Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Địa lí (Đề chính thức) - Năm học 2014-2015 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (Có đáp án)

 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (Trang 21, Công nghiệp chung; Trang 22, Công nghiệp năng lượng) và kiến thức đã học, hãy:

a. Kể tên 4 trung tâm công nghiệp lớn ở Đông Nam Bộ. Cho biết điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng có thuận lợi gì đối với phát triển ngành công nghiệp?

 

doc2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 25/07/2023 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tuyển sinh Lớp 10 THPT môn Địa lí (Đề chính thức) - Năm học 2014-2015 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Địa lí
Ngày thi: 26/6/2014
Thời gian làm bài:60 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (3,0 điểm).
Cho bảng số liệu sau:
CƠ CẤU DÂN SỐ PHÂN THEO NHÓM TUỔI CỦA NƯỚC TA 
 (Đơn vị: %)
 Năm
Nhóm tuổi
1979 
2012
0 - 14
42,5 
23,9 
15 - 59
50,4 
65,9 
60 trở lên
 7,1 
10,2 
 a. Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta năm 1979 và 2012.
 b. Nhận xét sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta từ năm 1979 đến năm 2012.
 c. Nêu nguyên nhân thay đổi tỉ lệ nhóm tuổi 0 - 14 và 60 tuổi trở lên.
Câu 2 (3,5 điểm).
 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (Trang 21, Công nghiệp chung; Trang 22, Công nghiệp năng lượng) và kiến thức đã học, hãy:
a. Kể tên 4 trung tâm công nghiệp lớn ở Đông Nam Bộ. Cho biết điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng có thuận lợi gì đối với phát triển ngành công nghiệp?
	b. Nêu tên một số mỏ dầu, mỏ khí đang khai thác ở thềm lục địa phía Nam. Tại sao khai thác dầu khí cần quan tâm đến bảo vệ môi trường?
Câu 3 (3,5 điểm).
 	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam (Trang 20, Thủy sản) kết hợp với kiến thức đã học, hãy:
	a. Kể tên hai tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác và hai tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất ở nước ta.
	b. Phân tích thuận lợi của điều kiện tự nhiên nước ta đối với phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
HẾT
* Chú ý: Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trong phòng thi, giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:  SBD: 
Họ và tên, chữ kí: Giám thị 1: 
 Giám thị 2: 
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH BÌNH
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Địa lí
(Hướng dẫn chấm này gồm 01 trang)
Câu 
Nội dung
Điểm
 Câu 1
(3,0 điểm)
a. Vẽ biểu đồ. 
1,5 đ
 Yêu cầu:
- Biểu đồ: Vẽ 2 hình tròn, chia tỉ lệ tương đối chính xác (biểu đồ khác không cho điểm).
1,0 đ
- Tên biểu đồ đúng (0,25 đ); Chú giải chung cho 2 biểu đồ (0,25 đ)
0,5 đ
(Chú ý: Mỗi biểu đồ tròn vẽ sai tỉ lệ trừ 0,25 điểm, nếu cả 2 biểu đồ tròn đều sai tỉ lệ -0,5 đ)
b. Nhận xét:
0,75 đ
- Xu hướng thay đổi cơ cấu dân số:
0,5 đ
+ Giảm mạnh tỉ lệ nhóm tuổi 0 -14 
+ Tăng khá tỉ lệ nhóm tuổi từ 15 - 59 và 60 trở lên 
- Cơ cấu dân số đang thay đổi theo hướng già hóa, dần đến ổn định.
0,25 đ
c. Nguyên nhân thay đổi
0,75 đ
- Nhóm tuổi 0 - 14 giảm tỉ lệ do tác động của chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và nhận thức người dân được nâng cao 
0,5 đ
- Nhóm tuổi từ 60 tuổi trở lên tăng do sự phát triển của y tế và chất lượng cuộc sống được
cải thiện làm tăng tuổi thọ 
0,25 đ
 Câu 2
(3,5 điểm)
a. Kể tên 4 trung tâm công nghiệp có quy mô lớn ở Đông Nam Bộ. Cho biết điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng có thuận lợi gì đối với phát triển ngành công nghiệp?
* 4 trung tâm công nghiệp lớn: TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.
1,0 đ
* Thuận lợi của điều kiện tự nhiên 
1,0 đ
- Khoáng sản có dầu khí trữ lượng lớn ở thềm lục địa 
0,5 đ
- Tiềm năng thủy điện phong phú trên hệ thống sông Đồng Nai 
0,25
- Điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển nông, lâm, thủy sản tạo nguồn nguyên liệu dồi dào 
0,25
b. Nêu tên một số mỏ dầu, mỏ khí đang khai thác ở thềm lục địa phía Nam. Tại sao khai thác dầu khí cần quan tâm đến bảo vệ môi trường?
1,5 đ
* Tên một số mỏ dầu, mỏ khí đang khai thác ở thềm lục địa
1,0 đ
+ Mỏ dầu: Hồng Ngọc, Rạng Đông 
+ Mỏ khí: Lan Đỏ, Lan Tây 
* Phải quan tâm đến bảo vệ môi trường vì: môi trường biển dễ bị ô nhiễm do khai thác và vận chuyển dầu khí
0,5 đ
 Câu 3
(3,5 điểm)
a. Kể tên hai tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác và hai tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi 
trồng lớn nhất ở nước ta.
1,0 đ
- Hai tỉnh có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất: Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu.
0,5 đ
- Hai tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất: An Giang, Đồng Tháp.
0,5 đ
b. Phân tích thuận lợi của điều kiện tự nhiên nước ta đối với phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.
2,5 đ
- Vùng biển rộng, nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao 
0,5 đ
- Trữ lượng hải sản lớn, cho phép khai thác gần 2 triệu tấn năm.
0,5 đ
- Có nhiều bãi cá, tôm trong đó có 4 ngư trường lớn , thuận lợi cho đánh bắt.
0,5 đ
- Có nhiều ao, hồ, sông, suối để nuôi trồng thủy sản nước ngọt. 
0,5 đ
- Bờ biển dài nhiều vũng, vịnh, bãi triều, đảo ven bờ  có thể nuôi trồng hải sản nước mặn,
nước lợ.
0,5 đ
HẾT

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_mon_dia_li_de_chinh_thuc_nam_h.doc
Bài giảng liên quan