Địa lý 9 - Tiết 9 – Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản

Mục tiêu bài học: Qua bài học, học sinh phải:

- Biết các loại rừng ở nước ta, vai trò của ngành lâm nghiệp, các khu vực phân bố chủ yếu của ngành lâm nghiệp. Biết nước ta có nguồn lợi thuỷ sản khá lớn, xu hướng mới trong phát triển và phân bố ngành thuỷ sản.

- Nâng cao kỹ năng xác định, phân tích các yếu tố trên bản đồ, lược đồ.

ơ

- Có ý thức bảo vệ môi trường.

 

ppt39 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Lượt xem: 1753 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Địa lý 9 - Tiết 9 – Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Phòng giáo dục & đào tạo kon tumTrường thcs đẮk cấmđịa lý lớp 9Giáo Viên: Nguyễn Thị Hồng Yến1I. Mục tiêu bài học: Qua bài học, học sinh phải:Biết các loại rừng ở nước ta, vai trò của ngành lâm nghiệp, các khu vực phân bố chủ yếu của ngành lâm nghiệp. Biết nước ta có nguồn lợi thuỷ sản khá lớn, xu hướng mới trong phát triển và phân bố ngành thuỷ sản.Nâng cao kỹ năng xác định, phân tích các yếu tố trên bản đồ, lược đồ.ơ- Có ý thức bảo vệ môi trường.II. Chuẩn bị: Thầy: Lược đồ lâm nghiệp và thuỷ sản Việt Nam. Sưu tầm phim phỏ rừng Tõy Nguyờn (tài liệu tập huẩn hố 2008). Trò: SGK, sưu tầm tranh ảnh liên quan đến lâm nghiệp, thuỷ sảnTiết 9 – Bài 9: Sự PHáT TRIểN Và PHÂN Bố LÂM NGHIệP, THủY SảN2Kiểm tra bài cũ:- Nhận xét và giải thích các vùng trồng lúa ở nước ta?- Lúa được trồng ở khắp mọi nơi, nhờ có tự nhiên thuận lợi: đất phù sa ở đồng bằng, các cánh đồng; Khí hậu nhiệt đới gió mùa... Lúa được trồng chủ yếu ở 2 đồng bằng châu thổ do có đất phù sa màu mỡ, khí hậu thuận lợi, người dân có kinh nghiệm trồng lúa nước lâu đời...3TIẾT 9:	Sự PHáT TRIểN Và PHÂN Bố LÂM NGHIệP, THUỷ SảN4Tiết 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sảnHãy theo dõi đoạn phim sau:I. Lâm nghiệp:1. Tài nguyên rừng:Viết bài56- Đọc mục 1 SGK, theo dõi nội dung đoạn phim, quan sát lược đồ lâm nghiệp và thuỷ sản Việt Nam:- Cho biết thực trạng diện tích rừng nước ta hiện nay?Lược đồ lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam7- Tài nguyên rừng cạn kiệt, độ che phủ rừng toàn quốc thấp (35%)Lâm nghiệp:1. Tài nguyên rừng:Tiết 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sảnViết bài8Bảng 9.1: Diện tích rừng nước ta năm 2000 (nghìn ha)Rừng sản xuấtRừng phòng hộRừng đặc dụngTổng cộng4733,05397,51442,511573,0- Dựa vào bảng 9.1 cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta. Nêu ý nghĩa của tài nguyên rừng?9- Rừng phòng hộ: phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường.10- Rừng đặc dụng: Bảo vệ hệ sinh thái, các giống loài quý hiếm.11- Rừng sản xuất: cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dân dụng, xuất khẩu...12Tiết 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sảnI. Lâm nghiệp:Tài nguyên rừng:Tài nguyên rừng cạn kiệt, độ che phủ rừng toàn quốcthấp (35%) Hiện tổng diện tích rừng nước ta sấp xỉ 11,6 triệu ha. Gồm: + 6/ 10 là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng,+ 4/ 10 là rừng sản xuất.Viết bài132. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp:- Đọc mục 2 SGK, quan sát hỡnh 9.2, đọc chú thích về rừng:* Nêu đặc điểm phân bố các loại rừng ở nước ta? 14- Rừng phòng hộ: Phân bố ở núi cao.Viết bài2. Sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp :15Rừng sản Xuất: Rừng tự nhiên, rừng trồng phân bố ở núi thấp, trung du.Viết bài16Rừng đặc dụng: Phân bố ở môi trường tiêu biểu, điển hỡnh cho các hệ sinh thái.Viết bài17* Đôi nét về rừng Việt Nam:Sếu đầu đỏ tại vườn quốc gia Tràm Chim- Khu bảo Tồn thiên nhiên Tràm Chim là đặc trưng cho hệ sinh thái đất ngập nước điển hỡnh Đồng Tháp Mười.Rừng đặc dụng Bự Gia Mập- Rừng đặc dụng Bù Gia Mập đặc trưng cho kiểu rừng Đụng Nam BộVườn Quốc gia Cát Tiên- Vườn quốc gia Cát Tiên đặc trưng kiểu sinh thái vùng chuyển tiếp cao nguyên cực Nam Trung Bộ đến đồng bằng Nam Bộ.18* Kể tên một số rừng của từng loại rừng có ở tỉnh Kon Tum?19Hỡnh 9.1: Một mô hỡnh kinh tế trang trại nông lâm kết hợp.* Nêu hiểu biết của em về nội dung hỡnh 9.1? ý nghĩa của mô hỡnh kinh tế trang trại nông lâm kết hợp?20- Với đặc điểm địa hỡnh 3/4 diện tích là đồi núi, nước ta rất thích hợp mô hỡnh phát triển giữa kinh tế và sinh thái của kinh tế trang trại nông lâm kết hợp. Mô hỡnh đem lại hiệu quả to lớn của sự khai thác, bảo vệ rừng ở nước ta và nâng cao đời sống cho nhân dân.- Mô hỡnh nông lâm kết hợp đang được phát triển, góp phần bảo vệ rừng và nâng cao đời sống nhân dân.Viết bài21Nhóm theo tổ: Từ vốn hiểu biết thảo luận các nội dung sau:Nhóm 1: - Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động nào? ý nghĩa? Nhóm 2: - Chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta từ nay đến 2010 về rừng?Nhóm 3: - Việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gỡ?Nhóm 4: - Tại sao chúng ta vừa khai thác, vừa bảo vệ rừng? Liên hệ địa phương em?22Nhóm 1: Các hoạt động của ngành lâm nghiệp: Trồng rừng, khai thác gỗ, bảo vệ rừng.Nhóm 2: Chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta từ nay đến 2010 về rừng: Trồng mới 5 triệu ha rừng, chú trọng bảo vệ rừng, phát triển mô hỡnh nông lâm kết hợp. Nhóm 3: Việc đầu tư trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đất, hạn chế gió bão, lũ lụt, hạn hán, xói mòn. Bảo vệ nguốn gen quý, cung cấp lâm sản...Nhóm 4: Vừa khai thác, vừa bảo vệ rừng nhằm:Tái tạo nguồn tài nguyên quý, bảo vệ môi trường, ổn định việc làm, nâng cao đời sống...- Địa phương giao đất, giao rừng đến từng hộ gia đỡnh bảo vệ và chăm sóc...23II. Ngành thuỷ sản:1. Nguồn lợi thuỷ sản:Đọc mục 1 SGK, quan sát hỡnh 9.2, đọc chú thích:- Nước ta có điều kiện tự nhiên nào thuận lợi để khai thác thuỷ sản?24Tiết 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sảnII. Ngành thuỷ sản:1. Nguồn lợi thuỷ sản: Khai thác thuỷ sản:+ Nước ngọt: Đầm phá, sông, hồ...+ Nước mặn: Trên mặt biển.+ Nước lợ: Bãi triều, rừng ngập mặn.Viết bài25Nhóm 1: - Tỡm xác định các tỉnh trọng điểm nghề cá. Các ngư trường trọng điểm ở nước ta?Hoạt động nhóm:Nhóm 2: Điều kiện tự nhiên nào thuận lợi cho nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta?Nhóm 3: - Những khó khăn trong khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta?26II. Ngành thuỷ sản:1. Nguồn lợi thuỷ sản:- Có 4 ngư trường trọng điểm. Nhiều bãi tôm, cá, mực.- Nuôi trồng thuỷ sản Có tiềm năng rất lớnNước ngọtNước mặnNước lợViết bài27Bảng 9.2: Sản lượng thuỷ sản (nghỡn tấn)NămTổng sốChia raKhai thácNuôi trồng1990199419982002890,61465,01782,02647,4728,51120,91357,01802,6162,1344,1425,0844,82. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản: So sánh số liệu, nhận xét sự phát triển của ngành thuỷ sản ?- Sản Lượng tăng nhanh liên tục trong vòng 12 năm: Tăng 1756,8 nghỡn tấn, sấp xỉ 3 lần. Sản lượng khai thác tăng 1074,1 nghỡn tấn, nhiều hơn sản lượng nuôi trồng (tăng 682,7 nghỡn tấn)282. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản:- Sản xuất thuỷ sản phát triển mạnh mẽ. Tỉ trọng sản lượng khai thác lớn hơn tỉ trọng sản lượng nuôi trồng.- Nghề nuôi trồng thuỷ sản đang rất phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và khai thác tiềm năng to lớn của đất nước.Viết bài29- Tỡnh hỡnh xuất khẩu thuỷ sản của nước ta hiện nay?Chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩu302. Sự phát triển và phân bố ngành thuỷ sản: Sản xuất thuỷ sản phát triển mạnh mẽ. Tỉ trọng sản lượng khai thác lớn hơn tỉ trọng sản lượng nuôi trồng. Nghề nuôi trồng thuỷ sản đang rất phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và khai thác tiềm năng to lớn của đất nước.- Xuất khẩu thuỷ sản hiện nay có bước phát triển vượt bậc.Viết bài31Bài tập:Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B để có nội dung đúng:Bài 1:Cột ACột B1. Rừng phòng hộa) ở môi trường tiêu biểu2. Rừng sản xuất.b) ở núi cao, ven biển3. Rừng đặc dụngc) ở núi thấp, trung du32Vườn quốc gia Cúc Phương được nhà nước ra quyết định thành lập vào:	a. Tháng 7 năm 1962.b. Tháng 7 năm 1963c. Tháng 7 năm 1950.d. Tháng 7 năm 1979.Bài 2:a. Tháng 7 năm 1962.33Khu vực có tiềm năng lớn cho nuôi trồng thuỷ sản nước lợ là:Bài 2:Ven biển, ven các đảo , quần đảo.b. Rừng ngập mặn, đầm, phá, bãi triều rộng.c. Nhiều sông, suối, ao, hồ.d. Tất cả các đáp án trên.34Hướng dẫn làm bài bài tập 3/ 37:Kẻ trục tung biểu thị sản lượng thuỷ sản (nghỡn tấn)Trục hoành biểu thị năm, khoản cách giữa các năm đều nhau (4 năm).- 3 đường biểu diễn thể hiện sản lượng thuỷ sản có kí hiệu khác nhau (hoặc các đường có các màu khác nhau)Nêu cách vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thuỷ sản thời kỳ 1990- 2002?35 Học bài, trả lời câu hỏi SGK. Vẽ biểu đồ như đã hướng dẫn (Bài tập 3/ 37)- Học kĩ kiến thức ngành trồng trọt và chăn nuôi. Đọc bài 10, thử vẽ biểu đồ theo bài 1 và 2.- Giờ sau mang compa, thước kẻ, thước đo độ, máy tính bỏ túi, bút chỡ, bút màu học bài thực hành.Hướng dẫn về nhà:36Sai roài! Caực em laứm laùi nheự.2337ẹuựng roài! Chuực mửứng baùn.2338Chế biến thuỷ sản đông lạnh xuất khẩuNuôi cá lồng trên sông39

File đính kèm:

  • pptAlkjldj_lfg.ppt
Bài giảng liên quan