Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên môn Địa lí - Năm học 2017-2018 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (Có đáp án)

Câu 3 (3,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

a) Phân tích những thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản nước ta.

b) Cho biết vì sao ở nước ta việc phát triển trồng và bảo vệ rừng ven biển có ý nghĩa rất quan trọng?

 

doc1 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 26/07/2023 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên môn Địa lí - Năm học 2017-2018 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC 2017 - 2018
Bài thi môn chuyên: Địa Lí - Ngày thi: 03/6/2017
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang
Câu 1 (1,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Kể tên các vườn quốc gia của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ theo thứ tự từ bắc vào nam.	
b) Nêu nguyên nhân và biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta.
Câu 2 (2,0 điểm). Cho bảng số liệu: 
Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của nước ta phân theo vùng năm 2014
 (Đơn vị: %)
Các vùng
Tỉ lệ thất nghiệp
Tỉ lệ thiếu việc làm
Cả nước
2,1
2,35
Đồng bằng sông Hồng
2,82
2,44
Trung du và miền núi Bắc Bộ
0,76
1,45
Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
2,23
2,58
Tây Nguyên
1,22
2,49
Đông Nam Bộ
2,47
0,61
Đồng bằng sông Cửu Long
2,06
4,2
 	 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê năm 2015)
a) Nhận xét về tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm của cả nước và các vùng năm 2014.
b) Nêu những phương hướng để giải quyết vấn đề việc làm của nước ta hiện nay.
Câu 3 (3,0 điểm). Dựa vào Atlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
a) Phân tích những thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thủy sản nước ta.
b) Cho biết vì sao ở nước ta việc phát triển trồng và bảo vệ rừng ven biển có ý nghĩa rất quan trọng?
Câu 4 (3,0 điểm). Cho bảng số liệu:
Giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013.
 (Đơn vị: tỉ USD)
Năm
Tổng số
Xuất khẩu
Nhập khẩu
2000
30,1
14,5
15,6
2005
69,2
32,4
36,8
2011
203,6
96,9
106,7
2013
264,0
132,0
132,0
 	 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam, NXB Thống kê năm 2015)
a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2013.
 	b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, nhận xét sự thay đổi quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu.
c) Giải thích tại sao khu vực châu Á – Thái Bình Dương là một trong những thị trường buôn bán lớn của Việt Nam hiện nay.
Câu 5 (1,0 điểm). 
Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao Đông Nam Bộ là vùng có ngành công nghiệp phát triển mạnh nhất cả nước?
-----HẾT-----
(Thí sinh được sử dụng Atlát Địa lí Việt Nam )
Họ và tên thí sinh : .............................................. Số báo danh: ..............................................
Họ và tên, chữ ký: Giám thị1: ..................................... Giám thị 2..............................................

File đính kèm:

  • docde_thi_tuyen_sinh_lop_10_thpt_chuyen_mon_dia_li_nam_hoc_2017.doc
  • docHDC chuyen.doc
Bài giảng liên quan