Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 môn Địa lí - Năm học 2016-2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Đề dự phòng) (Có đáp án)

Câu 1 (3,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng sông ngòi nước ta phản ánh cấu trúc địa hình và nhịp điệu mùa của khí hậu?

doc1 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 25/07/2023 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Đề thi chọn học sinh giỏi Lớp 9 môn Địa lí - Năm học 2016-2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình (Đề dự phòng) (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH NINH BÌNH
ĐỀ THI DỰ PHÒNG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: ĐỊA LÍ
Ngày thi: 21/02/2017
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang
Câu 1 (3,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy chứng minh rằng sông ngòi nước ta phản ánh cấu trúc địa hình và nhịp điệu mùa của khí hậu?
Câu 2 (3,0 điểm).Cho bảng số liệu: Số dân, tỉ lệ gia tăng dân số nứơc ta giai đoạn 1960 – 2009
Năm
1960
1979
1989
1999
2009
Số dân (triệu người)
30,1
52,4
64,4
76,3
85,9
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên (%)
3,95
2,53
2,13
1,70
1,20
Hãy nhận xét sự biến động của số dân, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta giai đoạn 1960 - 2009. Giải thích tại sao gia tăng tự nhiên có xu hướng giảm song dân số vẫn tăng?
Để giảm gia tăng tự nhiên ở nước ta cần giảm tỉ lệ nào? Vì sao?
Câu 3 (4,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:
Phân tích các điều kiện để phát triển cây công nghiệp ở nước ta.
b) Tại sao ở nước ta hiện nay, công nghiệp dệt may tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn?
Câu 4 (6,0 điểm). Cho bảng số liệu: 
Số lượng khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta thời kỳ 1995 - 2007
 Tiêu chí
 Năm
Tổng số khách
(triệu lượt)
Chia ra
Doanh thu từ du lịch
(nghìn tỉ đồng)
Khách trong nước
(triệu lượt)
Khách quốc tế
(triệu lượt)
1995
6,9
5,5
1,4
8,0
1997
10,2
8,5
1,7
10,0
2000
13,3
11,2
2,1
17,0
2005
19,5
16,0
3,5
30,3
2007
23,2
19,0
4,2
56,0
a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta thời kỳ 1995- 2007.
b) Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét tình hình phát triển của ngành du lịch nước ta trong thời kỳ trên. 
c) Ngành du lịch phát triển dựa trên những tiềm năng gì?
Câu 5 (4,0 điểm). Dựa vào Atlát địa lý Việt Nam trang hãy:
a) Cho biết 2 vùng trọng điểm lúa lớn nhất nước ta.
b) Nêu những thế mạnh nổi bật trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?
c) Trong sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long có những thuận lợi và khó khăn gì?
-----HẾT-----
(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam )
Họ và tên thí sinh :..................................................... Số báo danh:..................................
Họ và tên, chữ ký:
Giám thị 1:.........................................................................................
Giám thị 2:.........................................................................................

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_lop_9_mon_dia_li_nam_hoc_2016_2017.doc
  • docHDC-DIA LI-HSG 9-2016-2017.doc
Bài giảng liên quan