Bài giảng Địa lí 9 - Phạm Văn Thành - Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

- Thu hút nhiều công ti nước ngoài mở các hoạt động dịch vụ ở nước ta (tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục .)

- Hạn chế: chất lượng dịch vụ chưa cao, chưa đa dạng các loại hình dịch vụ, trình độ công nghệ chưa cao, lao động lành nghề trong ngành dịch vụ còn ít, cơ sở hạ tầng kĩ thuật chưa đồng bộ.

 

pptx11 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Lượt xem: 2340 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Địa lí 9 - Phạm Văn Thành - Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 10/10/2014 ‹#› PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO HUYEÄN AÂN THI  TRÖÔØNG THCS PHAÏM HUY THOÂNG Giaùo vieân thöïc hieän: Phaïm Vaên Thaønh	 - ÑÒA LÍ 9 KIỂM TRA BÀI CŨ ? Dựa vào lược đồ, hãy: Xác định các trung tâm công nghiệp tiêu biểu cho các vùng kinh tế ở nước ta? Nhận xét sự phân bố công nghiệp ở nước ta? BÀI 13. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế: 1. Cơ cấu ngành dịch vụ: - Chia thành 3 nhóm ngành là: Dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng. - Dịch vụ bao gồm một tập hợp các hoạt động kinh tế , rất rộng lớn và phức tạp. - Đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của con người. H13.1.BiÓu ®å c¬ cÊu GDP cña c¸c ngµnh dÞch vô, năm 2002(%) BÀI 13. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế: 1. Cơ cấu ngành dịch vụ: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: - Các ngành sản xuất được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất; đồng thời sản phẩm của các ngành kinh tế được đưa ra thị trường tiêu thụ. - Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. BÀI 13. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế: 1. Cơ cấu ngành dịch vụ: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: - Các ngành sản xuất được cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất; sản phẩm của các ngành kinh tế được đưa ra thị trường tiêu thụ. - Trao đổi, cung cấp thông tin, học tập nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí. - Thu hút ngày càng nhiều lao động, tạo việc làm, góp phần nâng cao đời sống nd, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế. - Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài. BÀI 13. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế: 1. Cơ cấu ngành dịch vụ: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta: 1. Đặc điểm phát triển: - Năm 2002 ngành dịch vụ chiếm khoảng 25% lao động và 38,5% trong cơ cấu GDP. Trong đó: + Dịch vụ tiêu dùng: 51,0% + Dịch vụ sản xuất: 26,8% + Dịch vụ công cộng: 22,2%  tỉ trọng của các ngành dịch vụ có sự chênh lệch rõ rệt.  dịch vụ tiêu dùng là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng nhất của ngành dịch vụ. - Thu hút nhiều công ti nước ngoài mở các hoạt động dịch vụ ở nước ta (tài chính, bảo hiểm, y tế, giáo dục ....) - Ngành dịch vụ nước ta phát triển khá nhanh, ngày càng có nhiều cơ hội để vươn lên ngang tầm khu vực và quốc tế. - Hạn chế: chất lượng dịch vụ chưa cao, chưa đa dạng các loại hình dịch vụ, trình độ công nghệ chưa cao, lao động lành nghề trong ngành dịch vụ còn ít, cơ sở hạ tầng kĩ thuật chưa đồng bộ... BÀI 13. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I. Cơ cấu và vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế: 1. Cơ cấu ngành dịch vụ: 2. Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống: II. Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành dịch vụ ở nước ta: 1. Đặc điểm phát triển: 2. Đặc điểm phân bố: NỘI DUNG Nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ Nơi các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn Trung tâm dịch vụ lớn Nhận xét chung về đặc điểm phân bố ngành dịch vụ Nguyên nhân BÀI 13. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ NỘI DUNG Nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ Nơi các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn Trung tâm dịch vụ lớn Nhận xét chung về đặc điểm phân bố ngành dịch vụ Nguyên nhân Các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng. Các vùng núi, dân cư thưa thớt. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất. Phân bố không đồng đều, tập trung ở các vùng đông dân, kinh tế phát triển, thưa thớt ở những nơi dân cư thưa thớt, kinh tế còn nặng tính tự cấp tự túc. Dân cư phân bố không đồng đều. Trình độ phát triển kinh tế giữa các vùng miền khác nhau. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 TP đông dân nhất cả nước, kinh tế phát triển nhất, là hai đầu mới giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước ... Dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ sản xuất Dịch vụ công cộng HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Làm BT 1 SGK trang 50 Làm BT trong tập bản đồ Địa lý Chuẩn bị bài 14 “Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông” 

File đính kèm:

  • pptxDICH VU.pptx
Bài giảng liên quan