bước 1. Tìm điều kiện của biến để giá trị phân thức được xác định ( mẫu thức khác không).Bước 2. Rút gọn phân thức.Bước 3. - Xét xem giá trị của biến cần tính có thoả mãn điều kiện của biến hay không. Nếu thoả mãn điều kiện thì thay vào phân thức đã rút gọn để tính. Còn không thoả mãn điều kiện thì giá trị của phân thức không xác định.3. Giá trị của phân thức?2. Cho phân thứcGiảia) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định b) Tính giá trị của phân tại x = 1 000 000 và tại x=-1+ Tại x = -1 không thoả mãn điều kiện của biến. Nên giá trị của biểu thức không xác định. a) Giá trị phân thức xác định khi x(x+1) ≠0. Vậy x ≠ 0 và x ≠ -1 + Tại x =1 000 000 thoả mãn điều kiện của biến. Vậy giá trị của==b) Ta có: phân thức đã cho là:3. Giá trị của phân thứcA. x≠0B. x≠ 2 C. x≠ -2 D. x≠ -2 và x≠02. Phân thức được rút gọn là:A. x-2 B. x+2 C. x-4 D. 2-x3. Giá trị của phân thức tại x = 3000 là: A. 3002B. -2008C. 2008D. 29984. Giá trị của phân thức bằng 0 thì A. x =-2 B. x= 2C. không có giá trị của x D. x= - 4Chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng 1. Điều kiện của x để giá trị phân thức được xác định là:Cho phân thức Bài 1Luyện tập Khẳng định Đúng Sai1. Phân thức rút gọn của phân thức N là2. Giá trị của N xác định khi x ≠ 1 và x ≠ -13. Giá trị của N không xác định khi x = 1 hoặc x = -14. Phân thức N có giá trị bằng khi x = 1Cho phân thức:Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?Xin chỳc mừng! Bạn đỳng rồi!Thật đỏng tiếc! Bạn sai mất rồi!Cỏch làm đỳng như sau:Xin chỳc mừng! Bạn đỳng rồi!Giỏ trị của phõn thức N được xỏc định khix2 - 1 ≠ 0  (x - 1)(x + 1) ≠ 0 x - 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0 x ≠ 1 và x ≠ -1	Ồ! Bạn sai rồi!Đỏp ỏn phải là “Đỳng”, vỡ:Giỏ trị của phõn thức N được xỏc định khix2 - 1 ≠ 0  (x - 1)(x + 1) ≠ 0 x - 1 ≠ 0 và x + 1 ≠ 0 x ≠ 1 và x ≠ -1	Xin chỳc mừng! Bạn đỳng rồi!Ồ! Bạn sai rồi!Bạn chọn đỏp ỏn “Đỳng” à? Thật đỏng tiếc!Vỡ x = 1 khụng thoả món điều kiện xỏc định của phõn thức N nờn tại x = 1, ta khụng tớnh được giỏ trị của phõn thức N.Vậy bạn phải chọn đỏp ỏn “Sai”.Bạn đó chọn đỏp ỏn “Sai”!Vỡ x = 1 khụng thoả món điều kiện xỏc định của phõn thức N nờn tại x = 1, ta khụng tớnh được giỏ trị của phõn thức NCõu trả lời của bạn hoàn toàn chớnh xỏc!Hướng dẫn học ở nhà 1. Nắm vững cách biến đổi một biểu thức hữu tỉ thành một phânthức (Theo ba bước), áp dụng làm bài 46b (SGK/ 57)2. Nắm vững cách giải bài toán liên quan đến giá trị của phân thức trước hết phải tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác định. áp dụng làm bài tập 47, 48 (SGK/57, 58)3. Ôn lại các phép toán, biến đổi biểu thức hữu tỉ. Làm bài tập 51, 52, 53, 55 (SGK/58, 59). Các bước giải bài toán liên quan đến giá trị của phân thức.Bước 1. Tìm điều kiện của biến để giá trị phân thức được xác định ( mẫu thức khác không).Bước 2. Rút gọn phân thức.Bước 3. - Xét xem giá trị của biến cần tính có thoả mãn điều kiện của biến hay không. Nếu thoả mãn điều kiện thì thay vào phân thức đã rút gọn để tính. Còn không thoả mãn điều kiện thì giá trị của phân thức không xác định.Cho phân thức a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định b) Rút gọn phân thứcc) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 d) Có giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không Hướng dẫn học ở nhà TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐNTiết học đến đõy kết thỳcXin cảm ơn cỏc thầy cụ đó về dự giờ thăm lớpCảm ơn cỏc em đó cú nhiều nụ̃ lực trong tiết học hụm nay!CHÀO TẠM BIỆT

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_tiet_34_bien_doi_cac_bieu_thuc_huu_ti.ppt
Bài giảng liên quan